ROBUST: Adm. direktør Sonja Horn i Entra kan glede seg over at selskapet har 58 prosent av sine leieinntekter fra offentlige leietakere.
ROBUST: Adm. direktør Sonja Horn i Entra kan glede seg over at selskapet har 58 prosent av sine leieinntekter fra offentlige leietakere.

Rentesmell for Entra

Lavere lange renter ga tap på Entras renteforwards i første kvartal.

Publisert Sist oppdatert

Entra økte leieinntektene fra 585 millioner kroner i første kvartal i fjor til 587 millioner kroner i år. Resultatet fra eiendomsforvaltningen var 357 millioner kroner, noe som er 5 prosent lavere enn året før.

Nedgangen i rentene bidrar imidlertid til at Entra må bokføre et tap på de finansielle instrumentene på 337 millioner kroner i kvartalet. Samtidig er eiendomsverdiene uendret sammenlignet med utgangen av fjerde kvartal. Dermed ble resultatet før skatt på 58 millioner kroner.

Entra skriver i børsmeldingen at det har en sterk posisjon i et utfordrende marked. Offentlige leietakere står for 58 prosent av leieinntektene, og selskapet har cash og ubrukte kredittfasiliteter på 7,3 milliarder kroner, noe som er tre ganger all gjelden som forfaller de neste 12 månedene.

Entra har signert nye leieavtaler og reforhandlet eksisterende avtaler med en årlig leie på 86 millioner kroner i løpet av kvartalet (36 400 kvadratmeter). Ved utgangen av første kvartal hadde selskapet en utleiegrad på 97,4 prosent. Gjennomsnittlig gjenværende leietid på kontraktene var 7 år.