BOLIGOMRÅDE: Planområdet ligger i et etablert boligområde som grenser til sentrumsbebyggelsen med næring og offentlige formål.
BOLIGOMRÅDE: Planområdet ligger i et etablert boligområde som grenser til sentrumsbebyggelsen med næring og offentlige formål.

Skal bygge boliger i Slemmestad (+)

Team Bygg Prosjekt AS får oppføre både småhus- og blokkbebyggelse på den 9,6 dekar store tomten.

Publisert Sist oppdatert

– Boligbebyggelsen vil bestå av en rekke av seks kjedehus langs Odalsveien og en rekke av tre leilighetsbygg i tre, fire og fem etasjer i bakkant. Kjedehusene har makshøyder som tillater at rekken består av identiske boliger naturlig plassert i det fallende terrenget, fremgår det av planforslaget for Odalsveien 42, 44 og 46.

Forslaget ble vedtatt av kommunestyret i Asker i september. Team Bygg Prosjekt AS er forslagsstiller med Alliance arkitekturstudio som fagkyndig.

Opprinnelig rommet planen to leilighetsbygg og ni kjedehus innenfor eksisterende reguleringsplan. Fylkesmannen opphevet imidlertid kommunens rammetillatelse, under henvisning til at kommunen her burde ha krevd en endring av reguleringsplan fremfor å gi dispensasjoner fra eksisterende regulering. Dermed måtte tiltakshaver utarbeide et nytt planforslag.

Med Estate Pluss får du tilgang til alle PLUSS-sakene med ekstra innhold. Estate PLUSS er vår utvidede redaksjonelle satsning, og kommer i tillegg til vårt eksisterende innhold.

Et abonnement gir tilgang til alt innhold og vi har følgende tilbud

1 bruker
NOK 449,- pr mnd.
Faktureres kun årlig.

Bestill her

2 brukere*
NOK 798,- pr mnd. / 399 pr bruker. Faktureres kun årlig.

Bestill her

3 brukere*
NOK 1 047,- pr mnd. / 349 pr bruker. Faktureres kun årlig.

Bestill her

Ønsker dere flere enn 3 brukere?Bestill her

* Antallet brukere i abonnementet er låst og splittes ikke opp.