78 BOLIGER: Planforslaget rommer nå 78 boliger i tillegg til utadrettede arealer.
78 BOLIGER: Planforslaget rommer nå 78 boliger i tillegg til utadrettede arealer.

Justerte prosjekt etter innsigelse fra Fylkesmannen (+)

Refstadveien102 AS, med Stor-Oslo Eiendom i spissen, har blant annet kuttet punkthuset fra 13 til 12 etasjer.

Publisert

I februar ble planforslaget for Refstadveien 102 på Bjerke i Oslo lagt ut til offentlig ettersyn. Der fremgikk det at Refstadveien102 AS ønsket å oppføre et tårnbygg på 13 etasjer i kombinasjon med en lavere lamell på 4 etasjer mot Refstadveien med skjermede utearealer mot tilgrensede grøntarealer. Totalt rommet forslaget ca. 78 boliger i tillegg til utadrettede arealer.

Fylkesmannen i Oslo og Viken fremmet imidlertid innsigelse til forslagsstillers alternativ med begrunnelse om at hensynet til støy ikke er ivaretatt på en tilfredsstillende måte.

Nå har forslagsstillers fagkyndig, A-lab, sendt et brev til Plan- og bygningsetaten (PBE) og informert om at planforslaget er revidert. I brevet påpeker arkitektselskapet at Statens Vegvesen har gjennomført nye trafikkmålinger, som viser at trafikken i Refstadveien er betydelig redusert.

Med Estate Pluss får du tilgang til alle PLUSS-sakene med ekstra innhold. Estate PLUSS er vår utvidede redaksjonelle satsning, og kommer i tillegg til vårt eksisterende innhold.

Et abonnement gir tilgang til alt innhold og vi har følgende tilbud

1 bruker
NOK 399 pr mnd.
Faktureres kun årlig.
Bestill her

2-5 brukere*
NOK 1 197 pr mnd. / 239 pr bruker pr mnd. Faktureres kun årlig.

Bestill her

6-10 brukere*
NOK 1 999 pr mnd. / 199 pr bruker pr mnd. Faktureres kun årlig.

Bestill her

11-20 brukere*
NOK 2 999 pr mnd. / 149 pr bruker pr mnd. Faktureres kun årlig.

Bestill her

21-50 brukere*
NOK 3 999 pr mnd. / 79 pr bruker pr mnd. Faktureres kun årlig.

Bestill her

* Antallet brukere i abonnementet er låst og splittes ikke opp.