STORT: Dette er en av illustrasjonene som viser hvordan det kan bli i Bjørnholtlia.
STORT: Dette er en av illustrasjonene som viser hvordan det kan bli i Bjørnholtlia.

Dette prosjektet sendte ordføreren i klørne til Økokrim

Ordfører Hilde Thorkildsen i Nittedal kommune er siktet for grov korrupsjon i forbindelse med et stort utbyggingsprosjekt.

Publisert

Bjørnholtlia ligger i Hakadal i Nittedal kommune drøyt tre mil nord for Oslo S. Området er ca 200 dekar stort og regulert til boliger.

Bak planene står selskapet Bjørnholtlia Utvikling, eid av Brødrene Nils Thomas og Anstein Nicolay Fearnley, samt Bernt Fredriksen. Brødrene kommer fra storgården Aas som har vært i Fearnley-familiens eie i generasjoner og som er utviklingsselskapets adresse. Bonde Nils Thomas driver denne gården og har golf som attåtnæring i Aas Gaard Golfpark . Alle tre sitter i styret i Hakadal golfklubb som er nærmeste nabo.

Det aktuelle utbyggingsområdet som ligger rett ved gården og golfanlegget består av blandingsskog og litt dyrket mark. Allerede i 2006 kom forslaget om utvikling, og planene har gått runde på runde i kommunen siden reguleringsstart i 2012. Planene er godkjent av kommunen og Fylkesmannen.

LES OGSÅ: PEAB kjøper tilbake hele skandaleprosjektet

- Bebyggelsen er planlagt som en kombinasjon mellom eneboligtomter og leiligheter i forskjellig størrelse. Det er også avsatt areal til en barnehage. I kommuneplanen er området avsatt til boliger med 60 – 100 boenheter. Tiltakshaver mener dette er for lav utnyttelse, noe planforslaget avspeiler, skrev Øvre Romerike Prosjektering (ØRP) blant annet i sin planbeskrivelse fra 2013.

Fylkesmannen fremmet imidlertid innsigelse til planforslaget ved både første og annen gangs offentlig ettersyn. Kommunestyret tok den ikke til følge og ba før jul i 2015 om mekling. Resultatet var at fylkesmannen trakk innsigelsen i 2016 og aksepterer 300 boenheter: 175 boliger før år 2027, og 125 boliger etter 2027. Byggestart skulle gått i fjor.a

I Nittedal kommune er det kun fungerende ordfører Inge Solli som skal uttale seg om denne saken. Han sier det ikke er bygd noe på tomta foreløpig.

- Reguleringsplanen er vedtatt av kommunestyret i 2016. Utbygger må svare på når en utbygging kan starte. Før bygging kan igangsettes må kommunen godkjenne en byggesøknad. Jeg har fått info fra rådmannen om at det ikke foreligger en slik sak til behandling i byggesak, påpeker han.

Estate Nyheter har ikke fått svar på henvendelsene til utviklingsselskapet.

ØRP nevnte i 2013 at det skal bygges både eneboliger og boligblokker i Bjørnholtlia.

- Leilighetene skal ha en høy standard og det skal tilstrebes ulike leilighetsstørrelser. Område BB7 skal bygges ut med blokker på inntil tre etasjer med rimeligere og noe mindre leiligheter for blant andre førstegangsetablerere. På denne måten vil Bjørnholtlia kunne tilby leiligheter til de fleste kjøpegruppene i samfunnet, heter det blant annet.

LES OGSÅ: Erstattet signalbygget i sentrum med et nytt

I september i fjor fikk Økokrim et anonymt tips om at ordføreren i 2014 skal ha mottatt penger fra folk i boligprosjektet. Hun er ifølge Aftenposten siktet for å ha fremmet eller på annen utilbørlig måte ha tatt hensyn til utbyggers synspunkter i utbyggingssaken. Ytterligere tre personer er siktet, men de er ikke tilknyttet kommunen.

Thorkildsen (Ap) var varaordfører i Nittedal fra 1999 til 2007 og har vært ordfører fra 2011.