LITEN TOMT: Tomtearealet er bare på 459 kvadratmeter.
LITEN TOMT: Tomtearealet er bare på 459 kvadratmeter.

Plan- og bygg negativ til 30 meter høyt bygg på denne Majorstuen-tomten

Ifølge Plan- og bygningsetaten er det foreslåtte prosjektet klart i strid med høydebestemmelsen.

Publisert Sist oppdatert

I februar skrev Estate Nyheter at NCC Property Development AS ser mulighet for et 30 meter høyt bygg på en liten tomt ved Colosseum kino.

– Eksisterende bygg fremtrer som et utdatert og slitent kontorbygg som har behov for vesentlig oppgradering. Bygget er lite attraktivt, og er vanskelig å leie ut, skrev A-lab i redegjørelsen til Plan- og bygningsetaten (PBE).

Med bakgrunn av en overordnet analyse av dominerende gesimshøyder rundt byrommet Colosseum torg, er tiltaket er foreslått med gesims på 30 meter over bakken. Dette er en høyde som ifølge arkitektselskapet «er i henhold til retningslinjer i kommuneplanen, en høyde som formilder mellom skolen mønehøyde og KPMG-tårnet, og som danner en fondvegg i proporsjon til Colosseumtorget».

Av referatet fra forhåndskonferansen fremgår det imidlertid at PBE mener det er mindre rom for å gjøre større endringer av bygningens høyder, og at forslaget som er sendt inn i forbindelse med forhåndskonferansen «anses å være klart i strid med høydebestemmelsen, avhengig av dispensasjon og vil vanskelig kunne realiseres utenfor en planprosess».

– PBE har i forbindelse med forhåndskonferansen hatt et internmøte, der vi har vurdert bygningen og området. Vi har kommet til at høydene for denne eiendommen i særlig grad bør defineres ut i fra nærheten til, og avtrappingen av kvartalet mot Majorstuen skole, samt strekningen som vender ut mot torget, fremgår det av referatet.

Tiltaket er også foreslått med en utkraging på 3 meter over torget fra 3. etasje og opp til gesims. Søkers skriver at frihøyden under utkraget del blir ca. 7 meter og at dette anses å skape en mykere overgang mellom torget og de utadrettede funksjonene i tiltakets nedre etasjer og vil kunne avskjerme en eventuell uteservering.

PBE er i utgangspunktet ikke overbevist om at en utkragende løsning vil gi noe tilbake til plassen, eller at dette er nødvendig for å skape en god overgang mellom bygningsvolumet og områdene rundt.

– Vi kan ikke se at prosjekterende har sannsynliggjort at en utkragning vil ha vesentlig positive virkninger for omgivelsene. Vi kan fortsatt ikke lese tiltaket som noe annet enn et fortettingstiltak, som går på bekostning av torgets størrelse og innregulerte areal. Vi kan derfor vanskelig se at dispensasjon fra reguleringsplanens formål vil kunne innvilges, uttalte etaten.