NYTT PROSJEKT: Østensjøveien 40.
NYTT PROSJEKT: Østensjøveien 40.

PBE ber Pecunia trekke søknad om nytt kontorbygg

Pecunia har store planer for Østensjøveien 40, 42 og Brynsengveien 1. Altfor store, mener Plan- og bygningsetaten, som oppfordrer utvikler til å trekke hele søknaden.

Publisert Sist oppdatert

Det var i 2017 at Pecunia kjøpte Østensjøveien 40 AS, og begynte å planlegge et nytt kontorbygg på Østensjøveien 40, 42 og Brynsengveien 1. Ved kollektivknutepunktet ønsker Pecunia å oppføre to kontorbygg som bindes sammen via felles underetasjer. Det samlede BRA for byggene er 26.462 kvadratmeter, med 19.080 kvadratmeter i det ene bygget og 7.382 kvadratmeter i det andre.

Men Plan- og bygningsetaten er skeptisk til søknaden. I et brev til Pecunias rådgiver Pilot Arkitekter AS skriver PBE rett ut: «Vi anbefaler at dere trekker søknaden».

I dag er eiendommen regulert for et bruksareal på 19.300 kvadratmeter, og Pecunia ønsker dermed en dispensasjon for å kunne bygge mer areal. Pecunia vil også bygge to-tre etasjer mer enn reguleringen tilsier. Eiendomsutvikleren viser til at selskapet mister areal i forbindelse med regulering av kollektivterminalen for området, og at det søkes kompensert med ekstra etasjer.

«Plan- og bygningsetaten mener at en slik arealøkning overskrider intensjonen bak bestemmelsene i gjeldende reguleringsplan, og kan ha vesentlige konsekvenser for nærområdet som ikke blir undersøkt i en byggesak», skriver PBE i brevet til Pilot Arkitekter.

PBE mener også at overskridelsene av gjeldende regulering er for store til å kunne tas som dispensasjon i byggesak. «Omsøkte dispensasjoner kan derfor ikke påregnes gitt. Vi mener at om økt utnyttelse og høyder kan tillates, må vurderes i forbindelse med ny omregulering av eiendommen», fortsetter PBE i brevet.

Plan- og bygningsetaten mener også at det ikke er grunnlag for å gi omsøkt dispensasjon for fasadepartier lenger enn 20 meter, og viser til reguleringsbestemmelsene. «Vi mener at dere bør kunne prosjektere tiltaket slik at det oppnår visuelle kvaliteter tilpasset innvendig planløsning, samt innenfor reguleringsplanens rammer», skriver PBE.