62.000 KVM: Det foreslås en bygningsmasse med et bruksareal på 62.000 kvadratmeter.
62.000 KVM: Det foreslås en bygningsmasse med et bruksareal på 62.000 kvadratmeter.

Oslo kommune med stor utbygging på Mortensrud

Området er nesten like stort som Slottsparken. Planen omfatter både idrett, skole, sykehjem, omsorgsboliger, fritidsklubb, bibliotek og friområde.

Publisert

Oslobygg KF foreslår å omregulere Klemetsrudveien 41 m.fl. ­­– et planområdet på nesten 200.000 kvadratmeter, nesten like stort som Slottsparken. Planforslaget, som nå skal legges ut til offentlig ettersyn, inneholder mange kommunale formål i nye bygg – også en rekke nye idrettsanlegg.

IDRETT: Det opparbeides blant annet fotballbane (11’er bane og 7’er bane), landhockeybane og cricketanlegg,
IDRETT: Det opparbeides blant annet fotballbane (11’er bane og 7’er bane), landhockeybane og cricketanlegg,

– Planforslaget følger opp planprogram og VPOR for Mortensrud. Ved politisk behandling ble ny skole med flerbrukshall, bibliotek, parker og idrettsanlegg fremhevet som sentrale grep for å bedre levekår og gi et godt oppvekstmiljø. Undervisningsbygg fikk påfølgende en bestilling for reguleringsplan med en klar prioritering av formål i mai 2018. I februar 2020 ble bestillingen supplert med en tydeliggjøring av at Byrådet ikke bestilte bad, fremgår det av planforslaget.

Byggene vil dekke mellom 10 og 20 prosent av det samlede tomtearealet. Totalt kan det bygges 62.000 kvadratmeter BRA fordelt på skole og flerbrukshall (totalt inntil 20.000 kvm) sykehjem, omsorgsboliger, fritidsklubb, frivillighetssentral og bibliotek (26.0000 kvm), friidrettshall (inntil 11.000 kvm, med utendørs idrettsarealer over) og diverse driftsbygg og klubbhus. I tillegg kommer Lofsrud gård.

Det opparbeides fotballbane (11’er bane og 7’er bane), landhockeybane og cricketanlegg, som alle reguleres som byggeområde, men er utendørs idrettsanlegg.

– Det sentrale gangstrøket skal gå gjennom hele området, fra cricketområdet i syd til Thorleif Kleves torg i nord. Langs gangstrøket skal det være mange ulike funksjoner som skateanlegg, mindre ballbaner, parkouranlegg, benker, grillplass, m.m., heter det i planforslaget.

Gangstrøket og områder i tilknytning til dette skal belyses for at området skal oppleves tryggere. Det kommer flere nye parker.

– I tillegg blir det flere mindre torg, blant annet ved cricketbanen og ved inngangen til sykehjemmet, frivillighetssentralen og biblioteket. Lofsrud gård bevares, og arealene for dagens ridebaner får ny plassering. Lofsrudveien oppgraderes med fortau og sykkelvei.

Powered by Labrador CMS