Annonsørinnhold

Gjennom å planlegge grundig, utfordre tradisjonelle prosesser og legge opp til industriell produksjon, reduserer A Bygg prosjektets gjennomføringstid med opptil en tredel.

Ny modell gir kortere byggetid

Med sin nye modell kan A Bygg Entreprenør redusere den totale gjennomføringstiden med en tredel. For byggherren betyr dette reduserte kapitalkostnader og tidligere leieinntekter.

Gjennom å planlegge grundig, utfordre tradisjonelle prosesser og legge opp til industriell produksjon, reduserer A Bygg prosjektets gjennomføringstid med opptil en tredel, forteller administrerende direktør Morten Raugstad.

- Vi jobber på en annen måte enn andre entreprenører. Ved å gjennomføre flere av prosjektets faser parallelt forkorter vi prosjektets totale gjennomføringstid. Med en effektiv byggeprosess med blant annet utstrakt bruk av elementer gjør vi selve byggetiden kortere. Og gjennom en samarbeidsmodell med full økonomisk åpenhet gjør vi det enklere å gjennomføre endringer underveis i prosessen. Med denne modellen kan vi overlevere et bygg på to tredeler av tiden. Et eksempel er et prosjekt vi nylig gjennomførte for Hero Eiendom. Normalt vil et prosjekt av denne type og størrelse ha en gjennomføringstid på 25 måneder, men med vår modell kunne vi overlevere bygget på kun 16 måneder.

Med sin solide erfaring fra praktisk gjennomføring bidrar A Bygg med en kompetanse som utfyller den til arkitekter og rådgivende ingeniører.

 

Fokus på optimalisering

Med sin solide erfaring fra praktisk gjennomføring bidrar A Bygg med en kompetanse som utfyller den til arkitekter og rådgivende ingeniører.

- Hver faggruppe har sitt kompetanseområde, med hvert sitt fokus. Hos arkitektene ligger fokuset på rom, plan og form, ikke nødvendigvis på den praktiske gjennomføringen. Rådgivende ingeniørers ansvar er å sikre tilstrekkelig bæring i det som ligger på tegnebordet, ikke nødvendigvis å utfordre det. Inn i dette selskapet bidrar vi med vårt fokus - på effektivisering og optimalisering, sier Raugstad.

 

Et mer lønnsomt bygg

De største gevinstene høstes i begynnelsen av prosjektet, ikke i slutten.

- Vi oppdager ofte et potensial for store besparelser i ferdig utviklete prosjekter. Men når prosjektet er ferdig definert har stort sett toget gått. De mest aktive byggherrene kommer til oss med en gang de har en tomt og en idé. Ved å gi oss en plass rundt bordet allerede i utviklingen av prosjektet sikrer de seg et mer lønnsomt prosjekt, avslutter Raugstad.

A Bygg Entreprenør AS er med sine 30 ansatte landets ledende entreprenør innenfor logistikk. Selskapet utvikler, prosjekterer og gjennomfører byggeprosjekter i det sentrale Østlandsområdet, og hadde i 2023 en omsetning på 1,2 mrd kroner.

Powered by Labrador CMS