Content

Når 1 pluss 1 blir mer enn 2

Business Analytics for eiendomsaktører: Hvordan kan eiendomsaktører bruke dataene sine på en måte som gir enklere rapportering, bedre beslutningsgrunnlag og økonomisk oppside? Svaret kalles Business Analytics. Og det er ikke lenger forbeholdt de store.

BDO i Norge

Vi er et internasjonalt rådgivnings- og revisjonsselskap med dypt fotfeste i norsk samfunns- og næringsliv. Vi kjenner utfordringene, ser mulighetene og hjelper kundene våre med å nå små og store mål.

I Norge har vi over 1 700 ansatte og mer enn 70 kontorer over hele landet. Våre kunder er alt fra store, verdensomspennende selskaper til små og mellomstore bedrifter.

Hver dag hjelper vi mer enn 7 000 eiendomskunder med revisjon og regnskap, skatt og avgift, analyse, kontraktsforvaltning, transaksjonsstøtte og verdivurdering.

Tradisjonelt krever Business Analytics-løsninger betydelige investeringer. Derfor har det stort sett kun vært store virksomheter som har kunnet nyte godt av denne teknologien. Det har Anders Ramberg, Petter Hødal Torgersen og kollegene deres i rådgivings- og revisjonsselskapet BDO gjort noe med.

Krevende rapporteringsprosesser

«Vi jobber med mange eiendomsselskaper og ser at mange sliter med unødvendig kompliserte, tidkrevende og manuelle prosesser,» forklarer Ramberg. Han leder den tverrfaglige eiendomssatsningen i BDO og har jobbet opp mot bransjen i 15 år.

Anders Ramberg
Anders Ramberg

«Mange forvaltningssystemer gir ikke den oversikten selskapene har behov for. Dessuten er det få som har tilgang til den dataen de faktisk sitter på. For å komplisere det ytterliggere har de ofte flere styringssystemer som ikke snakker sammen. Da er det vanskelig å vite hvor du skal lete etter data og tall du kan stole på,» utdyper Ramberg.

Løsningen: smart databehandling

For større selskaper er svaret ofte ulike Business Analytics-systemer.

«Vi utvikler avanserte løsninger som automatisk henter inn, transformerer og sammenstiller data fra selskapets sentrale styringssystemer. På denne måten får du tilgjengeliggjort mye informasjon for mange. Deretter kan du bygge interaktive og lett forståelige rapporter på dette datagrunnlaget,» forklarer Hødal Torgersen, som jobber med Business Analytics i BDO.

«Selskapene sitter igjen med effektive og kvalitetssikrede løsninger som gir beslutningstakerne bedre oversikt og beslutningsgrunnlag basert på data. Men det har tradisjonelt krevd relativt store investeringer,» sier Ramberg.

Petter Hødal Torgersen
Petter Hødal Torgersen

Felles behov

Etter å ha hjulpet store bransjeaktører med denne typen løsninger i lengre tid, så eiendomsteamet i BDO et tydelige mønster. De fikk et bilde av hva slags informasjon virksomhetene hadde størst nytte av og hvordan denne kunne presenteres best mulig. De erfarte hva som krevdes av organisasjonen som skulle ta systemene i bruk. Og de så hva som måtte danne «grunnmuren» i løsningen, og hva som kunne bygges på i etterkant.

Samtidig var BDO i dialog med flere mellomstore eiendomsaktører som hadde mange av de samme behovene som de store, men ikke nødvendigvis den økonomiske løfteevnen. BDO bestemte seg for å gjøre noe som sjelden gjøres innenfor Business Analytics.

Standardløsning, med rom for skreddersøm

«Vi utviklet en standardløsning, i dette tilfellet tilpasset eiendomsforvaltere. Gjennom et eget Business Analytics-oppsett for eiendomsbransjen har vi gjort teknologien tilgjengelig også for mellomstore virksomheter. Ikke bare fordi det blir rimeligere, men også fordi kundene ikke må ta krevende valg knyttet til hvordan løsningen skal bygges opp, vi vet allerede nok om hva de trenger,» forklarer Ramberg.

Og BDO ser at det treffer. De siste månedene har BDO hjulpet flere store eiendomsaktører å ta i bruk dette Business Analytics-oppsettet.

«Ved å effektivisere rapporteringsprosessen og tilgjengeliggjøre data på en enklere måte kan kundene våre bruke mer tid på å analysere hvilke eiendommer som er mest lønnsomme, finne optimal miks av leietagere og fokusere på kjernevirksomheten sin,» forklarer Ramberg.

«Mange av dem som tar i bruk løsningen vi har utviklet ender opp med å videreutvikle funksjonaliteten i etterkant. Ikke fordi pakken ikke står på egne ben, men fordi de selv opplever hvordan riktig bruk av Business Analytics påvirker både topplinje og bunnlinje, samtidig som det forenkler både eiendomsforvaltningen og rapporteringen,» avslutter Hødal Torgersen.

Lær mer om BDOs Business Analytics-løsning for eiendomsaktører her.

Powered by Labrador CMS