Liten koronaeffekt for Entra - eiendomsverdiene økte

Entras eiendommer økte i verdi med over 600 millioner kroner i førte halvår.

Publisert Sist oppdatert

Mens Norwegian Property måtte ta nedskrivninger på sine eiendommer som følge av koronaviruset Covid-19, gjør Entra det stikk motsatte og skriver opp sine eiendomsverdier.

Etter koronautbruddet i mars var situasjonen såpass uoversiktlig ved utgangen av første kvartal at Entras verdivurderere valgte å ikke anslå verdiene. Entra brukte derfor verdiene som var per 31.12 2019. Men nå har man mer oversikt over hvordan Covid-19 slår ut for selskapets eiendommer, og det er tatt en ny verdivurdering.

Netto positiv verdiøkning på eiendomsporteføljen var på 619 millioner kroner i kvartalet/halvåret. 219 millioner av de totale verdiendringene kom fra økte leiepriser i særlig Oslo sentrum, mens 98 millioner er et resultat av verdien av nye kontrakter som overstiger verdien av utløpte kontrakter. Yielden var omtrent uendret. Samtidig kunne Entra bokføre verdiøkning på 181 millioner kroner etter en avtale med en leietaker som kjøpte eiendommen og andre positive effekter på 87 millioner kroner.

Entras leieinntekter økte fra 580 millioner kroner i andre kvartal 2019 til 587 millioner kroner i år. Resultat fra eiendomsforvaltningen var 350 millioner kroner, en nedgang på 2 millioner kroner. Etter oppskrivningene av eiendomsverdiene, tjente Entra 940 millioner kroner før skatt i kvartalet.

I løpet av kvartalet har Entra signert nye kontrakter og reforhandlet leieavtaler med årlige leieinntekter på 95 millioner kroner fordelt på 40 800 kvadratmeter. Ved utgangen av andre kvartal hadde porteføljen en utleiegrad på 97,6 prosent og en gjennomsnittlig gjenværende leietid på 6,8 år.