FORBEREDER SALG: Solon-sjef Andreas Martinussen jobber med å selge selskapet. Nå er Solon Realkapital-strukturen ryddet opp.
FORBEREDER SALG: Solon-sjef Andreas Martinussen jobber med å selge selskapet. Nå er Solon Realkapital-strukturen ryddet opp.

Kvitter seg med Solon Realkapital

Solon Eiendom har solgt sin eierandel på 49 prosent i Solon Realkapital til Runar Vatne.

Publisert

Salget er ifølge Solon Eiendom en del av den strategiske prosessen selskapet er inne i. Tidligere har Solon Eiendom meldt at det ser etter strategiske alternativer, som kan innebære at selskapet blir solgt. Eierne vil få frem verdiene i tomtebanken, og investorene Oslo Børs har ikke vært villige til å prise selskapets tomter til underliggende verdier. Et annet alternativ enn salg av hele selskapet kan være et salg av tomtebanken med rett til å kjøpe tilbake når eiendommene skal utvikles (Selvaag Bolig-modellen).

Det er Runar Vatnes eiendomsselskap Vatne Property som har kjøpt eierandelen i Solon Realkapital. Runar Vatne eier fra før 51 prosent av aksjene i Solon Realkapital.

Ifølge Solon Eiendom er salgsprisen basert på «fair market value», og Solons andel av den rentebærende gjelden i Solon Realkapital er 40 millioner kroner. Solon vil motta rundt 7 millioner kroner i kontanter fra salget.