Content

Her er siste nøkkeltall for eierkostnader

Newsec har utarbeidet nye nøkkeltall for eierkostnader for kontoreiendommer.

Publisert Sist oppdatert

I den siste utgaven av Basalerapporten presenterer Newsec oppdaterte tall for 2019. Analysen er basert på årsregnskaper fra 2019 for et utvalg kontorbygg fra Newsec Basales forvaltningsportefølje. 39 prosent av eiendommene er lokalisert i Oslo, mens de øvrige byggene ligger spredt over hele landet, fra Kristiansand i sør til Alta i nord.

Eierkostnader defineres her som de driftskostnadene som gårdeier ikke får viderefakturert leietaker i form av felleskostnader

Karoline P. Lofstad, avdelingsleder for forretningsutvikling – finansiell rådgivning.
Karoline P. Lofstad, avdelingsleder for forretningsutvikling – finansiell rådgivning.

Oppsummering av årets nøkkeltall

Prime eierkostnader: 132 kr per kvadratmeter

Prime eierkostnad er summen av vedlikehold, forsikring, revisjon, administrasjon og andre driftskostnader. Disse utgjør et minimum av kostnader som må forventes. For å få et mer realistisk kostnadsnivå må diverse honorarer må inkluderes – som honorarer til konsulent- eller meglerbistand.

Totale eierkostnader eksklusive asset management: 162 kr per kvadratmeter

I tillegg til prime eierkostnader, inkluderer totale eierkostnader også kostnader til megling og utleie, juridiske honorarer og honorarer til andre konsulenter.

Totale eierkostnader inklusive asset management: 238 kr per kvadratmeter

Asset management er administrative kostnader knyttet til markedsmessige, strategiske og utviklingsmessige grep som gjøres for å hente ut alt potensialet i en eiendom. Asset management er en vesentlig kostnad først og fremst for større aktører som gjerne har egne ansatte til å håndtere den kommersielle og strategiske forvaltningen.

Mer om eierkostnader og bakgrunn for analysen finner du i Basalerapporten.