Generelle vilkår

Sist oppdatert 03.12.18

Betingelser for bruk
Informasjon, dokumenter etc. som er tilgjengelig på www.estatenyheter.no og dens underliggende sider leveres “som den er” og Estate Media AS gir ingen garantier av noe slag med hensyn til dette nettstedet eller innholdet.

Eiendomsrett
Nettsiden eies og drives av Estate Media AS, som er registrert i henhold til norsk lov, med hovedkontor i Oslo, Norge.

Brukerlisens
Du er velkommen til å se deg rundt på nettsiden. Estate Media AS gir deg tillatelse til å se på nettsiden og printe eller laste ned materiell som vises på denne siden til deg personlig, ikke-kommersielle bruk, forutsatt, at du uten forbehold aksepterer de vilkår og betingelser som står i avtalen, og forutsatt, at du sørger for, at alle påbud og forbud vedrørende opphavsrett, varemerke og annet eierskap respekteres. Du kan ikke uten skriftlig tillatelse fra Estate Media AS kopiere, reprodusere, laste opp, videresende eller distribuere innholdet på denne nettsiden, herunder tekst, bilder, lyd og video, til offentlige eller kommersielle formål. Innholdet på nettsiden må heller ikke plasseres i rammer på tredjeparts nettsider (forbud mot framing).

Når du bruker nettsiden vår betyr det at du godkjenner og aksepterer bruken i henhold til våre vilkår og betingelser. Videre garanterer du at du ikke bruker nettsiden til formål som er rettstridige, umoralske eller ting som ellers er forbudt i henhold til våre vilkår.

Det er Estate Media AS mål at innholdet på nettstedet alltid er korrekt og oppdatert. Estate Media AS står ikke under noen omstendighet ansvarlig for eventuelle skader eller tap som oppstår på grunn av bruk av denne hjemmesiden eller dens informasjon, herunder tapt fortjeneste, andre indirekte tap, tap av data, sammenbrudd eller skader. Enhver tilgang til dette området er på egen risiko.

Estate Media AS forbeholder seg retten til å fortsette utviklingen av dette området og til å endre innholdet og/eller eventuelle prosedyrer uten varsel. Modifikasjoner kan inneholde begrensninger og/eller utvidelser.

Brukerinformasjon
Enhver form for informasjon eller materiell, som du sender til nettsiden via e-post eller på annen måte, er og vil bli behandlet som å være ikke-fortrolig og ikke-opphavsrettslig beskyttet. Estate Media AS har rett til å bruke alt det du sender med post til ethvert formål. Det er forbudt i enhver form å sende eller overføre materiell til/fra denne nettsiden, som er ulovlig, truende, diskriminerende, æreskrenkende, uanstendig, pornografisk eller på noen måte i strid med norsk lov.

Linker til og fra annet materiell
Estate Media AS kan fritt legge hyperlinks til tredjeparts nettsider. Estate Media AS har ingen kontroll over de linkede nettsidene, og Estate Media AS er på ingen måte ansvarlig for innholdet på en slik linket nettside eller for noen nettside linket til en slik linket nettside. Estate Media AS gir ingen form for godkjennelse av firmaer eller produkter, hvor det opprettes hyperlinks, og Estate Media AS forbeholder seg retten til å legge dette på sin nettside. Estate Media AS forbeholder seg ensidig retten til når som helst å slette en hvilken som helst link eller et hvilket som helst linket program. Hvis du ønsker å besøke tredjeparts nettsider, som er linket til denne nettsiden, skjer dette på ditt eget ansvar.

Innhold
Estate Media AS er nøye med opprettelse og vedlikehold av hjemmesiden og sørger for at innholdet er korrekt og oppdatert. Innholdet på nettsiden oppdateres uten noe forhåndsvarsel. Estate Media AS garanterer derfor ikke for at innholdet er korrekt og ajourført.

Besøkende på vår hjemmeside aksepterer atEstate Media AS er fritatt for ethvert ansvar for hjemmesidens innhold, software eller noen form for bruk av den.

Immaterielle rettigheter
Tekster, layout, tegninger, databaser og andre dele av hjemmesiden, samt selve hjemmesiden, er beskyttet av copyright og av de rettigheter som produsenten av denne databasen innehar. Noen navn, merker og logoer på hjemmesiden er beskyttede varemerker.

Ikke noe på denne hjemmesiden må fortolkes som en lisensrett eller annen rett til å bruke noen av varemerkene som vises på hjemmesiden uten skriftlig tillatelse fra Estate Media AS eller tredjepart som måtte eie de varemerkene som vises på denne hjemmesiden.

Enhver form for kopiering, bearbeiding, oversettelse, modifikasjon og enhver bruk av hele eller deler av denne hjemmesiden eller dens beskyttede elementer, i enhver form og på enhver måte, er forbudt.

Ansvar
Ditt bruk av og besøk på vår hjemmeside foregår på eget ansvar. Estate Media AS garanterer ikke, at software som er brukt på siden, og informasjon, online applikasjoner eller noe annen service ved hjelp av denne side er feilfrie, eller at bruken av dem vil være uten avbrytelser. Estate Media AS fraskriver seg ethvert ansvar for ovennevnte, herunder for eksempel for nøyaktighet, stand, salgbarhet og egnethet til bestemte formål. Uansett om annet måtte være beskrevet på denne hjemmesiden, er Estate Media AS på ingen måte ansvarlig for noen form for tapt fortjeneste, inntekter eller noen form for indirekte skader, som oppstår på grunn av, eller i forbindelse med denne hjemmeside eller ved bruk av noen av de ytelser som er beskrevet på disse sidene.

Informasjonskapsler (cookies) og personvern
Estate Media AS (Rådhusgata 26, 0151 Oslo) ved daglig leder, er behandlingsansvarlig for innhenting og behandling av personopplysninger i forbindelse med drift og vedlikehold av estatenyheter.no og dens underliggende sider.

For fullstendig oversikt se våre sider om Informasjonskapsler (cookies) og personvern.

Motta gratis nyhetsbrev fra estate

Få eiendomsnyheter alle hverdager, pluss en oppdatering over ukens viktigste og mest leste saker fra eiendomsbransjen hver lørdag.