250 BOLIGER: Her vil Sporveien bygge 250 boliger og et kontorbygg på 17 etasjer.
250 BOLIGER: Her vil Sporveien bygge 250 boliger og et kontorbygg på 17 etasjer.

Frykter en 260 meter lang vegg med opptil 8 meter høyde

Plan- og bygningsetaten mener at Sporveiens omfattende forslag for Etterstad-tomten må unngå at driftsbasen oppleves som en barriere.

Publisert

I april skrev Estate Nyheter at Sporveien ønsker å bygge 250 boliger og et kontorbygg på 17 etasjer mellom Bryn og Helsfyr i Oslo øst. Hensikten med prosjektet er å oppgradere Sporveiens driftsbase ved å etablere denne som en klimatisert base, samtidig med at området rundt og over basen bygges ut. På denne måten skal området integreres i ønsket byutvikling for Helsfyr-Bryn, samtidig med at byens behov for areal til teknisk infrastruktur sikres.

I område- og prosessavklaring til oppstartsmøte skriver Plan- og bygningsetaten (PBE) at planforslaget må unngå at driftsbasen blir lite bymessig og oppleves som en barriere.

– Ifølge det innsendte materialet vil et tak over driftsbasen stedvis kunne ha behov for 8 meter i fri høyde, noe som tilsvarer to næringsetasjer. I verste fall kan planinitiativet føre til en ca. 260 meter lang vegg med 8 meter høyde. Vi er kritiske til dette grepet fordi vi frykter at det vil gi dårlig bymessighet og at den ikke vil innebære en menneskelig skala, skriver PBE.

I en eventuell planprosess vil det bli tema hvordan driftsbasen kan brytes opp slik at den ikke oppleves som en lang vegg. Ifølge PBE kan en mulighet være å bruke glass fra gulv til tak for å synliggjøre virksomheten som skjer på innsiden av basen.

Etaten påpeker også at mulighetene for å legge lokk over T-banesporene må undersøkes i planprosessen.

– Bryn er et satsingsområde i Oslos byutvikling, og skal utvikles til å huse mange nye beboere og arbeidsplasser. T-banesporene skaper imidlertid en utfordring ettersom de deler Bryn i to, og utgjør både en fysisk barriere og en støybarriere. Vi ønsker derfor at det i planprosessen undersøkes muligheter for at lokket over driftsbasen kan fortsette østover mot industriområdet på andre siden av sporene, slik at også disse T-banesporene legges under lokk.

PBE kan for øvrig ikke anbefale de høydene som er skissert i planinitiativet.

– Vi mener at planområdet kan tåle høyder på 6-7 etasjer, i henhold til VPOR Bryn. Dette inkluderer etasjene i driftsbasen.