Denne skissen viser hvordan det nye boligområdet i Hommelvik kan komme til å se ut.
Denne skissen viser hvordan det nye boligområdet i Hommelvik kan komme til å se ut.

Eierne vil bygge 350 leiligheter ved fjorden

Bane Nor Eiendom eier halvparten av prosjektet der også Storebrand er tungt inne.

Publisert Sist oppdatert

– Hommelvik Stasjonsby er et bidrag til fornying og utvikling av Hommelvik, sier daglig leder Oddstein Rygg i utbyggingsselskapet med samme navn.

Planene for Hommelvik Stasjonsby bygger ifølge en pressemelding på kommunestyrets vedtak fra 2013 om at det kan bygges boliger i området. Det kan bety 350 nye enheter ved sjøen 2,5 øst for Trondheim sentrum, i tillegg til et stort friluftsområde mellom boligene og fjorden.

Disse planen ble nettopp lagt frem av utbyggingsselskapet i samarbeid med PKA Arkitekter og Agraff landskapsarkitekter.

– Vi mener planene for stasjonsbyen er et viktig bidrag til fornying av sentrum. Flere boliger og restaurering av store friområder skaper verdi både for lokalsamfunnet og for folk. Vi ønsker å bidra til at Hommelvik blir et bedre sted å bo, sier Rygg.

Boligene rett ved jernbanestasjon skal visstnok bli utformet med respekt for lokal historie og etter inspirasjon fra den tradisjonelle byggeskikken i sentrum.

- Hommelvik Stasjonsby blir den nye bydelen et attraktivt bosted også for dem som har sin daglige jobb i Trondheim, påpeker Rygg.

Hva utviklingen vil koste, hvor mange kvadratmeter som skal bygges og hvor lang tidshorisonten er, sier han derimot ikke noe om.