STERKT: Finansdirektør Jane K. Gravbråten, investeringssjef Hallvard Thoresen og adm. direktør Paal Haakensen leverer solide resultater.
STERKT: Finansdirektør Jane K. Gravbråten, investeringssjef Hallvard Thoresen og adm. direktør Paal Haakensen leverer solide resultater.

Dagligvareboom gir knalltall fra AKA

AKA tjente 203,3 millioner kroner før skatt i årets åtte første måneder.

Publisert

Selskapet, som har spesialisert seg på dagligvareeiendommer økte leieinntektene fra 323,7 millioner kroner i fjorårets første måneder til 371,5 millioner kroner i år. Samlede driftsinntekter var 473,4 millioner kroner. Driftsresultatet steg fra 192,7 til 319,2 millioner kroner, mens resultatet før skatt gikk fra 95 til 203,3 millioner korner.

Ifølge finansdirektør Jane K. Gravbråten er veksten hovedsakelig drevet av økte leieinntekter etter store eiendomsinvesteringer i fjor og gevinst ved salg av eiendommer. Ved utgangen av andre tertial besto eiendomsporteføljen til AKA av 225 eiendommer med et samlet areal på 411.000 kvadratmeter. Samlede årlige leieinntekter var 611 millioner kroner.

– To tredeler av AKAs omsetning kommer fra utleie til dagligvaremarkedet, som i løpet av årets første åtte måneder har opplevd en ekstraordinær vekst på grunn av smittevernstiltak som eksempelvis stengt grensehandel, sier Gravbråten.

Med sine lange leieavtaler med Norges største og mest solide leietakere er AKAs eiendomsportefølje samlet sett godt posisjonert i eiendomsmarkedet fremover.

– Nå har vi fokus på å gjennomføre planlagte aktiviteter ut året, noe som innebærer å bruke vår spisskompetanse på effektiv drift og forvaltning, sier daglig leder Paal Haakensen i AKA.

Selskapet venter at de samlede investeringene kommer opp mot én milliard kroner i 2020.