Meglerstandardendringer til besvær
Juss
Opptil to års saksbehandlingstid på eiendomsskatteklager i Oslo
Juss
Abonner på gratis nyhetsbrev
Ny dom om strandeiers utfyllingsrett
Juss
I hvilken grad fravikes meglerstandarden?
Juss
Ukens tips: Change of control-bestemmelser i leiekontrakter
Juss
Hva bør selger gjøre om kjøper trekker seg fra en bindende avtale?
Juss
Krevde 106 millioner for tomtegrunn. Fikk 16 millioner
Juss
Flere nye standardkontrakter
Juss
Tiden moden for nye samspillsmodeller
Juss
Madserud-feide om bredde på parkeringsplasser
Juss
Ukens tips: Pantsettelse av leiekontrakter
Juss
Et skatteeventyr
Juss
Uriktig fakturering kan medføre at man blir nektet fradragsrett
Juss
Eiendomsprofil må punge ut etter å ha solgt bolig stappfull av skjeggkre
Juss
Se vår neste konferanse her!
– Misforstått kritikk mot standardkontraktene
Juss
Ukens tips: Markedsføring av bolig i sosiale medier
Juss
Kritisk til endringer i meglerstandardene
Juss
Mot nye tvisterunder i boligprosjekt
Juss
Lanserer nye og oppdaterte standardkontrakter
Juss
Se alle Pluss-saker
Krevde erstatning fra takstmannen etter eierskiftesmell
Juss
Oslo kommune må bla opp 12 millioner kroner for et bygg de ikke vil ha
Juss
Ukens Tips: Selskapsavvikling – likvidasjonsutbytte og ordinært utbytte
Juss
Saksøkt etter å ha misligholdt eiendomsdeal til 55 mill
Juss
– Tomtedommen viktig for aktører i næringseiendom
Juss
Konkursras i bygg og anlegg – tar ikke økt risiko på alvor
Juss
Nå blir det forbudt å selge boligen «som den er»
Juss
Ukens tips: Leieobjekt og offentligrettslige krav
Juss
Ny regjeringserklæring – betydning for eiendomsbransjen
Juss
Due diligence-funn: Hva var «gjengangerne» i 2018?
Juss
Straff og brudd på meldeplikt
Juss
Abonner på gratis nyhetsbrev
Skanska-prosjekt i parkeringstvist
Juss
Starte året med å rydde i selskapsstrukturen?
Juss
Fikk 70 millioner kroner for småbruk
Juss
Ukens Tips: Gårdeieransvaret
Juss
Saksøkte ordføreren etter å ha blitt frifunnet for korrupsjon
Juss
Oslo kommune krevde 35 millioner i erstatning. Får 1,9 millioner
Juss
Husk aksjonæroppgaven – alt annet kan koste deg dyrt
Juss
Se vår neste konferanse her!
Hva kan 2018 fortelle oss om 2019?
Juss
Ny avgjørelse fra Høyesterett vedrørende kommunens erstatningsansvar for arealplanlegging
Juss
Eiendomsinvestor tilkjent 5.5 mill i erstatning etter salgsblemme
Juss
«Søkemegler» fikk ikke betalt – må i stedet ut med en halv million kroner i rettskostnader
Juss
Innleid byggeleder må betale for overskridelser
Juss
Skjeggkre invaderer norske hjem – hva er dine rettigheter?
Juss