Bransjeguide

Velkommen til Estate Medias sin oversikt over hvem som leverer hva til næringseiendomsbransjen. Velg kategori eller søk etter firma/person!

Tilbake til oversikt
 • NITO Takst Service AS

  Bransjer: Taksering

  NITO Takst er en organisasjon for takstingeniører. NITO Takst Service AS drifter denne og er en selvstendig del av NITO – Norges ingeniør- og teknologorganisasjon.

  NITO Takst utdanner takstingeniører og er aktiv innen taksering av alle typer fast eiendom.´

 • Norges TakseringsForbund

  Bransjer: Taksering

  Taksering har foregått i Norge i mange hundre år. Det finnes bevarte takster over landbruks- og industrieiendommer fra 1600-1700-tallet. Likevel var det først i 1957 at en del takstmenn i Oslo-området bestemte seg for å samarbeide innen en egen organisasjon.

  Helt fra starten i 1957 har Norges TakseringsForbund (NTF) arbeidet for økt anvendelse av kvalifiserte, pålitelige og objektive takstfolk innen alle former for taksering. Derfor har NTF alltid hatt etiske regler og lover som medlemmene skal rette seg etter.

  NTF er en organisasjon i stadig utvikling. Vi ønsker til enhver tid å ta vare på takstmannens behov, arbeide for medlemmenes felles interesser, profilere organisasjonen og medlemskap i NTF som den beste garantien brukere av takstmenns tjenester kan få.

  Den faglige utviklingen står sentralt i organisasjonen. NTF sørger for at internasjonale standarder ooversettes og kommer til anvendelse i norsk drakt. Gjennom aktiv deltagelse i internasjonale organisasjoner bidrar vi også til at disse standardene utformes slik at de blir anvendelige i den norske virkeligheten.

  Vi setter pris på Norge!