Bransjeguide

Velkommen til Estate Medias sin oversikt over hvem som leverer hva til næringseiendomsbransjen. Velg kategori eller søk etter firma/person!

Tilbake til oversikt
 • Caverion Norge

  Bransjer: Brannvern, Eiendomsservice, Energirådgivning, Entreprenør, Facility Management, Håndverk, Inneklima, Sikkerhetstjenester, VVS

  Caverion er en ledende europeisk tekniske totalentreprenør, med tilstedeværelse på over 50 lokasjoner i Norge. Vi ivaretar dine verdier gjennom hele livssyklusen. Caverion designer, produserer, drifter og vedlikeholder brukervennlige og energieffektive tekniske løsninger for alle typer bygg og industri. Våre tjenester brukes blant annet i kontorbygg, butikker, boliger, offentlige lokaler, industrianlegg og infrastruktur. Vår styrke er bred kompetanse og omfattende tjenester som dekker alle tekniske fagområder gjennom hele livssyklusen til bygg og industrianlegg.

 • Securinet AS

  Bransjer: Sikkerhetstjenester

  Securinet er ledende på overvåkede alarmtjenester gjennom vårt landsdekkende ALTEL-nettverk Alle offentlige og private alarmsentraler er tilknyttet nettverket. Vårt døgnbemannede driftsenter overvåker nettet døgnet rundt og du når oss alltid. Securinet leverer stadig nye tjenester både på IP-plattform og mobile plattformer.

  Securinet eies av det britiske investeringsselskapet GMT Communications Partners LLP, som også eier det svenske selskapet Multicom Security AB. Sammen utgjør Securinet og Multicom Security konsernet Multicom Security Group.

  Securinet har over 25 års erfaring med kommunikasjonstjenester for fast og mobil informasjonsoverføring til kunder med høye krav. Vi eier og drifter ALTEL-nettet, som er et overvåket fast alarmnett. Mer enn 20 000 brukere er tilkoblet dette riksdekkende nettet.

  Securinet har i overkant av 40 ansatte. Vi har hovedkontor på Lillehammer med Driftsenter som holder åpent 24 timer i døgnet – året rundt. Securinet har et salgs- og markedskontor i Oslo i tillegg til regionkontor i Tromsø.

  Multicom Security i Sverige eier og drifter det riksdekkende Multicom-nettet som er et fast overvåket alarmnett slik som ALTEL-nettet er i Norge.

 • Niscayah

  Bransjer: Sikkerhetstjenester

  Niscayah er verdens ledende tjeneste- og innholdsleverandør av teknologiske sikkerhetsløsninger representert i 17 land med 6400 ansatte. Vår kunnskap sammen med ny teknologi gjør oss i stand til å levere målrette løsninger spisset mot kundens behov der fleksibilitet, lønnsomhet, sikker og enkel administrasjon er i fokus. Niscayah Norge har en omsetning på NOK 500 mill. og 380 ansatte. Vi er markedsledende i Norge som uavhengig systemintegrator i sikkerhetsmarkedet. Niscayah har over 10 000 næringskunder tilknyttet vårt servicesenter i Norge.

  Niscayah har meget høy kompetanse innen tekniske sikkerhetsløsninger. Vårt personell har bred erfaring fra alle typer installasjoner – fra enkle standardløsninger til de mest avanserte integrerte anlegg.

  Niscayah er NS-EN ISO 9001:2000 sertifisert og har kvalitet i alle ledd som overordnet mål. Vi er også godkjent i henhold til Lov om vaktvirksomhet. Alle våre teknikere har plettfri vandel.

  Våre konsulenter vil i samarbeid med kundene alltid legge vekt på å finne funksjonelle løsninger, hvor avansert teknologi utnyttes for å skape brukervennlige og fleksible løsninger. Samtidig har vi innsikt i helheten i et sikkerhetsanlegg, fra den enkelte alarmgiver eller detektor og helt fram til reaksjonsapparatet.

  Vi leverer, installerer og vedlikeholder innen følgende produktkategorier:

  Innbruddsalarm
  Fjernsynsovervåking
  Adgangskontroll
  ID-kortproduksjon
  Integrerte sikkerhetsanlegg
  Brannalarm
  GSM / GPS sporingssystemer
  Fjernadministrasjon
  Alarmoverføring
  Alarmstasjonstjeneste
  Utrykningstjeneste

  For vårt personell innebærer det økt fokus på kompetanse og serviceinnstilling. For produktene betyr det at det legges stadig større vekt på brukervennlighet. For leveransene innebærer det høy prioritet på opplæring og trening i bruk av systemene.

 • Firesafe

  Bransjer: Brannvern, Eiendomsservice, Entreprenør, Facility Management, Håndverk, Sikkerhetstjenester

  Overlat ansvaret for brannsikkerheten til oss. Som landsdekkende totalleverandør kan vi tilby alt fra rådgivning, bygningsmessig utførelse, kontroll og ettersyn, til salg av brannsikringsprodukter.

  Vi tilbyr rådgivning knyttet til risikovurdering, branntekniske tegninger, rømmingsplaner og valg av sikringstiltak. Vi holder også brannøvelser, utfører brannvernlederoppgaver og holder kurs.

  Overlat vedlikeholdet av brannsikring til oss. Vi sjekker bygget ute og inne, kontrollerer branntekniske installasjoner og rømningsveier.
  Det beste er å tenke brannsikkerhet allerede i planleggingen. Kommer vi tidlig inn, kan vi bidra med gode løsninger, koordinering mot andre fag, og raskere fremdrift

  Vi leverer over hele Norge, kontakt oss i dag for mer informasjon.