Bransjeguide

Velkommen til Estate Medias sin oversikt over hvem som leverer hva til næringseiendomsbransjen. Velg kategori eller søk etter firma/person!

Tilbake til oversikt
 • Norsk Gjenvinning Norge AS

  Bransjer: Inneklima, Miljø & Gjenvinning

  Vi levereravfallsløsningertil landetsledende eiendomsselskaper

  Eiendomsselskaper har en utfordrende hverdag med mange forskjelligeleietakere med ulike avfallstyper og -mengder.Vi har i mange år levert kildesorteringsløsninger til eiedomsbransjen. Vi vethvilke krav bransjen stiller til utstyr, logistikk, informasjon til leietakere ogikke minst rapportering. Det er vår hverdag.Velkommen til oss!

 • EnviroPac

  Bransjer: Miljø & Gjenvinning

  vi er skandinavias ledende leverandør på maskiner og utstyr til kildesortering. Våre produktløsninger dekker alt fra komprimeringsmaskiner til miljøstasjoner, avfallsbeholdere, båndruller og plastsekker.

  Kontakt oss for en uforpliktende avfallsanalyse.

  Hent inspirasjon i vårt showrom i Kakkelovnskroken 1, Oslo.