Bransjeguide

Velkommen til Estate Medias sin oversikt over hvem som leverer hva til næringseiendomsbransjen. Velg kategori eller søk etter firma/person!

Tilbake til oversikt
 • Caverion Norge

  Bransjer: Brannvern, Eiendomsservice, Energirådgivning, Entreprenør, Facility Management, Håndverk, Inneklima, Sikkerhetstjenester, VVS

  Caverion er en ledende europeisk tekniske totalentreprenør, med tilstedeværelse på over 50 lokasjoner i Norge. Vi ivaretar dine verdier gjennom hele livssyklusen. Caverion designer, produserer, drifter og vedlikeholder brukervennlige og energieffektive tekniske løsninger for alle typer bygg og industri. Våre tjenester brukes blant annet i kontorbygg, butikker, boliger, offentlige lokaler, industrianlegg og infrastruktur. Vår styrke er bred kompetanse og omfattende tjenester som dekker alle tekniske fagområder gjennom hele livssyklusen til bygg og industrianlegg.

 • GK Gruppen AS

  Bransjer: Eiendomsservice, Energirådgivning, Entreprenør, Facility Management, Inneklima, VVS

  GK installerer og vedlikeholder alt av teknikk i alle typer bygg. Vi har rørleggere, elektrikere, ventilasjonsteknikere og fagfolk innen kuldeteknikk, byggautomasjon og energiledelse. Med ca. 50 avdelingskontorer fra Alta til Kristiansand dekker vi hele Norge.

 • Norsk Gjenvinning Norge AS

  Bransjer: Inneklima, Miljø & Gjenvinning

  Vi levereravfallsløsningertil landetsledende eiendomsselskaper

  Eiendomsselskaper har en utfordrende hverdag med mange forskjelligeleietakere med ulike avfallstyper og -mengder.Vi har i mange år levert kildesorteringsløsninger til eiedomsbransjen. Vi vethvilke krav bransjen stiller til utstyr, logistikk, informasjon til leietakere ogikke minst rapportering. Det er vår hverdag.Velkommen til oss!

 • Fiber proTector Norge AS

  Bransjer: Inneklima

  Fiber proTector Norge AS reduserer dine vedlikeholdskostnader og sikrer et bedre inneklima Ingenting er så miljøskapende som vakre tekstiler – gardiner, tepper og stoppede møbler. Helt til det første uhellet skjer. Derfor gjelder det å forberede seg. Fiber Protector forhindrer permanente flekker, samt reduserer vedlikehold og utskiftnings – kostnader dramatisk. Vi tilbyr programmer som også inkluderer rens og rebehandling. Fiber Protector Norge AS har lang erfaring og kompetanse nasjonalt og internasjonalt innenfor preventivt vedlikehold med kunder innen kontorer/ forretningsbygg, hoteller, kinoer, cruise og flyindustrien. Ved å gjøre en liten investering i impregnering av tekstiler og møbler, kan du unngå store vedlikeholdskostnader på sikt, og i tillegg oppnå et bedre inneklima. Fiber Protector Norge AS har gjennom SINTEF, Teknologisk Institutt, NILU, Byggforsk, SIFO og DNV dokumentasjon på behandlingen.

 • Termoenergi AS

  Bransjer: Energirådgivning, Inneklima

  Termoenergi Norge AS er spesialister på energisparende tiltak innen byggenæringen. Vi utfører energirådgivning, energimerking, energivurdering tekniske anlegg, evaluering mot energikrav i TEK 10, termografering og trykktest av alle typer bygg.

  Termoenergi Norge AS er landsdekkende