Bransjeguide

Velkommen til Estate Medias sin oversikt over hvem som leverer hva til næringseiendomsbransjen. Velg kategori eller søk etter firma/person!

Tilbake til oversikt
 • Kr Stensrud & Søn Vedlikehold AS

  Bransjer: Entreprenør, Håndverk

  Vi ønsker å være din foretrukne entreprenør og tilbyr alt av tjenester innen fornying av kontorlokaler, rehabilitering og vedlikehold av næringsbygg.
  Vi er opptatt av å skape en enklere hverdag for våre kunder og vi har fokus på langsiktige kunderelasjoner.
  Vi sørger for profesjonell prosjektledelse og koordinerer fagkunnskapen til alle håndverksdisipliner.
  I tillegg til å ha en stab av dyktige arbeidsledere har selskapet egne tømrere og vi har tatt på oss ansvaret som opplæringsbedrift.
  Ta gjerne kontakt om dere har behov for servicetjenester, vi har flere dyktige servicesnekkere med fullt utstyrt bil.

 • Moelven Modus

  Bransjer: Eiendomsutviklere, Entreprenør, Håndverk, Kontormøbler & Interiør, Tegning & Arealberegning

  Moelven Modus AS er Nordens ledende produsent og leverandør av fleksible romløsninger for næringsbygg.

 • Caverion Norge

  Bransjer: Brannvern, Eiendomsservice, Energirådgivning, Entreprenør, Facility Management, Håndverk, Inneklima, Sikkerhetstjenester, VVS

  Caverion er en ledende europeisk tekniske totalentreprenør, med tilstedeværelse på over 50 lokasjoner i Norge. Vi ivaretar dine verdier gjennom hele livssyklusen. Caverion designer, produserer, drifter og vedlikeholder brukervennlige og energieffektive tekniske løsninger for alle typer bygg og industri. Våre tjenester brukes blant annet i kontorbygg, butikker, boliger, offentlige lokaler, industrianlegg og infrastruktur. Vår styrke er bred kompetanse og omfattende tjenester som dekker alle tekniske fagområder gjennom hele livssyklusen til bygg og industrianlegg.

 • Firesafe

  Bransjer: Brannvern, Eiendomsservice, Entreprenør, Facility Management, Håndverk, Sikkerhetstjenester

  Overlat ansvaret for brannsikkerheten til oss. Som landsdekkende totalleverandør kan vi tilby alt fra rådgivning, bygningsmessig utførelse, kontroll og ettersyn, til salg av brannsikringsprodukter.

  Vi tilbyr rådgivning knyttet til risikovurdering, branntekniske tegninger, rømmingsplaner og valg av sikringstiltak. Vi holder også brannøvelser, utfører brannvernlederoppgaver og holder kurs.

  Overlat vedlikeholdet av brannsikring til oss. Vi sjekker bygget ute og inne, kontrollerer branntekniske installasjoner og rømningsveier.
  Det beste er å tenke brannsikkerhet allerede i planleggingen. Kommer vi tidlig inn, kan vi bidra med gode løsninger, koordinering mot andre fag, og raskere fremdrift

  Vi leverer over hele Norge, kontakt oss i dag for mer informasjon.

 • Radontilltak AS

  Bransjer: Håndverk

  Radontiltak AS utfører de aller fleste bygge- og ventilasjonstekniske tiltak mot radon i store deler av landet. Tiltak med maksimal effekt utføres i eksisterende bygg, nybygg og rehabiliteringsprosjekter. Vi tilbyr også ulike produkter og service. Ta kontakt for befaring og pristilbud.