Bransjeguide

Velkommen til Estate Medias sin oversikt over hvem som leverer hva til næringseiendomsbransjen. Velg kategori eller søk etter firma/person!

Tilbake til oversikt
 • Njord Real Estate AS

  Bransjer: Eiendomsselskaper, Eiendomsutviklere

  Investor og forvalter av næringseiendom med utviklingspotensial.

 • KLP Eiendom

  Bransjer: Eiendomsselskaper, Eiendomsutviklere

  KLP Eiendom er et av Nordens største eiendomsselskaper. Vi utvikler og forvalter kontorbygg, kjøpesentre, hoteller, tomter og prosjekter, og skaper møteplasser hvor mennesker trives og kan realisere sitt potensial.

 • Höegh Eiendom

  Bransjer: Eiendomsselskaper, Eiendomsutviklere

  Vi er et norsk, familieeid konsern som tror på langsiktig engasjement. Konsernet teller 35 ansatte og har hovedkontor i Parkveien 55. Selskapet utvikler og forvalter en stor eiendomsmasse, hele tiden med et langsiktig engasjement i tankene.

 • Moelven Modus

  Bransjer: Eiendomsutviklere, Entreprenør, Håndverk, Kontormøbler & Interiør, Tegning & Arealberegning

  Moelven Modus AS er Nordens ledende produsent og leverandør av fleksible romløsninger for næringsbygg.

 • LOE Utvikling AS

  Bransjer: Eiendomsselskaper, Eiendomsutviklere

  -skaper nytt ved å utfordre det etablerte!

  Utvikler av næringseiendom i Oslo-området. Spisskompentanse på tomteutvikling og transformasjon. Loe-gruppen – en ledende bransjeaktør siden 1933.

 • Mustad Eiendom

  Bransjer: Eiendomsforvaltere, Eiendomsselskaper, Eiendomsutviklere

  Mustad Eiendom har gjennom aktiv byutvikling de siste 20 årene opparbeidet en konsentrert og allsidig eiendomsportefølje i området mellom Lysaker og Lilleaker. Vi forvalter over 330.000 m2 næringseiendom, herunder kjøpesenteret CC Vest og hovedkontorene til bl.a. Statkraft, PGS og Norrøna. En ambisiøs områdeplan for den videre utviklingen av urbane kvaliteter på området er under utarbeidelse og danner grunnlag for selskapetsvekstambisjoner. Målet er å skape en helt ny bystruktur langs Lysakerelven mellom Oslo vest og Bærum øst.
 • NCC Property Development AS

  Bransjer: Eiendomsselskaper, Eiendomsutviklere

  NCC Property Development utvikler, leier ut og selger næringseiendommer i vekstmarkeder i Norden. Med kvalitetsløsninger som skaper verdi for våre kunder og samfunnet, skaper vi langsiktige og bærekraftige miljøer som både mennesker og bedrifter trives i. Vi er med på å bygge morgendagens samfunn – et sted å leve og arbeide der livskvaliteten er det viktigste.

 • Veidekke Eiendom AS

  Bransjer: Eiendomsutviklere

  Eiendom – kjøp av tomter og eiendommer for utbygging til boliger, kontorer, forretninger eller bygg for offentlig virksomhet

  Veidekke Eiendom AS driver eiendomsutvikling, herunder kjøp av tomter og eiendommer for utbygging til boliger, kontorer, forretninger eller bygg for offentlig virksomhet. Virksomheten er bygget på kompetanse innen kjøp, offentlig godkjenning, prosjektutvikling og salg. Vi jobber tett på markedet for å sikre at det vi bygger er attraktivt og gir merverdier for våre kunder. Vi skal ha godt innemiljø og ta vare på omgivelsene for dermed å sikre at de som jobber og bor i husene trives.

  Prosjektering og bygging skjer i samspill med øvrige enheter i konsernet. På den måten sikrer vi god kvalitet og trygg gjennomføring.

  Veidekke Eiendom AS har prosjekter i Norge, Sverige og Danmark. Gjennom egne ansatte på de steder vi arbeider har vi god lokalkunnskap og nærhet til markedet. Ved å ha et felles miljø over landegrensene utnytter vi erfaring og kunnskap fra alle tre land og kan tilby gode, universelle løsninger kombinert med lokalmarkedets krav og behov.

 • Fortin

  Bransjer: Eiendomsforvaltere, Eiendomsutviklere

  FORTIN er et eiendomsselskap som eier, forvalter og drifter attraktive næringseiendommer i Norge og Sverige

 • Myren

  Bransjer: Eiendomsforvaltere, Eiendomsutviklere

  Myren Eiendom AS ble etablert i 1997 og har som eneste formål å leie ut og utvikle Myrens Verksted.

 • Telenor Eiendom Holding AS

  Bransjer: Eiendomsforvaltere, Eiendomsselskaper, Eiendomsutviklere

  Telenor Eiendom er en betydelig eiendomsbesitter og forvalter ca. 900.000 m2 bygningsmasse. Selskapet driver en landsomfattende virksomhet og tilbyr kostnadseffektive lokaler og tjenester tilpasset våre kunders behov.

 • Thon Eiendom

  Bransjer: Eiendomsforvaltere, Eiendomsselskaper, Eiendomsutviklere

  Thon Eiendom er eiendomsdivisjonen i Olav Thon Gruppen. Thon Eiendom er ledende innen kjøpesenter og næringseiendom samt en betydelig aktør innenfor boligprosjekter salg og utleie. Thon Eiendom forvalter ca. 475 eiendommer i Norge og 25 i utlandet. Leieinntektsnivå 2016 var på kr 5,2 milliarder.

 • Storebrand Eiendom AS

  Bransjer: Eiendomsselskaper, Eiendomsutviklere

  Storebrand Eiendom AS er et heleid datterselskap av Storebrand Livsforsikring AS, og er i dag blant Norges største eiendomsselskaper.

  Selskapet forvalter 1 250 000 kvm, hvorav 900 000 kvm er næringslokaler, med hovedvekt på kontor- og forretningsarealer. I porteføljen inngår også en rekke større kjøpesentre. Alle eiendommene forvaltes på vegne av Storebrand Livsforsikring AS.

  Vi arbeider for å skape merverdier for våre samarbeidspartnere, kunder og eiere. Dette ønsker vi å gjøre gjennom en forvaltning av eiendomsmassen hvor miljømessige hensyn blir holdt i fokus og ivaretatt på best mulig vis.

 • Bane NOR Eiendom

  Bransjer: Eiendomsselskaper, Eiendomsutviklere

  Bane NOR Eiendom skaper bedre byrom der mennesker møtes. Bane NOR Eiendom utvikler knutepunkter, eiendommer og stasjoner, og forvalter en bygningsmasse på 720.000 kvadratmeter.

 • Sparebank 1

  Bransjer: Eiendomsforvaltere, Eiendomsutviklere

  Vi er husverter for nesten 300 leietakere fordelt på 14 bygg. Hovedtyngden av vår eiendomsportefølje ligger sentralt til Oslo Sentrum og på Skøyen.

 • Sjold Eiendom

  Bransjer: Eiendomsutviklere

  Sjold AS investerer i aksjer, næringseiendom og eiendomsselskaper, samt utfører eiendomsrelatert rådgivning og konsulentvirksomhet.

 • Oxer Gruppen

  Bransjer: Eiendomsutviklere

  Oxer Gruppen er en av Norges større aktører innen utleie, forvaltning og utvikling av fast eiendom. Vi ønsker til enhver tid å tilby eiendommer med høy kvalitet, spennende arkitektur og god fleksibilitet i tråd med fremtidens krav. Vi er nytenkende innenfor miljø og energi, og arbeider kontinuerlig for å bli enda bedre.

  Oxer Gruppen forvalter og drifter alle eiendommene selv. Driftsavdelingen vår vektlegger god oppfølgning og personlig service, Vi har bred erfaring innenfor huseierrollen, utleie, forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling.

  Vi eier og forvalter eiendommer på ca. 150.000 m2, i tillegg til at vi har et videre utviklingspotensial på ca. 130.000 m2 på selskapets tomter.

 • Nasjonal Eiendomsdrift AS

  Bransjer: Eiendomsutviklere

  Nasjonal Eiendomsdrift AS utfører administrasjon og ledelse av oppgaver for eiere og forvaltere innenfor leietaker tilpassninger, drift, vedlikehold og energiledelse samt etablering og oppfølging av intern kontroll rutiner. Vi har utarbeidet en modulbasert driftstruktur som gir forutsigbarhet og kontroll over eiendommene.

  • Driftsadministrasjon/driftsledelse
  • Prosjektledelse
  • Kartlegge vedlikeholdsbehov/tilstandsvurderinger
  • Energiledelse
  • Etablerer og følger opp intern kontroll rutiner

  Selskapet har i dag 17 ansatte fordelt på avdelingskontor i Oslo, Trondheim, Bergen, Sandefjord, Østfold, Skien, Stavanger.

  Vi utfører i dag teknisk forvaltning av ca 1.1 mill m2 med en eiendomsverdi på ca kr. 25 mrd.

 • DNB Næringsmegling AS

  Bransjer: Eiendomsselskaper, Eiendomsutviklere

  Din suksess er vår suksess

 • FRAM

  Bransjer: Eiendomsforvaltere, Eiendomsutviklere

  FRAM er en av landets større private eiendomsbesittere med en total eiendomsmasse på vel 230.000 kvm. Disse fordeles på ca. 212.000 kvm. kontor og ca. 18.000 kvm. forretninger. FRAM har ca. 430 løpende leieforhold fordelt på sine vel 35 eiendommer. Hoveddelen av disse administreres og driftes i egen regi av FRAM. FRAM har for tiden ca. 100.000 kvm. næring/kontor under utvikling og oppføring, samt ca. 900 boliger fordelt på forskjellige utbyggingsprosjekter i Oslo og omegn. FRAM har også store prosjekter under regulering. Primærområdene er Oslo Vest, først og fremst Skøyen med ca. 106.000 kvm. Videre er Lysaker, Ullevål, Majorstuen og sentrum store satsningsområder, men interessante eiendommer eies og utvikles også andre steder i Oslo-området og på østlandet.

 • Fabritius Gruppen AS

  Bransjer: Eiendomsforvaltere, Eiendomsutviklere

  Fabritius Gruppen er en betydelig eiendomsaktør med fokus på utvikling og forvalting av næringseiendom i stor Oslo.

 • Bryn Eiendom AS

  Bransjer: Eiendomsselskaper, Eiendomsutviklere

  Bryn Eiendom AS etablerte seg på Bryn i 1969 og er i dag største utleier av næringseiendom i dette området av Oslo. 18 motiverte og serviceinnstilte medarbeidere arbeider tett sammen om et hovedmål: Å ivareta leietagernes interesser. Utover vår store eiendomsmasse på Bryn eier og drifter vi også Kristian August gate 3 (nær Oslo Tinghus) og Sigurd Syrs gate 2 og 4 på Skøyen.

 • Basale AS

  Bransjer: Analyse & Verdivurdering, Eiendomsforvaltere, Eiendomsrådgivere, Eiendomsutviklere, Næringsmeglere

  Eiendomsmegling

  Med sin 2,1 mill kvm store eiendomsmasse representerer Basale en landsdekkende og betydelig markedsplass.

  Basale har serviceinnstilte og kvalifiserte medarbeidere som gjennom mange år har forestått utleie av både kontoreiendommer, kombinasjonseiendommer, lagereiendommer og kjøpesentre.

  Våre medarbeidere kan blant annet tilby:

  – Utleie ledige lokaler
  – Reforhandlinger
  – Salg
  – Verdivurderinger

  Basale ble etablert i 1990 og er et av Norges største frittstående selskaper innen forvaltning og utvikling av næringseiendom. Vi tar et helhetlig ansvar for din eiendomsinvestering og er et tverrfaglig kompetansehus innen eiendomsrelaterte tjenester mot næringseiendom.

  Basale sin visjon er å være den foretrukne forvalter av næringseiendom.

  Basale har forvaltningsoppdrag i alle landets fylker. I tillegg har vi oppdrag i Sverige med hovedvekt i Stockholm. Vi kjennetegnes i dag ved å kunne levere forvaltnings- og rådgivningstjenester på et høyt nivå innen de respektive fagområder vi representerer:

  -Eiendomsforvaltning
  – Selskapsadministrasjon
  – Rådgivning
  – Megling