Bransjeguide

Velkommen til Estate Medias sin oversikt over hvem som leverer hva til næringseiendomsbransjen. Velg kategori eller søk etter firma/person!

Tilbake til oversikt
 • Njord Real Estate AS

  Bransjer: Eiendomsselskaper, Eiendomsutviklere

  Investor og forvalter av næringseiendom med utviklingspotensial.

 • Stiftelsen Kaare Berg

  Bransjer: Eiendomsselskaper

  Eiendomsselskapet Stiftelsen Kaare Berg eier og forvalter, direkte og gjennom datterselskaper, en eiendomsmasse på omkring 150.000 kvadratmeter. Dette omfatter eiendommer i Oslo, Bergen, Sarpsborg, Lørenskog, Moss og Gjøvik.

  Eiendomsvirksomheten går tilbake til 1967, mens Stiftelsen Kaare Berg ble etablert i 1991 av Inger og Kaare Berg.

 • KLP Eiendom

  Bransjer: Eiendomsselskaper, Eiendomsutviklere

  KLP Eiendom er et av Nordens største eiendomsselskaper. Vi utvikler og forvalter kontorbygg, kjøpesentre, hoteller, tomter og prosjekter, og skaper møteplasser hvor mennesker trives og kan realisere sitt potensial.

 • Höegh Eiendom

  Bransjer: Eiendomsselskaper, Eiendomsutviklere

  Vi er et norsk, familieeid konsern som tror på langsiktig engasjement. Konsernet teller 35 ansatte og har hovedkontor i Parkveien 55. Selskapet utvikler og forvalter en stor eiendomsmasse, hele tiden med et langsiktig engasjement i tankene.

 • LOE Utvikling AS

  Bransjer: Eiendomsselskaper, Eiendomsutviklere

  -skaper nytt ved å utfordre det etablerte!

  Utvikler av næringseiendom i Oslo-området. Spisskompentanse på tomteutvikling og transformasjon. Loe-gruppen – en ledende bransjeaktør siden 1933.

 • Mustad Eiendom

  Bransjer: Eiendomsforvaltere, Eiendomsselskaper, Eiendomsutviklere

  Mustad Eiendom har gjennom aktiv byutvikling de siste 20 årene opparbeidet en konsentrert og allsidig eiendomsportefølje i området mellom Lysaker og Lilleaker. Vi forvalter over 330.000 m2 næringseiendom, herunder kjøpesenteret CC Vest og hovedkontorene til bl.a. Statkraft, PGS og Norrøna. En ambisiøs områdeplan for den videre utviklingen av urbane kvaliteter på området er under utarbeidelse og danner grunnlag for selskapetsvekstambisjoner. Målet er å skape en helt ny bystruktur langs Lysakerelven mellom Oslo vest og Bærum øst.
 • NCC Property Development AS

  Bransjer: Eiendomsselskaper, Eiendomsutviklere

  NCC Property Development utvikler, leier ut og selger næringseiendommer i vekstmarkeder i Norden. Med kvalitetsløsninger som skaper verdi for våre kunder og samfunnet, skaper vi langsiktige og bærekraftige miljøer som både mennesker og bedrifter trives i. Vi er med på å bygge morgendagens samfunn – et sted å leve og arbeide der livskvaliteten er det viktigste.

 • Telenor Eiendom Holding AS

  Bransjer: Eiendomsforvaltere, Eiendomsselskaper, Eiendomsutviklere

  Telenor Eiendom er en betydelig eiendomsbesitter og forvalter ca. 900.000 m2 bygningsmasse. Selskapet driver en landsomfattende virksomhet og tilbyr kostnadseffektive lokaler og tjenester tilpasset våre kunders behov.

 • Thon Eiendom

  Bransjer: Eiendomsforvaltere, Eiendomsselskaper, Eiendomsutviklere

  Thon Eiendom er eiendomsdivisjonen i Olav Thon Gruppen. Thon Eiendom er ledende innen kjøpesenter og næringseiendom samt en betydelig aktør innenfor boligprosjekter salg og utleie. Thon Eiendom forvalter ca. 475 eiendommer i Norge og 25 i utlandet. Leieinntektsnivå 2016 var på kr 5,2 milliarder.

 • Stor-Oslo Eiendom AS

  Bransjer: Eiendomsselskaper

  Stor-Oslo Eiendom er en uavhengig og partnereid eiendomsutvikler og investeringspartner. Selskapet har gjennom 16 år utviklet og gjennomført mer enn 600.000 kvm kontor og 2.000 boliger. Selskapet forvalter og utvikler i dag 25 eiendomsutviklingsprosjekter med en samlet realisasjonsverdi på NOK 16,3 milliarder.

  Stor-Oslo Eiendom har sin primærkompetanse på bolig, kontor, samt hotell og logistikk i Stor-Oslo regionen. Selskapet har i dag 27 ansatte med erfaring fra transaksjon, finansiering, myndighetsbehandling, utvikling, prosjektledelse og entreprenør.

  Stor-Oslo Eiendom sørger for å ha de beste ressursene tilgjengelig for en trygg og god håndtering ved alle sider i utviklingen og gjennomføringen av et eiendomsutviklingsprosjekt. Selskapet skaper verdier gjennom solide transaksjoner og prosjekter, samt aktivt arbeid med eiendommene og en opportunistisk strategi.

 • Storebrand Eiendom AS

  Bransjer: Eiendomsselskaper, Eiendomsutviklere

  Storebrand Eiendom AS er et heleid datterselskap av Storebrand Livsforsikring AS, og er i dag blant Norges største eiendomsselskaper.

  Selskapet forvalter 1 250 000 kvm, hvorav 900 000 kvm er næringslokaler, med hovedvekt på kontor- og forretningsarealer. I porteføljen inngår også en rekke større kjøpesentre. Alle eiendommene forvaltes på vegne av Storebrand Livsforsikring AS.

  Vi arbeider for å skape merverdier for våre samarbeidspartnere, kunder og eiere. Dette ønsker vi å gjøre gjennom en forvaltning av eiendomsmassen hvor miljømessige hensyn blir holdt i fokus og ivaretatt på best mulig vis.

 • Bane NOR Eiendom

  Bransjer: Eiendomsselskaper, Eiendomsutviklere

  Bane NOR Eiendom skaper bedre byrom der mennesker møtes. Bane NOR Eiendom utvikler knutepunkter, eiendommer og stasjoner, og forvalter en bygningsmasse på 720.000 kvadratmeter.

 • Norwegian Property ASA

  Bransjer: Eiendomsselskaper

  Norwegian Property er et rendyrket og helintegrert kontoreiendomsselskap. Virksomheten omfatter utvikling, forvaltning, daglig drift og vedlikehold av 48 sentralt beliggende eiendommer i Oslo og Stavanger. Porteføljen utgjør over 600.000 m2 og er svært ensrettet, noe som muliggjør stor fleksibilitet ved endrede leiebehov. Norwegian Property har eget kundesenter som sikrer lett tilgjengelig service og god dialog med kundene. Et serviceapparat bestående av solide fagpersoner med bred eiendomsfaglig kompetanse, sørger for høy kvalitetsmessig utførelse. Dette har bidratt til å gi Norwegian Property en unik posisjon som et av Norges aller største eiendomsselskap.

  For mer informasjon: <a href=”http://www.norwegianproperty.no/”>www.norwegianproperty.no</a>

 • DNB Næringsmegling AS

  Bransjer: Eiendomsselskaper, Eiendomsutviklere

  Din suksess er vår suksess

 • DNB Næringseiendom AS

  Bransjer: Eiendomsselskaper

  Din suksess er vår suksess

 • Eiendomsspar AS

  Bransjer: Eiendomsforvaltere, Eiendomsselskaper

  Eiendomsspar er et av Norges ledende eiendomsselskaper. Vår forretningsidé er å utvikle og foredle eiendommer for utleie. Høy kvalitet på eiendommene, førsteklasses beliggenhet og en driftsfilosofi fundert på service og profesjonalitet har gitt Eiendomsspar en sterk posisjon i eiendomsmarkedet. Leietakerne er våre kunder og aller viktigste samarbeidspartnere. Vi er således opptatte av et aktivt og nært samarbeid med våre leietakere.

  Eiendomsspar har selv og gjennom sitt eierskap i hotelleiendomsselskapet Pandox AB kompetanse og tilstedeværelse i de fleste segmenter av eiendomsmarkedet. Selskapet har særlig stor kompetanse innen kontor og butikk i Oslo-regionen, samt hotell i Skandinavia og Nord-Europa. Eiendomsspar har også erfaring og kompetanse som eier og utvikler av bolig og lager i Oslo-regionen, samt som investor i kontoreiendommer i Nord-Europa for øvrig. Eiendomsspar  forvalter også eiendomsmassen til Victoria Eiendom.

  www.eiendomsspar.no

 • Bryn Eiendom AS

  Bransjer: Eiendomsselskaper, Eiendomsutviklere

  Bryn Eiendom AS etablerte seg på Bryn i 1969 og er i dag største utleier av næringseiendom i dette området av Oslo. 18 motiverte og serviceinnstilte medarbeidere arbeider tett sammen om et hovedmål: Å ivareta leietagernes interesser. Utover vår store eiendomsmasse på Bryn eier og drifter vi også Kristian August gate 3 (nær Oslo Tinghus) og Sigurd Syrs gate 2 og 4 på Skøyen.

 • Aberdeen Asset Management

  Bransjer: Eiendomsforvaltere, Eiendomsselskaper

  Aberdeen Asset Management er et av Europas ledende selskaper innen kapital- og eiendomsforvaltning med 2500 medarbeidere ved kontorer i 25 land. Selskapet er børsnotert, med hovedkontor i London. Vi har en betydelig eiendomsvirksomhet og forvalter i overkant av 24 mrd norske kroner i eiendomsverdier på oppdrag fra Aberdeens egne fornd og ekstrene oppdragsgivere.

  Vårt hovedkontor er plassert i Oslo. Vi har i tillegg distriktskontorer i Bergen og Trondheim.