Bransjeguide

Velkommen til Estate Medias sin oversikt over hvem som leverer hva til næringseiendomsbransjen. Velg kategori eller søk etter firma/person!

Tilbake til oversikt
 • Malling & Co Forvaltning

  Bransjer: Eiendomsforvaltere

  Med over 50-års erfaring har vi i Eiendomshuset Malling & Co befestet vår posisjon som en av landets mest erfarne, største og profesjonelle eiendomsforvaltere av næringseiendom og næringslokaler. Selskapet forvalter en eiendomsportefølje på 2,3 mill. kvm. på vegne av våre kunder.

 • Skullerud Park

  Bransjer: Eiendomsforvaltere

  I Skullerud Park fokuserer vi på samhandling på tvers av bedriftene i parken for at du som leietaker kan dra nytte av å sitte i et større fellesskap. Sånt skapes det verdier av.

 • SG EIENDOM

  Bransjer: Eiendomsforvaltere

  Vi legger vekt på tett og nær oppfølging av selskapets leietakere.

 • Mustad Eiendom

  Bransjer: Eiendomsforvaltere, Eiendomsselskaper, Eiendomsutviklere

  Mustad Eiendom har gjennom aktiv byutvikling de siste 20 årene opparbeidet en konsentrert og allsidig eiendomsportefølje i området mellom Lysaker og Lilleaker. Vi forvalter over 330.000 m2 næringseiendom, herunder kjøpesenteret CC Vest og hovedkontorene til bl.a. Statkraft, PGS og Norrøna. En ambisiøs områdeplan for den videre utviklingen av urbane kvaliteter på området er under utarbeidelse og danner grunnlag for selskapetsvekstambisjoner. Målet er å skape en helt ny bystruktur langs Lysakerelven mellom Oslo vest og Bærum øst.
 • Fortin

  Bransjer: Eiendomsforvaltere, Eiendomsutviklere

  FORTIN er et eiendomsselskap som eier, forvalter og drifter attraktive næringseiendommer i Norge og Sverige

 • Myren

  Bransjer: Eiendomsforvaltere, Eiendomsutviklere

  Myren Eiendom AS ble etablert i 1997 og har som eneste formål å leie ut og utvikle Myrens Verksted.

 • Telenor Eiendom Holding AS

  Bransjer: Eiendomsforvaltere, Eiendomsselskaper, Eiendomsutviklere

  Telenor Eiendom er en betydelig eiendomsbesitter og forvalter ca. 900.000 m2 bygningsmasse. Selskapet driver en landsomfattende virksomhet og tilbyr kostnadseffektive lokaler og tjenester tilpasset våre kunders behov.

 • Thon Eiendom

  Bransjer: Eiendomsforvaltere, Eiendomsselskaper, Eiendomsutviklere

  Thon Eiendom er eiendomsdivisjonen i Olav Thon Gruppen. Thon Eiendom er ledende innen kjøpesenter og næringseiendom samt en betydelig aktør innenfor boligprosjekter salg og utleie. Thon Eiendom forvalter ca. 475 eiendommer i Norge og 25 i utlandet. Leieinntektsnivå 2016 var på kr 5,2 milliarder.

 • Sparebank 1

  Bransjer: Eiendomsforvaltere, Eiendomsutviklere

  Vi er husverter for nesten 300 leietakere fordelt på 14 bygg. Hovedtyngden av vår eiendomsportefølje ligger sentralt til Oslo Sentrum og på Skøyen.

 • Søylen Eiendom AS

  Bransjer: Eiendomsforvaltere

  Søylen Eiendom AS ble stiftet i 2004 og er morselskapet i Søylenkonsernet, som består av et stort antall eiendomsselskaper. Selskapets aksjonærer er Hans Petter Krohnstad, Carl Erik Krefting og Runar Vatne. Samlet har aksjonærene over 60 års erfaring fra investering, drift og utvikling av eiendom.

  Søylen har som formål å erverve, utvikle og drive næringseiendom primært sentralt i Oslo.

  Konsernet eier eiendommer i Oslo, Tønsberg og Moss samt i Rostock, Tyskland og i Zurich, Sveits. De fleste eiendommer er heleide, men det er minoritetsaksjonærer i enkelte av datterselskapene: I Søylen NæringsEiendom AS har Nexus Eiendom AS, et selskap i Jebsen-gruppen, 6% eierinteresse og i datterselskapet i Tyskland har vi to medaksjonærer.

  tillegg til egne eiendommer forvalter Søylen en rekke eiendommer som eies av hovedaksjonærene. Samlet eiendomsmasse av egne og forvaltede eiendommer utgjør ca 150.000 m2. Budsjetterte leieinntekter for 2008 er 180 mill NOK. I 2009 er den beregnet til å bli ca. 300 mill NOK.

  Blant egne og forvaltede eiendommer har konsernet, i tillegg til næringseiendommene, også ca. 650 leiligheter i inn og utland.

  Vi har i dag en dyktig og erfaren organisasjon med ca. 20 ansatte innen økonomi, teknisk og økonomisk forvaltning samt utleie.

 • OSLO S UTVIKLING AS

  Bransjer: Eiendomsforvaltere

  OSU disponerer ca. 300 000 kvm av de totalt 900 000 kvm som skal bygges ut i Bjørvika, og har derfor ansvaret for en tredel av Norges største utbyggingsprosjekt i nyere tid. Vi bygger boliger for ca. 3 000 mennesker og kontorer for ca. 10 000 arbeidsplasser i tillegg til mange forretninger, restauranter, caféer og mye mer.

  Bjørvika vil i løpet av få år fremstå som den mest attraktive bydelen for kontoretablering på grunn av førsteklasses kollektivtrafikkdekning og fordi bydelen får en moderne arkitektonisk utforming i flotte omgivelser.

  Området markerer seg som et unikt sted for næringsbygg med utsikt over Oslofjorden, øyene og byen bak – og med sin plassering midt i Norges kommunikasjonsknutepunkt. Utbyggingsprinsippet BARCODE, med bygningslameller i nord/sør-retning, gir mulighet for en rekke selvstendige bygg, alle med adresse både mot sjøsiden i Dronning Eufemias gate og mot Oslo Sentralstasjon i Trelastgata.

  Dronning Eufemias gate blir 700 m lang, 40 m bred, 4 felt med biltrafikk, 2 felt med kollektivtrafikk samt 2 alleer med trær.

  De ulike bygningsformer og utbyggingsregler er utarbeidet for å gi god fleksibilitet i form og størrelse for de enkelte byggene, og for å gi maksimal utsikt og lysinnfall i et relativt tett utbygd område. Områdets tetthet er en av de viktigste faktorene for å kunne skape et dynamisk og bymessig attraktivt område med gode og varierte tilbud av tjenester og kultur.
  Sammen med reguleringsplanens krav om offentlig program/funksjoner som bidrar til å aktivisere gateplanet i de to nederste etasjene, vil områdets næringsarealer gi et kraftfullt bidrag til å gjøre Bjørvika til en dynamisk bydel.

 • Øgreid Eiendom AS

  Bransjer: Eiendomsforvaltere

  Øgreid Eiendom AS er et eiendomsselskap 100 % eiet av Øgreid AS.

  Virksomheten i Øgreid Eiendom AS omfatter både nærings-og boligeiendom. Vi driver med utvikling, salg og utleie. Vår portefølje av næringseiendom befinner seg primært i Stavanger området. Vi arbeider aktivt, med en langsiktig horisont og er stadig interessert i å øke vår portefølje.

  Mer informasjon, se: <a href=”http://www.ogreid.no/”>www.ogreid.no</a>

 • Kristiania Eiendomsforvaltning AS

  Bransjer: Eiendomsforvaltere

  Kristiania Eiendomsforvaltning AS eier og forvalter ca. 210.000 kvm næringslokaler i Ulven området i Oslo. Eiendomsmassen består i hovedsak av næringslokaler fordelt på kontorlokaler, kombinasjonslokaler og lager. Kristiania Eiendomsforvaltning AS er etablert i 1987. Alf Ulven er i dag hovedeier av selskapet med en eierandel på 95 %. Selskapets hovedstrategi er i sammarbeid med Stor Ulven AS å forvalte og investere i og utvikle fast eiendom på Ulven. Vi forvalter næringseiendommer på Økern/Ulven i Oslo. Selskapets eiendommer driftes av en egen administrasjon og driftsavdeling med 7 medarbeidere. Vi ønsker å fremstå som en fleksibel samarbeidspartner som strekker seg langt for å etterkomme leietagernes krav til funksjonelle lokaler. Stor bygningsmasse og noe ledige tomter gjør at vi har fleksibilitet til å levere skreddersydde lokaler tilpasset leietagernes behov.

 • Höegh Eiendom

  Bransjer: Eiendomsforvaltere

  Vi er et norsk, familieeid konsern som tror på langsiktig engasjement. Vi har røtter tilbake til 1927, da Leif Höegh etablerte rederiet Leif Höegh &amp; co, et rederi som på 1950-tallet vokste til å bli Norges nest største.
  Da rederiet bygget sitt hovedkontor i Parkveien 55 – og senere ervervet nabogårdene i samme kvartal – var rederiet med ett blitt eiendomsbesitter. Det ble starten på det som idag er Höegh Eiendom AS. Konsernet teller nå 35 ansatte og har fortsatt hovedkontor i Parkveien 55. Selskapet utvikler og forvalter en stor eiendomsmasse, hele tiden med et langsiktig engasjement i tankene.

 • FRAM

  Bransjer: Eiendomsforvaltere, Eiendomsutviklere

  FRAM er en av landets større private eiendomsbesittere med en total eiendomsmasse på vel 230.000 kvm. Disse fordeles på ca. 212.000 kvm. kontor og ca. 18.000 kvm. forretninger. FRAM har ca. 430 løpende leieforhold fordelt på sine vel 35 eiendommer. Hoveddelen av disse administreres og driftes i egen regi av FRAM. FRAM har for tiden ca. 100.000 kvm. næring/kontor under utvikling og oppføring, samt ca. 900 boliger fordelt på forskjellige utbyggingsprosjekter i Oslo og omegn. FRAM har også store prosjekter under regulering. Primærområdene er Oslo Vest, først og fremst Skøyen med ca. 106.000 kvm. Videre er Lysaker, Ullevål, Majorstuen og sentrum store satsningsområder, men interessante eiendommer eies og utvikles også andre steder i Oslo-området og på østlandet.

 • ForvaltningsCompagniet AS

  Bransjer: Eiendomsforvaltere

  Vi er landets største private selskap innen forvaltning av næringseiendom. ForvaltningsCompagniet AS ble etablert i 1993 og har i dag kunder over hele landet. Vår forretningsidé er å tilby verdiøkende drifts- og forvaltningstjenester (property management) til private og offentlige eiere av næringseiendom. Ved å gjennomføre forbedringsprosesser skaper vi målbare verdier for våre kunder. Vårt fokus er knyttet til: • leieinntekter • kostnadsstyring • leietakertilfredshet For mer informasjon: www.fcas.no

 • Ferd Eiendom

  Bransjer: Eiendomsforvaltere

  Ferd Eiendom er et av fem forretningsområder i Ferd, og har ansvaret for all eiendomsvirksomhet i konsernet. Ferd Eiendom forvalter en samlet eiendomsmasse på ca. 71.000 m2 som er eid gjennom selskapene Ferd Eiendom AS og Ferd Eiendom Holding AS. Ferd Eiendom skal skape attraktive bolig- og næringseiendommer i Oslo-området. Vi skal eie, utvikle, erverve og selge eiendommer som kjennetegnes av langsiktig verdiskapning – alene eller sammen med utvalgte partnere.

 • Fabritius Gruppen AS

  Bransjer: Eiendomsforvaltere, Eiendomsutviklere

  Fabritius Gruppen er en betydelig eiendomsaktør med fokus på utvikling og forvalting av næringseiendom i stor Oslo.

 • Entra Eiendom AS

  Bransjer: Eiendomsforvaltere

  Dette er Entra Eiendom

  Entra er et av landets ledende eiendomsselskap. Vi skaper verdier ved å utvikle, leie ut og drifte attraktive og miljøledende lokaler. Vår visjon er å bidra til våre kunders effektivitet og omdømme. Konsernet har 170 ansatte, hovedkontor i Oslo og regionkontorer i Oslo, Trondheim, Bergen og Kristiansand. Entra eier over en million kvadratmeter.

 • Eiendomsspar AS

  Bransjer: Eiendomsforvaltere, Eiendomsselskaper

  Eiendomsspar er et av Norges ledende eiendomsselskaper. Vår forretningsidé er å utvikle og foredle eiendommer for utleie. Høy kvalitet på eiendommene, førsteklasses beliggenhet og en driftsfilosofi fundert på service og profesjonalitet har gitt Eiendomsspar en sterk posisjon i eiendomsmarkedet. Leietakerne er våre kunder og aller viktigste samarbeidspartnere. Vi er således opptatte av et aktivt og nært samarbeid med våre leietakere.

  Eiendomsspar har selv og gjennom sitt eierskap i hotelleiendomsselskapet Pandox AB kompetanse og tilstedeværelse i de fleste segmenter av eiendomsmarkedet. Selskapet har særlig stor kompetanse innen kontor og butikk i Oslo-regionen, samt hotell i Skandinavia og Nord-Europa. Eiendomsspar har også erfaring og kompetanse som eier og utvikler av bolig og lager i Oslo-regionen, samt som investor i kontoreiendommer i Nord-Europa for øvrig. Eiendomsspar  forvalter også eiendomsmassen til Victoria Eiendom.

  www.eiendomsspar.no

 • EiendomsInvestor AS

  Bransjer: Eiendomsforvaltere

  FORRETNINGSIDÉ EiendomsInvestor kjøper og syndikerer næringseiendommer til et begrenset antall eiendomsinvestorer. Høy avkastning skapes gjennom aktiv forvaltning og utvikling av eiendommene der merverdiene realiseres ved salg etter gjennomført forretningsplan. Hvert eiendomsprosjekt er organisert i et ”singel purpose” selskap. Merverdier skapes gjennom – Kjøp av eiendommer med et restrukturerings- og verdiøkningspotenisalet – Definert forvaltnings- og utviklingsstrategi – Høy eiendomskompetanse og tett oppfølging EiendomsInvestor deltar med 10 – 50 % i hvert enkelt prosjekt og er disponent for eiendomsselskapene. Felles mål med investorene skapes gjennom eierandeler i samtlige prosjekter og incentivbaserte disponenthonorarer. ORGANISASJON Selskapets styre og operative ledelse består av: Lars Erik Hoel (Styreleder) Øystein Ore (Styremedlem) Espen Norman Hoel (Styremedlem) Ingvild Thoresen (Daglig leder) Selskapets operative virksomhet og disponentfunksjoner drives gjennom datterselskapet EiendomsInvestor Management AS som ivaretar alle verdidrivende oppgaver: – Identifisering av lønnsomme eiendomsprosjekter – Utarbeidelse av en verdiskapende forretningsplan for prosjektet – Finansiering – Formelle forhold – Utleie og leietakerpleie – Prosjektadministrasjon – Oppfølging av underleverandører Operative oppgaver knyttet til forvaltning og forretningsførsel av eiendommer og prosjektselskaper utføres av ForvaltningsCompagniet AS. PROSJEKTER Selskapet er engasjert i 7 eiendomsprosjekter med en samlet verdi på ca NOK 700 mill.

 • Colliers Property Management ARS AS

  Bransjer: Eiendomsforvaltere

  Colliers Management ARS AS ble stiftet i 2005 som en fortsettelse av forvaltningsavdelingen hos Colliers International AS. Selskapet består i dag av 6 ansatte, og er i sterk vekst. Colliers Management ARS AS tilbyr høyt kvalifisert service og tjenester innen forvaltning av næringseiendom i Norge. Siden starten i 2005 har vår portefølje vokst til 46 eiendommer med et totalt areal på ca. 300.000 kvm fordelt på Østlandet, Vestlandet og Trøndelag. Som en egen juridisk enhet innen nettverket til Colliers International har vi kontakter i alle viktige eiendomsmarkeder som vi benytter dersom det er behov for ekspertise, erfaring og detaljert kunnskap om de lokale markeder. Dette gir våre klienter – enten det er eiere eller leietakere – konkurransefortrinn som de kan bruke til sin fordel. Vi tilbyr støtte i forbindelse med: salg, vedlikehold, restaurering, renovering og utvikling av en eiendom. Dette kan også inkludere markedsføring av eiendommen – og selvfølgelig tenker vi alltid på lønnsomheten. En naturlig del av prosessen er å ha tilsyn med alle nivåer i forbindelse med en leieprosess. Våre klienter består av norske og utenlandske investorer og gårdeiere, med eiendom innen alle segmenter av næringseiendom.

 • CBRE

  Bransjer: Eiendomsforvaltere, Eiendomsrådgivere, Næringsmeglere

  CBRE er verdens største rådgiver innenfor næringseiendom, og tilbyr et fullspektret tjenestetilbud til alle som har berøring mot næringseiendom. Det være seg eiendomsbesittere, banker, investorer, brukere av eiendom, etc. Herunder har CBRE ca 80% av Fortune 500 selskapene på kundelisten.

  Med over 75.000 ansatte over hele verden har selskapet et unik gjennomslagskraft, med både lokal og global ekspertise. Etter over 20 år som rådgiver i det norske markedet kan vi gi våre klienter både god innsikt og solid kompetanse innen kjøp, salg, utleie, verdivurdering, rådgivning, forvaltningstjenester, strategisk rådgivning, prosjektledelse og leietakerrådgivning.

 • Braathen Eiendom

  Bransjer: Eiendomsforvaltere

  Braathen Eiendom eier en eiendomsmasse på 171.000 kvm fordelt på kontor, kombinasjon, kjøpesenter/helse/velvære, bolig og apartments i Oslo og omegn. Potensiell leieinntekt har steget fra kr 133 millioner i 2005 til kr 230 millioner i 2008. Veksten er kommet gjennom kjøp av eiendommer samt utvikling av eksisterende eiendommer. Dette innbefatter bl.a. en total rehabilitering av Linderud Senter innenfor en prosjektramme på kr 300 millioner samt kjøp av 2 eiendommer i Bjørvika og Haakon VII’s gate 2 i Vika. Selskapets strategi har hele tiden vært å tenke langsiktig og ha et personlig forhold til leietakere og samarbeidspartnere. Braathen Eiendom har en stab av dyktige medarbeidere innenfor hele verdikjeden knyttet til rollene som eiendomsbesitter og forvalter. Langsiktige og gode forhold er best både for oss og for leietakerne våre. Vi forvalter og drifter alle våre eiendommer selv, og legger vekt på god oppfølging, personlig service og best mulig tilpasning av lokalene etter den enkelte leietakers behov.

 • Basale AS

  Bransjer: Analyse & Verdivurdering, Eiendomsforvaltere, Eiendomsrådgivere, Eiendomsutviklere, Næringsmeglere

  Eiendomsmegling

  Med sin 2,1 mill kvm store eiendomsmasse representerer Basale en landsdekkende og betydelig markedsplass.

  Basale har serviceinnstilte og kvalifiserte medarbeidere som gjennom mange år har forestått utleie av både kontoreiendommer, kombinasjonseiendommer, lagereiendommer og kjøpesentre.

  Våre medarbeidere kan blant annet tilby:

  – Utleie ledige lokaler
  – Reforhandlinger
  – Salg
  – Verdivurderinger

  Basale ble etablert i 1990 og er et av Norges største frittstående selskaper innen forvaltning og utvikling av næringseiendom. Vi tar et helhetlig ansvar for din eiendomsinvestering og er et tverrfaglig kompetansehus innen eiendomsrelaterte tjenester mot næringseiendom.

  Basale sin visjon er å være den foretrukne forvalter av næringseiendom.

  Basale har forvaltningsoppdrag i alle landets fylker. I tillegg har vi oppdrag i Sverige med hovedvekt i Stockholm. Vi kjennetegnes i dag ved å kunne levere forvaltnings- og rådgivningstjenester på et høyt nivå innen de respektive fagområder vi representerer:

  -Eiendomsforvaltning
  – Selskapsadministrasjon
  – Rådgivning
  – Megling

 • Alfa Eiendom AS

  Bransjer: Eiendomsforvaltere

  Alfa Gruppen med sine datterselskaper Alfa Eiendom AS og Alfa Prosjektutvikling AS ble stiftet i 1994 og som består av flere hel-eide og del-eide eiendomsselskaper. Fra oppstarten i 1994 har Alfa Gruppen utviklet mer enn 30 næringseiendommer både i egen regi og sammen med andre eiendomsaktører. Selskapets kontor holder til i Larvik og virksomheten er i dag konsentreres hovedsakelig til distriktet Vestfold og Telemark. Alfa Gruppen sin investeringsstrategi tar utgangspunkt i “fremtidig god beliggenhet”, og har stor fokus på å lage et best mulig “produkt” for fremtidige brukere av eiendommene. Verdiskapningen skjer ved at bygningsmassen, sammensetningen av leietakere eller området der eiendommen ligger, kan videreutvikles slik at fremtidige leieinntekter blir høyere enn dagens. Selskapets aksjonær er Thore Liverød jr. (100%). Eier har mer enn 20 års erfaring fra investering, drift og utvikling av eiendommer. Alfa Gruppen har en solid kapital til å gjennomføre prosjekter de er delaktig i.

 • Aberdeen Asset Management

  Bransjer: Eiendomsforvaltere, Eiendomsselskaper

  Aberdeen Asset Management er et av Europas ledende selskaper innen kapital- og eiendomsforvaltning med 2500 medarbeidere ved kontorer i 25 land. Selskapet er børsnotert, med hovedkontor i London. Vi har en betydelig eiendomsvirksomhet og forvalter i overkant av 24 mrd norske kroner i eiendomsverdier på oppdrag fra Aberdeens egne fornd og ekstrene oppdragsgivere.

  Vårt hovedkontor er plassert i Oslo. Vi har i tillegg distriktskontorer i Bergen og Trondheim.

 • 2B Prosjekt- og eiendomsutvikling AS

  Bransjer: Eiendomsforvaltere

  2B skal utvikle prosjekter og eksisterende eiendom i samarbeid med eiendomsbesittere, eiendomsselskap, investorer og entreprenører. Vi kan bidra gjennom hele utviklingsprosessen fra anskaffelse av tomt til ferdig bygg for salg. Har du en tomt du ønsker å utvikle, og trenger profesjonell hjelp, kontakt oss. Det kan av og til være små tilpasninger som er nok til å gjøre at leietakerne blir mer fornøyde. Andre ganger må det større og mer omfattende ombygginger til. Det handler alltid om kreative løsninger og god planlegging i tidlig fase.