Bransjeguide

Velkommen til Estate Medias sin oversikt over hvem som leverer hva til næringseiendomsbransjen. Velg kategori eller søk etter firma/person!

Tilbake til oversikt
 • Caverion Norge

  Bransjer: Brannvern, Eiendomsservice, Energirådgivning, Entreprenør, Facility Management, Håndverk, Inneklima, Sikkerhetstjenester, VVS

  Caverion er en ledende europeisk tekniske totalentreprenør, med tilstedeværelse på over 50 lokasjoner i Norge. Vi ivaretar dine verdier gjennom hele livssyklusen. Caverion designer, produserer, drifter og vedlikeholder brukervennlige og energieffektive tekniske løsninger for alle typer bygg og industri. Våre tjenester brukes blant annet i kontorbygg, butikker, boliger, offentlige lokaler, industrianlegg og infrastruktur. Vår styrke er bred kompetanse og omfattende tjenester som dekker alle tekniske fagområder gjennom hele livssyklusen til bygg og industrianlegg.

 • Firesafe

  Bransjer: Brannvern, Eiendomsservice, Entreprenør, Facility Management, Håndverk, Sikkerhetstjenester

  Overlat ansvaret for brannsikkerheten til oss. Som landsdekkende totalleverandør kan vi tilby alt fra rådgivning, bygningsmessig utførelse, kontroll og ettersyn, til salg av brannsikringsprodukter.

  Vi tilbyr rådgivning knyttet til risikovurdering, branntekniske tegninger, rømmingsplaner og valg av sikringstiltak. Vi holder også brannøvelser, utfører brannvernlederoppgaver og holder kurs.

  Overlat vedlikeholdet av brannsikring til oss. Vi sjekker bygget ute og inne, kontrollerer branntekniske installasjoner og rømningsveier.
  Det beste er å tenke brannsikkerhet allerede i planleggingen. Kommer vi tidlig inn, kan vi bidra med gode løsninger, koordinering mot andre fag, og raskere fremdrift

  Vi leverer over hele Norge, kontakt oss i dag for mer informasjon.