BOLIG OG NÆRING: I tillegg til boligene rommer prosjektet ca. 2.000 kvadratmeter næring.
BOLIG OG NÆRING: I tillegg til boligene rommer prosjektet ca. 2.000 kvadratmeter næring.

Boligprosjekt på Huseby kan bli vraket til fordel for friområde

En investorgruppe ønsker å legge til rette for ca. 200 nye boliger ved Hovseter T-banestasjon, men Plan- og bygningsetaten tar forbehold om at eiendommen kan være aktuell som erstatningsareal for friområde i Husebyskogen.

Publisert

I oktober i fjor skrev Estate Nyheter at Erik Bøhler-selskapet Scandinavian Development AS, Arctic Real Estate og en investorgruppe ønsker å omregulere Gamle Hovsetervei 3 til bolig og legge til rette for ca. 200 nye boliger. I tillegg til boligene rommer prosjektet 2.000 kvadratmeter utadrettet næring.

På eiendommen i dag ligger Blindeskolens Pikeinternat (1964) i sørøst og bestyrerbolig i nord.

I område og prosessavklaring til oppstartsmøte skriver Plan- og bygningsetaten (PBE) at de tar forbehold om en anbefaling av boligutvikling på eiendommen, «da eiendommen kan være aktuell som erstatningsareal for friområde i Husebyskogen, som følge av detaljregulering for Ny vannforsyning for Oslo».

I forbindelse med salg av eiendommen i 2020, bestilte Statsbygg en planforhåndskonferanse hos PBE. Der informerte PBE Statsbygg om Bystyrevedtak 358 av 13.11.2019 Ny vannforsyning til Oslo og Huseby vannbehandlingsanlegg.

I reguleringsplanen for Ny vannforsyning beslaglegges ca. 5,2 dekar av friområdet på Husebyjordet. Det ble ikke regulert erstatningsareal som del av den planen. I henhold til «Rikspolitiske retningslinjer for styrking av barn og unges interesser i planleggingen» skal det ved omdisponering av arealer som er avsatt til fellesareal eller friområde som er i bruk eller er egnet for lek skaffes fullverdig erstatning.

PBE anbefaler en boligutvikling på eiendommen Gamle Hovsetervei 3, men altså med forbehold. I tillegg uttaler etaten at utnyttelsen bør reduseres. Ved boligutvikling av eiendommen må det også «vurderes om Pikeinternatet skal være førende for nytt plangrep».

Daglig leder Hans Olav Bjørk i Construcive Development (også det et selskap eid av Erik Bøhler) sier til Estate Nyheter at dette er en tomt ved et knutepunkt som er svært godt egnet til en utvikling med hovedvekt på boliger.

– At tomten er en av flere alternativer som erstatningstomt for Husebyskogen er kjent, men slik saken om erstatningsareal nå står ser det ut til at andre alternativer er mer aktuelle. Vi har uansett forståelse for PBEs formelle holdning til dette, sier han.

Powered by Labrador CMS