Bolig

Vurderer å selge boliger til 80 prosent av markedsverdi

Eiendoms- og byfornyelsesetaten i Oslo kommune skal utrede muligheter for etablererboliger. Tiltaket er myntet på personer som har vanskeligheter med å skaffe egenkapital.

VIDERESALG: Ved videresalg skal kommunen ha rett til å kjøpe tilbake boligen til 80 prosent av markedsverdi ved salgstidspunkt. Foto: Shutterstock
FacebooktwitterlinkedinmailFacebooktwitterlinkedinmail

Byrådet i Oslo ønsker å utvide den nåværende boligpolitikken med nye mål og flere virkemidler for å hjelpe grupper som ikke kvalifiserer til kommunale boligsosiale tilbud og som har vanskeligheter med å klare å kjøpe en egnet bolig. Byrådsavdeling for byutvikling har derfor gitt Eiendoms- og byfornyelsesetaten (EBY) i oppdrag å gjennomføre konseptvalgutredning for etablererboliger, som del av oppfølgingen av byrådssak 145/19 Nye veier til egen bolig.

Konseptvalgutredningen skal vurdere mulige alternativer for ett eller flere pilotprosjekter for utprøving av etablererboligmodellen gjennom bygging på kommunale tomter, utnyttelse av eksisterende kommunal bygningsmasse, erverv/anskaffelse, som del av pågående prosjekter og/eller sambruk med andre kommunale tilbud.

Les også: Skal bygge nær Oslomarka

– Etablererboligmodellen innebærer at kommunen bygger boliger og selger dem videre til under markedsverdi. Pilotene skal prøve ut om kommunen kan selge boligene til omkring 80 prosent av markedsverdi uten stor grad av kommunal subsidiering, skriver byrådsavdelingen i et brev til EBY.

Ved videresalg skal kommunen ha rett til å kjøpe tilbake boligen til 80 prosent av markedsverdi ved salgstidspunkt. Boligkjøper får dermed med seg en eventuell prisvekst på sin andel, mens kommunen kan tilby boligen til en ny kjøper, fortsatt til 80 prosent av markedsverdi.

– På denne måten antas modellen å være bærekraftig ved at det samme tilbudet om å kjøpe en bolig til redusert pris kan opprettholdes for fremtidige kjøpere av boligen uten at kommunen må inn med nye investeringer. Løsningen skal bidra til å nå målet i byrådssaken om at flere skal ha mulighet til å kjøpe en egnet bolig, heter det i brevet til EBY.

Mediesky telekom-arving går all inn i eiendom (+)
Analyse
Bonum ført bak lyset i Bygdøy allé
Aktuelt
Gigantplaner mellom Lysaker og Fornebu (+)
Analyse
Derfor satser Stordalen på Jernbanetorget
Play
Kjøpte alle aksjene i Nordbohus
Transaksjoner
Skjer'a? Få med deg alt. Bli abonnent her!
Mener NRK vil spare stort på å flytte til Lillestrøm
Utvikling
Selges for tredje gang på fem år (+)
Transaksjoner
Newsec-eier casher inn på proptech-salg
Tech
Forventer 300 mill for næringseiendommer (+)
Aktuelt

Motta gratis nyhetsbrev fra estate

Få eiendomsnyheter alle hverdager, pluss en oppdatering over ukens viktigste og mest leste saker fra eiendomsbransjen hver lørdag.