Juss

Moderne leieformer krever økt kundefokus

Gårdeierne må belage seg på flere individuelle tilpasninger hos leietakerne.

BER GÅRDEIERNE FORBEREDE SEG: Advokat Maj Hines i Wiersholm.
FacebooktwitterlinkedinmailFacebooktwitterlinkedinmail

Artikkelforfatteren er advokat Maj Hines i Wiersholm.

Nylig kom det en uttalelse fra skatteetaten som gir en etterlengtet avklaring på den merverdiavgiftsmessige siden av coworking. Uttalelsen er et svar på en felles henvendelse fra Norsk Eiendom, Norges Eiendomsmeglerforbund og Forum for næringsmeglere.

Skatteetatens uttalelse gir en god og praktisk tilnærming til tidligere usikkerhet rundt leiebegrepet og merverdiavgiftsmessige følger av felles bruk av lokaler. Flere har uttrykt seg positive til uttalelsen. I tillegg inneholder de nye leiestandardene for næringsformål egne avtaler tilpasset coworking. Spørsmålet er da om all uklarhet knyttet til moderne leieformer nå er avklart.

Moderne leieformer i form av coworking, flerbruk og generelt større grad av individuell tilpasning for leietaker, innebærer naturlig nok også en mer uoversiktlig og varierende kundekrets. Samtidig er gårdeier gjennom merverdiavgiftsreglene pålagt å holde oversikt over den enkelte leietakers, og eventuelle fremleietakeres, bruk av leieobjektet gjennom året. Dette kan fort fremstå utfordrende i tilfeller med utleie i flere ledd og hyppig utskiftning av et stort antall brukere. Ma

På tross av avklaringene fra skatteetaten og nye leiestandarder tilpasset coworking, innebærer fortsatt samfunnstrendene og utviklingen mot mer dynamiske lokaler og mer fleksibel og varierende bruk av næringslokaler, generelt et behov for økt kundefokus for gårdeierne i dagens leiemarked. Mye tyder på at leietakerne i det moderne leiemarkedet er blitt mer bevisste egne behov, og at gårdeiere derfor i større grad må forberede seg individuelle tilpasninger og avtaler som i større grad avviker fra tradisjonelle måter å organisere seg på.

Lederartikkelen i siste utgave av tidsskrift for Eiendomsrett går dypere inn i viktigheten av kundefokus ved coworking.

Ukens profil: Fikk sluttpakke – havnet i eiendom (+)
Karriere
Nå skal milliardprosjektet bygges
Utvikling
Solgte til Bergesen-familien (+)
Transaksjoner
Skeptisk til Tollefsen-prosjekt (+)
Bolig
Øker leieinntektene, resultatet faller
Aktuelt
Få ferske eiendomsnyheter hver morgen! Meld deg på gratis nyhetsbrev her!
Ny sjef hos Enerhaugen
Karriere
Solid resultat med 363 millioner
Aktuelt
– Vi skal ikke selge mer, snarere tvert imot (+)
Analyse
Utstillingsplassen Eiendom sikter mot rekordresultat i år (+)
Analyse