Aktuelt

Private spytter inn over to milliarder kroner

Grunneierne på Fornebu og i Oslo skal betale over tre milliarder kroner av Fornebubanen som visstnok kan komme til å koste rundt 16 milliarder.

KOLLEKTIVT: Arkitektene Zaha Hadid Architects og A-lab slik de ser for seg Fornebuporten stasjon. Foto: Fornebubanen
FacebooktwitterlinkedinmailFacebooktwitterlinkedinmail

2,3 milliarder kommer fra grunneierne på Fornebu. OBOS er en av dem og bidrar med en milliard. Dermed er den etterlengtede banen et stort skritt nærmere å bli realisert, skal vi tro en pressemelding. Staten har gjennom bymiljøavtalen i 2014 forpliktet seg til å ta halve regningen, resten skal dekkes gjennom Oslopakke 3.

– Dette har vi ventet lenge på. Nå må Staten ta sitt ansvar og legge pengene på bordet slik at vi får fortgang i byggingen. Dette prosjektet utløser store samfunnsøkonomiske gevinster gjennom å legge til rette for storstilt boligbygging og næringsutvikling kombinert med god kollektivutbygging, sier konsernsjef Daniel Kjørberg Siraj i OBOS.

Den inngåtte avtalen er mellom Akershus fylkeskommune på den ene siden og grunneierne på Fornebu på den andre: Aker, Telenor Eiendom, Telenor Arena, Teleplan, Bærum kommune, Selvaag, KLP, K2 Eiendom/Fornebu Hotellinvest og OBOS.

Etter flere forsinkelser og usikkerhet rundt finansieringen, ser det nå ut til at Fornebubanen kan stå ferdig til bruk i 2027. Parallelt med dette vil OBOS og de andre utbyggerne sette i gang byggingen av nye attraktive boområder. I mars 2019 vedtok kommunestyret i Bærum en plan som åpner for bygging av rundt 11 000 boliger på Fornebu.

Hva den endelige prisen blir gjenstår å se for i løpet av få år har kostnadsanslaget økt fra 11,65 milliarder via 13,8 milliarder til dagens 16 milliarder kroner. Også gjennomføringen har det vært mye klabb og babb med etter at det i 1997 ble foreslått å bygge en kombibane fra Fornebu til Oslo sentrum via Lysaker. Akershus fylkeskommune vedtok ifølge Wikipedia i juni 2002 å bygge en førerløs automatbane og å utrede mulighet for en regional tilknytning av banen, et vedtak som ble stadfestet året etter. Men i 2007 ble de omgjort da Akershus fylkeskommune vedtok at det skulle bygges bybane til Fornebu. Ruter fikk i 2008 i oppdrag å utrede en løsning med tilknytning til det eksisterende kollektivnettet ved Skøyen, og i 2009 ble en sluttrapport for utredningen offentliggjort. En bybane fra Fornebu via Lysaker med tilknytning til Lilleakerbanen ved Furulund ble presentert som hovedalternativ, en metro fra Fornebu med tilknytning til Kolsåsbanen ved Ullernåsen og en tidligere vedtatt automatbane til Lysaker ble brukt som sammenligningsalternativer.

Fylkestinget i Akershus vedtok i 2012 en T-baneløsning til Majorstuen via Lysaker, Vækerø og Skøyen. Bystyret i Oslo fattet tilsvarende vedtak i 2013. Reguleringsplanen i Bærum, strekningen Fornebu–Lysaker inkludert Lysaker stasjon, ble vedtatt av kommunestyret i 2015 (fram til Lysaker i stasjon) og i 2016 (Lysaker stasjon). Reguleringsplanen i Oslo, fra Lysaker til Majorstuen. Reguleringsplanen i Oslo ble vedtatt i 2018.

Ukens profil: Fikk sluttpakke – havnet i eiendom (+)
Karriere
Nå skal milliardprosjektet bygges
Utvikling
Solgte til Bergesen-familien (+)
Transaksjoner
Skeptisk til Tollefsen-prosjekt (+)
Bolig
Ny sjef hos Enerhaugen
Karriere
Med PLUSS får du faglig påfyll i hele sommer! Bli PLUSS-abonnent her!
– Vi skal ikke selge mer, snarere tvert imot (+)
Analyse
Utstillingsplassen Eiendom sikter mot rekordresultat i år (+)
Analyse
Markedsplassen fra A til Å innen ombruk
Play
Startskuddet har gått for den nye bydelen (+)
Bolig