Aktuelt

Vedlikeholdsetterslep på 3,85 milliarder

I løpet av 2018 økte vedlikeholdsetterslepet i eiendomsmassen til Boligbygg Oslo KF med 550 millioner kroner.

BEKYMRET: Styret i Boligbygg Oslo KF er bekymret over at foretaket ikke har tilstrekkelige økonomiske midler til vedlikehold.
FacebooktwitterlinkedinmailFacebooktwitterlinkedinmail

Boligbygg Oslo KF er et kommunalt foretak som eier, forvalter og leier ut Oslos kommunale boliger. Selskapet eier over 11 000 boliger, og er dermed Norges største utleier av boliger.

Det kommunale foretaket har imidlertid store utfordringer med vedlikeholdsetterslepet på bygningsmassen. Av årsrapporten fremgår det at vedlikeholdsetterslepet ved utgangen av 2018 var anslått til 3,85 milliarder kroner inklusive merverdiavgift, mens det tilsvarende beløpet 1 år tidligere var 3,3 milliarder. I løpet av fjoråret har altså vedlikeholdsetterslepet økt med 550 millioner kroner.

I tillegg til ordinært vedlikehold har foretaket i 2018 hatt prosjekter for å redusere vedlikeholdsetterslepet. Det er gjennomført flere store fasaderehabiliteringer, heisutskiftinger og våtromsrehabiliteringer. Brannsikringstiltak er en integrert del i flere av prosjektene.

På tross av dette konstaterer styret at vedlikeholdsetterslepet er økende.

– Styret ser med bekymring på at foretaket, til tross for en omfattende rehabiliteringsinnsats de senere årene, ikke har tilstrekkelige økonomiske midler til å klare å holde investeringene på et nivå som innebærer at vedlikeholdet holder tritt med forfallet. Dette representerer en stor utfordring for Boligbygg, og er et arbeid som styret ønsker å prioritere i årene som kommer, men som avhenger av de midler som allokeres til foretaket, skriver styret i årsberetningen.

 

Ukens profil: Fikk sluttpakke – havnet i eiendom (+)
Karriere
Nå skal milliardprosjektet bygges
Utvikling
Solgte til Bergesen-familien (+)
Transaksjoner
Skeptisk til Tollefsen-prosjekt (+)
Bolig
Ny sjef hos Enerhaugen
Karriere
Les alle PLUSS-sakene ett sted Klikk her!
– Vi skal ikke selge mer, snarere tvert imot (+)
Analyse
Utstillingsplassen Eiendom sikter mot rekordresultat i år (+)
Analyse
Markedsplassen fra A til Å innen ombruk
Play
Startskuddet har gått for den nye bydelen (+)
Bolig