Utvikling

Skal bruke 500 mill på slitt lokalsenter

135 leiligheter i seks boligblokker. Det blir realiteten for Tårnåsen torg.

TÅRNÅSEN TORG: Dagens nedslitte Tårnåsen senter skal erstattes med boliger og et torgmiljø. Slik ser A-lab og Asplan Viak for seg sluttresultatet.
FacebooktwitterlinkedinmailFacebooktwitterlinkedinmail

Eierne Insenti og Daimyo skal ruste opp Tårnåsen senter for en halv milliard kroner. Planene har vært kjent siden 2017, men mandag ble andregangs behandling av detaljregulering banket gjennom i Oppegård kommunestyre. Dermed går det mot ca 135 nye leiligheter i fire til seks etasjer høye blokker samt videreføring av dagens 3.500 kvadratmeter næringsareal.

– Nå har vi endelig fått klarhet og vet hvor vi skal. Hvis alt går som det skal begynner vi å bygge neste år. Det er et behov for boliger i dette området og vårt prosjekt er i tråd med kommunens målsetting, sier administrerende direktør Bjørn Grepperud i Insenti om prosjektet som skal døpes om til Tårnåsen torg.

Det lille kjøpesenteret mellom Kolbotn og Søndre Nordstrand består av et bygg fra 1972 som er bygd om flere ganger, og en stor parkeringsplass. Eiernes visjon er imidlertid å skape et bomiljø i nær tilknytning til et moderne lokalsenter ved å sende bilene ned i kjelleren for å gjøre plass til de nye blokkene, og de ser for seg et torg på bakkeplan.

– Vi skal rive nesten hele dagens nedslitte senter og legge en stor dagligvarebutikk samt noen mindre butikker under blokkene. I dag er senteret preget av biltrafikk på et stort, øde uterom som ingen bruker. Derfor har torgprinsippet vært sentralt i arkitektenes utvikling fordi det skaper gode og intime gårdsrom for beboerne. Jeg vil kalle dette en god transformasjon, påpeker han.

Grepperud vet ikke når herligheten er ferdig, men håper å bygge alt i ett sammenhengende prosjekt.

– Vi legger opp til en trinnvis utbygging for dette er markedsavhengig som med alle andre prosjekter. Jeg tror imidlertid Tårnåsen torg blir bra og vi oppfatter at opprustingen er godt mottatt lokalt. Dette er en villet politisk løsning som har gått gjennom uten de store diskusjonene, påpeker han.

Kommunestyrets vedtak er forøvrig helt i tråd med rådmann Lars Henrik Bøhlers innstilling:

– Det er ønskelig å bygge ut Tårnåsen senter med en høyere utnyttelse enn boligområdene rundt. Et handelstorg foran et lokalsenter med samlet handels- og tjenestetilbud kan fungere som et attraktivt møtested for lokalbefolkningen. Planområdet har et stort potensial for boligfortetting og utvikling. Samlet sett tilfører planforslaget nærområdet en betydelig kvalitetsøking, sier han saksfremlegget.

Fakta

Tårnåsen senter skal rives og erstattes med 135 blokkleiligheter og butikksenter under bakken.
Insenti eies ifølge proff.no av
Bjørn Grepperud 76,26% og Rune Pedersen 23,74%.

Daimyo eies av
Espen Aubert 65,5%, Karsten Aubert 24,5% og Anders Ombustvedt 10%.

Har tatt ut 70 millioner i utbytte (+)
Pluss
Newsec Basale kjøper Tjuvholmen Drift
Transaksjoner
Tre nye til Insenti
Karriere
Dagbøter kostet flesk for garantist (+)
Juss
Klart for neste trinn på brygga
Bolig
Estate PLUSS er
eiendomsbransjens hukommelse
Mer enn 23.600 artikler tilbake til 1996
Lag ditt personlige arkiv i dag,
bestill Estate PLUSS her
Kjøper konkurrent og to eiendommer
Transaksjoner
Fearnley-syndikat solgte kombieiendom (+)
Transaksjoner
Ugyldig eiendomsskatt, men greit med skjerming
Juss
Snudde blodrødt til pluss (+)
Aktuelt