Aktuelt

Frykter full stopp i eiendomsutviklingen

Næringsforeningen i Stavanger-regionen er dypt bekymret for konsekvensene dersom Byvekstavtalen på Nord-Jæren ryker.

BUSSVEI: I 2013 satte regjeringen foten ned for en bybane på Nord-Jæren, og gikk for bussvei i stedet for. Hva som skjer med det store samferdselsprosjektet er det ingen som vet. (Ill.: VISCO)
FacebooktwitterlinkedinmailFacebooktwitterlinkedinmail

Få steder i Norge opplever en vekst som Nord-Jæren. Dette byr på utfordringer ikke minst i samferdselen. I 2017 signerte derfor kommunene Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg Byvekstavtalen sammen med Rogaland fylkeskommune, Statens vegvesen, Jernbanedirektoratet, og samferdsels- og kommunaldepartementene.

Kort forklart handler avtalen om nullvekst i personbiltrafikken og storsatsing på offentlig transport. Staten vil potensielt legge 7,3 milliarder kroner på bordet for å få til dette. Men slikt krever blant annet bompenger med rushtidsavgift – noe som nå kan føre til at hele avtalen ryker. Ordfører Stanley Wirak i Sandnes vil nemlig ikke være med om ikke rushtidsavgiften fjernes.

Problemet er at avtalen kan være ugyldig om en part kaster inn håndkledet. Og det er dette som får Næringsforeningen i Stavanger-regionen til å reagere.

BEKYMRET: Administrerende direktør Harald Minge er bekymret for eiendomsutviklingen i Stavanger-regionen hvis Byvekstavtalen ikke kommer på plass.

– Vi frykter utsettelser og stans i byggingen av firefeltsvei på E39, bussvei og Transportkorridor Vest, vi frykter økt ledighet i anleggsbransjen og full stans i bolig- og næringsutvikling som er avhengig av den nye infrastrukturen, sier administrerende direktør Harald Minge.

Han sier at den store utfordringen i regionen er mangelen på ett forvaltningsnivå.

– Her er det mange planer som gjør at flere kommuner må inngå avtaler, som med Byvekstavtalen. Alle var enige om at statlige investeringer i omfattende infrastruktur er nyttig. Nå truer altså Sandnes med å trekke seg ut på grunn av rushtidsavgift, påpeker han.

LES OGSÅ: Vant Cityprisen Rogaland 2018

Som leder av Norges største næringsforening er Minge bekymret for konsekvensene hvis avtalen faller.

– Det handler om fremkommelighet, forutsigbarhet og gode vilkår for næringslivet vårt. Hvis viktige samferdselsprosjekter blir utsatt får det store konsekvenser for bygg- og anleggsbransjen, understreker han.

Nord-Jæren har et svært potent næringsliv med et ekstremt driftsresultat, noe Minge mener er et gode for hele landet.

– Samlet driftsresultat i denne regionen er 300 milliarder kroner – himmelhøyt over de andre store regionene. Her skapes store verdier og da er infrastruktur alltid blant de viktigste faktorene. God fremkommelighet her er gunstig for hele Norge, og da er det veldig synd at vi blir så dysfunksjonelle som i denne saken, sier han og sikter til hvilke signaler uenigheten der blir oppfattet av departementet.

– Å være så uklare som dette er ikke spesielt tillitsskapende og det styrker ikke akkurat vår region når vi bare roter. Det samme skjedde for noen år siden under debatten om en bybane. Det merkes i Oslo at vi roter på grunn av manglende enighet. Jeg synes vi fortjener bedre, sier han og har hovedfokus på det som er viktig for næringslivet.

– Vi burde vært en kommune, da hadde vi unngått slikt rot, påpeker han.

LES OGSÅ: Startskuddet for Stavangers nye bydel (+)

Næringsforeningen i Stavanger-regionen ber innstendig om at styringsgruppen om å enes om den avtalen som nå ligger på bordet.

– Avtalen som helhet vil bedre framkommeligheten for både næringstransport og trafikken generelt. Blir det endelige resultatet at Stortinget ekskluderer Sandnes og prosjektene i byen fra avtalen, vil det være dramatisk for videre utvikling av næringslivet i hele regionen, sier Minge, og frykter særlig disse punktene:

• At byggingen av bussveien ikke realiseres. Det vil gjøre det utfordrende å øke kollektivandelen, og stoppe utviklingen av bolig- og næringsområder i Sandnes, Stavanger og Sola der bussveien ligger inne som en forutsetning.
• At fire felt på E39 sørover fra Sandnes til Ålgård blir ytterligere forsinket. Da vil vi måtte leve med stadig mer kø og risikere at nye E39 sørover fra Ålgård åpner med fire felt før Sandnes-Ålgård.
• At Transportkorridor Vest utsettes eller ikke fullføres, noe som vil få store konsekvenser for næringstransport til og fra Risavika – og muligheten til å øke kollektivandelen til og fra et av våre største næringsområder.
• At mangelen på nye prosjekter i anleggsbransjen de neste årene skal føre til permitteringer og oppsigelser.
• At attraktiviteten til storbyregionen svekkes i forhold til andre storbyregioner i landet, som en konsekvens av manglende investeringer i infrastruktur.
• At regionen går glipp av 3,2 milliarder i statlige midler som ligger i potten ved en reforhandlet byvekstavtale. Det kan bety at viktige satsinger som HjemJobbHjem, stasjonsutvikling på Jærbanen, herunder Sandnes stasjon, og sykkelstamveien skrinlegges.
• At rushtidsavgiften likevel ikke blir halvert, og at regionen fortsatt må leve med et bompengenivå helt på smertegrensen i 15 år – noe Næringsforeningen har advart mot helt siden 2014.

– Vi deler bekymringen for konsekvensene av for høyt bompengenivå, og hadde gjerne sett mer statlige finansiering av viktige samferdselsprosjekter. Det langsiktige arbeidet med å jobbe fram alternative finansieringsmodeller må derfor fortsette. Samtidig mener vi at det forslaget som nå ligger på bordet er akseptabelt, ikke minst sammenlignet med de andre storbyområdene i landet, sier Minge.

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Unge som tenker nytt: Fra storkjøp til brukeropplevelser (+)
Karriere
KLP Eiendom kjøper stort i København
Transaksjoner
Selvaag Eiendom styrker utviklingsavdelingen
Karriere
Passerer milliarden i sommer
Bolig
Slipper 161 nye leiligheter i markedet
Bolig
Estate PLUSS gir deg tilgang til vår nye
Estate Magasin DIGITAL med egen APP
Estate Magasin på telefon,
tablet eller laptop?
Bestill Estate PLUSS her
Hyttekapper i kolonihage frikjent i Oslo tingrett
Juss
Braathen øker stort i kontor som service
Transaksjoner
Kommunen selger 82 mål til 700 boliger (+)
Transaksjoner
Ny sjef i Veidekke
Karriere