Utvikling

Vegvesenet støtter gigantplanene på Majorstuen

Statens vegvesen mener Majorstuen knutepunkt tåler og bør ha en høy utnyttelse, og støtter dermed Ruters alternativ 1.

SVÆRT GOD KOLLEKTIVDEKNING: Ettersom området vil ha svært god kollektivdekning, anbefaler Vegvesenet høy utnyttelse. Ill: Asplan Viak/Ruter
FacebooktwitterlinkedinmailFacebooktwitterlinkedinmail

I september skrev Estate Nyheter at Ruter AS har sendt inn planforslaget for Majorstuen knutepunkt og sporområde. Forslaget skisserer et totalt utbyggingsareal på 72 900-103 700 kvadratmeter BRA. I alternativet med høyest utnyttelse, foreslås bygg opp mot 17 etasjer.

Det er nettopp alternativ 1 som States vegvesen anbefaler. I en høringsuttalelse til Plan- og bygningsetaten skriver vegvesenet at Majorstuen knutepunkt «tåler og bør ha en høy utnyttelse».

– Området vil ha svært god kollektivdekning, og det legges til rette for omfattende og gode løsninger for både gående og syklende. I tillegg er området svært sentrumsnært, heter det i uttalelsen.

Les også: Majorstuen blir byggeplass i mange år – frykter helseplager

Veinettet som omfattes av reguleringsplanen er kommunalt, og forvaltes av Bymiljøetaten. Statens vegvesen har investeringsansvar for sykkelruten langs Sørkedalsveien mellom Smestad og Ring 2/Kirkeveien, jf. plan for sykkelveinettet i Oslo.

Vegvesenet er positiv til at forslag til reguleringsplan følger opp sykkelplanen for Oslo og tilrettelegger for gode sykkelforbindelser, men mener at alternativene med blandet trafikk i Majorstuveien ikke er en god løsning for syklister

Vi anbefaler at sykkelplanen legges til grunn og at Sørkedalsveien og Majorstuveien etableres med sykkelfelt og benyttes som sykkeltrasé fra Smedstad til sentrum. I forbindelse med videre detaljering av planen må det sees på løsninger som sikrer god framkommelighet og trafikksikkerhet for syklister gjennom Majorstukrysset, heter det i uttalelsen.

Statens vegvesen mener også det er viktig at foreslått sykkelløsning langs Sørkedalsveien sees i sammenheng med sykkelløsning videre nordvestover langs Sørkedalsveien til Smestad, og at strekningen får en enhetlig løsning.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

  1. Nå må Oslo kommune stoppe boligmafiaen med stadig høyere bygg med altfor stor tetthet, samt for småe grønne lunger etc. Sett krav til at de må sette opp noen aktivitetshaller/idrettshaller med minst 1 fotball bane og isbane,,,,, SLIK AT BARN har noen plasser å boltre seg på….

Nå biter kjøpesenterfallet på Thon (+)
Aktuelt
– Næringseiendom eksponert for menneskerettighetsbrudd
Juss
Skal løse depositumproblemet for boligleiere
Tech
Fikk jobben som miljøsjef
Karriere
Vil vinne kampen om Østlandet
Aktuelt
Estate PLUSS gir deg tilgang til vår nye
Estate Magasin DIGITAL med egen APP
Estate Magasin på telefon,
tablet eller laptop?
Bestill Estate PLUSS her
Tilrettela for svensk kjøp av omsorgsboliger (+)
Transaksjoner
Her er boligvåren oppsumert
Bolig
Syndikat vil ha 67 mill. for kontoreiendom (+)
Transaksjoner
Nå kommer miljøboligene
Bolig