Utvikling

Ambassadør ber om rask saksbehandling hos PBE

Tysklands ambassadør til Norge, Alfred Grannas, er bekymret for Den tysk-norske skolen i Oslo. I et brev til byrådsleder Raymond Johansen ber han om rask behandling av saken hos Plan- og bygningsetaten.

FLYTTING: Ambassadør Alfred Grannas (nr. 2 fra venstre) støtter flytting av Den tysk-norske skolen til Myrens Verksted. Foto: UD
FacebooktwitterlinkedinmailFacebooktwitterlinkedinmail

– Det høres kanskje litt påtrengende ut, men det haster virkelig litt for å få det til, at skolen kan fortsette. Med tusen takk på forhånd, er det påført med håndskrift nederst på brevet som Alfred Grannas, Tysklands ambassadør til Norge, har sendt til byrådsleder Raymond Johansen.

Akutt plassmangel

Bakgrunnen er «akutt plassmangel» ved Den tysk-norske skolen i Oslo. I brevet viser ambassadøren også til «manglende fremdrift siden 2012 med kommunal planlegging for samlokalisering med Den franske skolen i Sognsveien 80».

Den tysk-norske skolen leier i dag lokaler i Sporveisgata og Pilestredet i Oslo sentrum. Ifølge ambassadøren er lokalene «i svært dårlig stand med behov for oppussing». Det finnes ikke lokaler for gym eller kulturelle aktiviteter.

På grensen til uforsvarlig drift

– Presset er stort på lærerne – som ikke har tilfredsstillende arbeidsplasser – og barna – som har trange kår i skolegården. Skolen opplever at grensen mot forsvarlig drift ut fra kravene til helse, miljø og sikkerhet er i ferd med å nås, skriver Grannas i brevet.

Fra 1. juli 2020 vil lokalene i Sporveisgata være for små til å dekke behovet for klasserom. I tillegg utløper leieavtalen i Pilestredet ved utgangen av samme år. Skolens styre har derfor besluttet at inntaket av nye elever ut over én klasse på første trinn (to i dag) må stanses, dersom betalbare nye lokaler ikke kan leies innen den tid.

Rammer foreldre

– Det betyr at tyske foreldre som vurderer å flytte til Norge for å jobbe, ikke vil kunne tilbys plass. Det vil også ramme foreldre som bor i Oslo, og som av forskjellige årsaker ønsker å gi barna sine tilbud om opplæring på tysk og norsk, heter det i brevet.

Ambassadøren påpeker også at inntaksstopp på første trinn i dag «betyr selvsagt også på sikt færre elever på øvre trinn, og utgjør dermed en risiko for Den tysk-norske skolens deltakelse i samarbeidet om en internasjonal campus i Sognsveien 80».

Uavklart situasjon

Som følge av den uavklarte situasjonen med kommunens planer i Sognsveien 80, har skolen innledet forhandlinger med Zenith Eiendom om lokaler i Myrens Verksted. Planen er innflytting i to faser i 2020 og 2022. Lokalene vil etter ferdigstillelse ha kapasitet til å dekke skolens kortsiktige og langsiktige arealbehov, i kombinasjon med et mulig samarbeid om Sognsveien 80.

– En avtale med Myrens Verksted er avhengig av den endelige økonomiske rammen for leieforholdet, og ikke minst en rask omregulering av arealene fra kommunens side til skole- og barnehageformål. Det kreves dispensasjon for kravet om utearealer, skriver Grannas.

Han viser til at Zenith Eiendom i en forhåndskonferanse hos Plan- og bygningsetaten i januar fikk beskjed om at «en bruksendring antagelig ikke er tilstrekkelig, og at en omregulering av hele eiendommen sannsynligvis vil være påkrevet».

Ikke råd til å vente

– En omreguleringsprosess kan ta flere år. Skolen har dessverre ikke råd til å vente så lenge på grunn av de nåværende, utgående leiekontraktene som ikke kan forlenges. Skolen og ambassaden er i dialog med tyske myndigheter om et mulig byggetilskudd. En forutsetning for å kunne søke om byggetilskudd fra den tyske stat, er at en langsiktig leiekontrakt kan signeres, skriver ambassadøren, og ber Oslo kommune «om en rask behandling av saken i Plan- og bygningsetaten, og senest innen 01.04.2019 for å unngå at skolen kommer i en situasjon hvor den ikke har lokaler for å drive undervisningen videre».

Byrådsavdeling for byutvikling har oversendt ambassadørens brev til Plan- og bygningsetaten. Der bes etaten om å kommentere innholdet.

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Nå biter kjøpesenterfallet på Thon (+)
Aktuelt
– Næringseiendom eksponert for menneskerettighetsbrudd
Juss
Skal løse depositumproblemet for boligleiere
Tech
Fikk jobben som miljøsjef
Karriere
Vil vinne kampen om Østlandet
Aktuelt
Estate PLUSS gir deg tilgang til vår nye
Estate Magasin DIGITAL med egen APP
Estate Magasin på telefon,
tablet eller laptop?
Bestill Estate PLUSS her
Tilrettela for svensk kjøp av omsorgsboliger (+)
Transaksjoner
Her er boligvåren oppsumert
Bolig
Syndikat vil ha 67 mill. for kontoreiendom (+)
Transaksjoner
Nå kommer miljøboligene
Bolig