Juss

Skanska-prosjekt i parkeringstvist

Skanska fikk rammetillatelse for 80 nye boliger og lokaler til butikkformål i Trondheim. Rett før jul opphevet Fylkesmannen vedtaket, siden parkeringsdekningen var basert på fradeling av naboenes parkeringsareal. Men nå er rammetillatelse og igangsettingstillatelse på plass.

PARKERINGSTVIST: Fylkesmannen opphever vedtaket som gir rammetillatelse til Skanskas planlagte prosjekt på Ranheimsfjæra i Trondheim.
FacebooktwitterlinkedinmailFacebooktwitterlinkedinmail

Ranheimsfjæra i Trondheim ligger fint til med utsikt til Trondheimsfjorden, men det er parkeringskrangel som har preget utbyggingsområdet de siste årene. I 2017 slo Høyesterett fast at sameiet Vannkanten, bestående av 70 leiligheter, skal tilkjennes en erstatning fra utbygger Skanska på 5,25 millioner kroner på grunn av for smale plasser i parkeringskjellerne.

Nå er det klart at Skanska har gått på en ny smell forårsaket av uenighet om parkering. I februar i fjor fikk Skanska rammetillatelse til oppføring av tre boligblokker med til sammen 80 boenheter, og tilhørende forretningsarealer. For å sikre tilfredsstillende parkeringsdekning, ble det søkt om fradeling av parkeringsareal fra nabotomten, hvor det fra før er boligblokker. Søknaden om fradeling ble begrunnet med at parkeringsdekningen ved eksisterende naboblokker var god nok.

Naboene protesterte, men kommunen ga likevel klarsignal til fradeling av de aktuelle parsellene og Skanska fikk rammetillatelse.

LES OGSÅ: Avtalekrangel om næringstomt endte i retten (+)

– Strider mot plan- og bygningsloven
Vedtaket ble anket inn til Fylkesmannen, som har kommet til at fradelingen av P-arealet er ugyldig.

Fylkesmannen viser til til § 21-6 i plan- og bygningsloven, som sier at «dersom det fremstår som åpenbart for bygningsmyndigheten at tiltakshaver ikke har de privatrettslige rettigheter søknaden forutsetter, skal søknaden avvises».

– Ifølge vedtektene for Sameiet Ranheimsfjæra fellesareal er det en forutsetning for utbyggingen at parsell 1 (P-arealet, red. anm) er en del av det arealet som skal overføres til Sameiet etter ferdig utbygging, påpeker Fylkesmannen.

Dermed konkluderer Fylkesmannen med at fradelingen av denne parsellen gjør at det oppstår forhold som strider mot plan- og bygningsloven § 26-1.

– Etter dette blir konklusjonen at tillatelse til fradelingen av parsell 1 er gitt på et mangelfullt rettslig grunnlag. Det gjør at vedtaket må oppheves som ugyldig.

LES OGSÅ: Dette sameiet kostet utbygger dyrt

Byggetillatelsen også kjent ugyldig
Som en følge av at vedtaket i fradelingssaken er kjent ugyldig, blir også byggetillatelsen kjent ugyldig, da P-plassene er nødvendig for å oppfylle gjeldende parkeringskrav i det planlagte Skanska-prosjektet.

– Det innebærer at vedtaket om rammetillatelse (…) medfører at krav til parkering i tillatelser på annens manns eiendom, ikke oppfylles, jfr. pbl. § 29-11. Det er i så fall en selvstendig grunn for at vedtaket må kjennes ugyldig, skriver Fylkesmannen.

BEHOLDT P-PLASSENE: Advokat Elling André Lillefuhr.

– Beboerne er glade

Det er advokat Elling André Lillefuhr i Legalconsult Advokat som har bistått forbrukerkjøperne i saken.

– Alle beboerne som klaget på Trondheim kommunes byggetillatelse er glade for at Fylkesmannen i Trøndelag, ved å oppheve rammetillatelsen som ugyldig, har sikret at de får en god parkeringsdekning med 1,5 plass per leilighet – som forutsatt av bystyret i 2009, sier Lillefuhr til Estate Nyheter.

Det var også advokat Elling André Lillefuhr som førte saken for beboerne rundt de tidligere nevnte smale parkeringsplassene.

LES OGSÅ: Eiendomsinvestor må punge ut etter byggekrangel (+)

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fikk over 200 mill. for 270 p-plasser på Sørenga (+)
Transaksjoner
Wiederstrøm styrker staben
Karriere
Passerer snart 20 milliarder
Aktuelt
Økte byggekostnader i boligmarkedet
Play
Vant Cityprisen 2019
Aktuelt
Se alle Pluss-saker
Nejra Macic vant pris for de unge og lovende
Karriere
Fortsetter krangelen om bilfritt byliv
Aktuelt
Fikk kontrakt på 368 millioner kroner
Aktuelt
Setter ny rekord for fornøyde leietakere
Aktuelt