Utvikling

Vil fjerne kravet om å vurdere estetikk i byggesaker

Kommunen er trolig den eneste i landet hvor et politisk utvalg særskilt behandler estetikk og utomhusplan. Den muligheten vil rådmannen oppheve.

ENKLERE: Rådmannen i Skedsmo vil forenkle byggesaksprosessen ved å oppheve teknisk utvalgs innspill til estetikk. Foto: Wikipedia CC
FacebooktwitterlinkedinmailFacebooktwitterlinkedinmail

I 2004 vedtok kommunestyret i Skedsmo retningslinjer for at estetikken i noen, særlig store og eksponerte bygg, skulle behandles av politikerne i hovedutvalget for tekniske tjenester (HUT). Intensjonen var at det ferdige resultat skulle bli bedre ved å heve formaliseringsnivået i saksbehandling og beslutningsprosess. 16. januar får det samme utvalget rådmann Erik Nafstads sak i fanget, der han ber om at retningslinjene oppheves.

– Etter det rådmannen erfarer er Skedsmo trolig den eneste kommunen i landet hvor et politisk utvalg særskilt behandler estetikk og utomhusplan, skriver kommunaldirektør Grethe Salvesvold i saksfremlegget.

Har gått for langt

Skedsmo kommune rett nordøst for Oslo har i mange år vært under et stort utbyggingspress, men nå bygges langt flere større bygg enn i 2004 da retningslinjene ble vedtatt. HUT har siden sendt tilbake flere saker for å forbedre estetikken selv om tiltaket har vært i tråd med reguleringsplanen og rådmannen har anbefalt godkjenning.

– Det er reguleringsplanen som i hovedsak setter rammen for hvordan bygg skal se ut. Dersom HUT vil mene noe om estetikken i en byggesak, er det bedre og riktigere å legge inn gode føringer på plansaknivå gjennom reguleringsbestemmelser. HUT har dermed i enkelte tilfeller gått utenfor det handlingsrom som plan- og bygningsloven legger opp til, heter det i rådmannens sak.

Taper penger

Estetiske vurderinger i HUT må nå inngå i 12-ukers fristen for rammetillatelser, og mange søknader hvor estetikk og utomhusplan må behandles av utvalget. Slik var det ikke for 15 år siden.

– Lovpålagte frister med konsekvenser for frafall av gebyr var ikke innført på den tiden kommunestyret fattet vedtaket. Dersom 12-ukersfristen oversittes, mister plan- og bygningsavdelingen 25 prosent gebyr for hver påbegynt uke, slik at sluttresultatet kan bli at avdelingen blir avskåret fra å ta gebyr, skriver kommunaldirektøren, og viser til at det i 2019 er det færre HUT-møter enn før

– Dette setter avdelingen under et enda større press. Det er nettopp disse store byggetiltakene som er bærebjelken i vårt selvkostprinsipp, da disse sakene genererer høye gebyrer, påpeker hun.

Men helt slutt på å mene noe om estetikk blir det ikke, for det er svært gode muligheter for kommunestyret å bestemme detaljert på plannivå om for eksempel form, farge og materialvalg. Når kommunen mottar planforslag blir det da viktig å konkretisere illustrasjoner i planbestemmelsene.

– Slik kan bygningsmyndigheten kontrollere at byggesøknaden med tegninger er i tråd med reguleringsplanen, implisitt kommunestyrets ønske om hvordan byggene skal se ut. Slik får man også en smidig prosess, som er gjennomførbar innen 12-ukersfristen som gjelder for rammetillatelser, skriver kommunaldirektør Grethe.

Saken skal endelig behandles i kommunestyret 6. februar.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Gikk på en smell etter sprengningsarbeider hos naboen
Juss
UNION henter fra Akershus Eiendom
Karriere
Selskapet bak MESH henter 40 mill
Tech
Her skal Fredensborg bygge boliger og næring
Bolig
Colliers ansetter i retailavdelingen
Karriere
Estate PLUSS gir deg tilgang til vår nye
Estate Magasin DIGITAL med egen APP
Estate Magasin på telefon,
tablet eller laptop?
Bestill Estate PLUSS her
Bygger for 232 millioner kroner i Oslo øst
Aktuelt
Lyspunkter i retailsektoren
Play
Foreslår mange hundre nye boliger på elvebredden (+)
Bolig
Selvaag Eiendom kjøper på Tjuvholmen
Transaksjoner