Juss

Gårdeier og leietaker saksøkte hverandre. Taperen måtte ut med 2,6 millioner kroner

Milliontvist i et av Oslos eldste næringsbygg.

LEIETVIST: Prinsens gate 18 i Kvadraturen i Oslo, hvor gårdeier og leietaker barket sammen i retten. (Foto: Union Norsk Næringsmegling)
FacebooktwitterlinkedinmailFacebooktwitterlinkedinmail

Kvadraturen i Oslo sentrum inneholder mange av byen eldste bygg, hvorav Prinsens gate 18 er et av de eldste. Bygningen ble oppført allerede i 1640. Opprinnelig var den oppført som enetasjers gård, deretter påbygget til to etasjer i 1816. Christianias første ordfører, Andreas Tofte, bodde og drev kjøpmannsvirksomhet her i årene 1824 til 1848.

Gikk konkurs, fikk leie videre med nytt selskap
Dagens eier av Prinsens gate 18 er Prinsensgate 18 AS, om igjen eies av familieselskapet Quality Invest med Ketil Bjørn Hauge (77) i spissen. I 2006 leide selskapet ut et av lokalene i bygget til Pratu Nam AS, som skulle drive thailandsk restaurant i lokalene. Restauranten fikk imidlertid økonomiske problemer og gikk konkurs i 2013.

Noen måneder før konkursen trådte selskapet Myang Tong AS inn i leieforholdet som fremleietaker, ved kontrakt datert 1. oktober 2012. Innehaveren var den samme som stod bak Pratu Nam AS. I januar 2014 ble leieforholdet formalisert med leiekontrakt mellom Myang Tong og Prinsensgate 18. Leieperioden skulle være fra 1. januar 2014 til 31. desember 2023. Husleien var avtalt til 1.330.000 kroner per år, med tillegg av felleskostnader.

I tillegg var det avtalt at Myang Tong AS skulle overta ansvaret for husleierestansen til restaurantselskapet som gikk konkurs, samlet på drøyt 400.000 kroner.

LES OGSÅ: Krevde arrest hos iHus-eier for tapt husleie

Veiarbeider skapte bråk
I desember 2014 begynte Oslo kommune å rehabilitere Prinsens gate, hvor formålet blant annet var å bedre fremkommeligheten for trikken. Som følge av arbeidene sank omsetningen i restauranten. I november 2016 hevet Myang Tong leiekontrakten. En måned etterpå tok restaurantselskapet ut søksmål mot Prinsens gate 18, for å få kjent leiekontrakten ugyldig. Grunnlaget var at restaurantdriveren mente at gårdeieren visste om de planlagte arbeidene før kontrakten ble inngått, uten å informere leietakeren. Restauranten krevde å få tilbakebetalt hele depositumet på 400.000 kroner.

Gårdeieren svarte med et motsøksmål, hvor det ble krevd erstatning for manglende husleie, samlet på 2,3 millioner kroner.

I Oslo tingrett ble gårdeieren tilkjent erstatning for manglende husleie, i tillegg til at kravet fra leietakeren om tilbakebetaling av depositumet ble avvist. Restauranteierne anket dommen, og nå har Borgarting lagmannsrett behandlet saken.

Retten ved lagdommer Christian Lund slår fast at eiendommens vaktmester i september 2013 informerte restaurantdriveren om de planlagte gravearbeidene. Informasjonen kom dermed til restaurantdriveren før kontraktsinngåelsen i januar 2014, og retten slår derfor fast at leiekontrakten er gyldig.

LES OGSÅ: «Aber Bergen» måtte punge ut i husleietvist

«Underlig å oppgi et krav»
Lagmannsretten finner heller det heller ikke riktig at restaurantdriveren ikke skal gjøre opp husleierestansen fra selskapet som gikk konkurs, når det en gang var avtalt slik ved videreføring av leiekontrakten til nytt selskap. Retten poengterer at «det fremstår som underlig at Prinsensgate skulle oppgi et krav på 442.958 kroner mot Pratu Nam og samtidig la de samme personene får fortsette driften i lokalene».

Gårdeieren fikk inn nye leietakere til erstatning for restauranten, noe som dermed har bidratt til å redusere husleietapet. Lagmannsretten slutter seg til tingrettens vurdering, og dømmer Myang Tong AS til å betale 2.307.029 kroner i erstatning til gårdeier. Til fratrekk kommer innbetalt depositum på 400.000 kroner. Domsslutningen er derfor formulert som en betalingsplikt på 1.907.029 kroner.

Restauranten ble også dømt til å betale gårdeierens saksomkostninger for behandlingen i tingretten og lagmannsretten. Totalt kom disse sakskostnadene på 733.986 kroner.

Advokat Christian Jacques Aubert fra Langseth Advokatfirma var prosessfullmektig for Myang Tong AS i lagmannsretten. Advokat Tage Brigt Andreassen Skoghøy fra Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig var prosessfullmektig for Prinsensgate 18 AS.

LES OGSÅ: Hissig leiekrangel på Lysaker

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Unge som tenker nytt: Fra storkjøp til brukeropplevelser (+)
Karriere
KLP Eiendom kjøper stort i København
Transaksjoner
Selvaag Eiendom styrker utviklingsavdelingen
Karriere
Passerer milliarden i sommer
Bolig
Slipper 161 nye leiligheter i markedet
Bolig
Ser du hele bildet i eiendom?
Estate PLUSS gir deg tilgang til alt!
Nye PLUSS artikler hver dag,
bestill Estate PLUSS her
Braathen øker stort i kontor som service
Transaksjoner
Kommunen selger 82 mål til 700 boliger (+)
Transaksjoner
Ny sjef i Veidekke
Karriere
Leieprisene vil fortsette å stige. Her er grunnen
Aktuelt