Juss

Krevde arrest hos iHus-eier for tapt husleie

Begjæringen ble ikke tatt til følge av Oslo byfogdembete.

HUSLEIESTRID: Ihus-kontoret Frogner Franchise AS leide fra 2016 disse lokalene på gateplan i Frognerveien, men ble til slutt kastet ut på grunn av manglende betaling av husleie. (Foto: Google)
FacebooktwitterlinkedinmailFacebooktwitterlinkedinmail

I oktober 2017 ble iHus-kontoret Frogner Franchise AS kastet ut av lokalene i Frognerveien 30, etter at det ikke var betalt husleie i lengre tid. I oktober i år ble Frogner Franchise, med MTH Invest og Ihus Franchisedrift som solidaransvarlige, dømt til å betale utleier Mohammad Al Amin Kalaaji 1,6 millioner kroner, i tillegg til Kalaajis saksomkostninger på 182.000 kroner.

Går etter Reiakvam personlig

Dommen er anket. Av en fersk kjennelse i Oslo Byfogdembete kommer det frem at Kalaaji har fremsatt begjæring om arrest over iHus-eier Geir Ole Reiakvam personlig for 1.950.300 kroner.

Kalaaji har anført at Reiakvam lovstridig har oppløst og slettet Frogner Franchise. Etter aksjeloven § 16-7 er det ulovlig for styre å slette selskapet uten å ha dekket alle forpliktelser. Utleieren mener det er sannsynlig at en konkursbehandling ville medført at bostyrer ville ha oppdaget omstøtelige forhold, og at konkursboet ville ha blitt tilført betydelige midler.

I tillegg ble det anført fra utleier at Reiakvam allerede ved kontraktssigneringen måtte skjønne at Frogner Franchise AS ikke hadde inntekter til å betale ut hele leieperioden.

LES OGSÅ: Denne eiendommen er forfulgt av vanskeligheter: Milliontap, brann og rettssaker

Rettens administrator Leif Villars-Dahl er enig med Kalaaji i at Reiakvam har opptrådt uaktsomt ved å slette og oppløse selskapet, uten at det er avsatt beløp til å dekke forpliktelsene sine.

– I en situasjon hvor det er klart at selskapet ikke har noen mulighet til å gjøre opp kravet fra Kalaaji – og selv om kravets størrelse er omstridt – har styret og senere avviklingsstyret plikt til å begjøre oppbud. Geir Ole Reiakvam har ikke begjært oppbud, fordi han mente det ville være belastende å bli involvert i en ny konkurs. Dette er ikke en unnskyldning for å unnlate å begjære oppbud i selskap, skriver dommeren og konkluderer med at iHus-eieren dermed har overtrådt aksjelovens regler.

LES OGSÅ: «Aber Bergen» måtte punge ut i husleietvist

På tross av at Ihus-eieren har opptrådt uaktsomt, finner ikke dommeren å gi medhold i begjæringen om arrest.

– Det avgjørende spørsmål er om Kalaaji har lidt noe tap hvor det foreligger adekvat årsakssammenheng mellom Reiakvams opptreden ved å slette selskapet og ikke begjære oppbud. Spørsmålet er med andre ord om Kalaaji ville fått noen bedre dekning dersom det var åpnet konkurs i selskapets bo, skriver dommeren.

Det var det neppe, mener retten, og henviser til en mager saldobalanse for Frogner Franchise rett før selskapet ble slettet. Retten bemerker også at det fra Kalaajis side ikke er anført konkrete forhold som skulle tilsi at det foreligger omstøtelige disposisjoner.

Utleier måtte ta saksomkostningene

Retten finner heller ingen holdepunkter for at det var uaktsomt av Reiakvam å signere leiekontrakten i utgangspunktet.

Begjæringen om arrest fra utleier Mohammad Al Amin Kalaaji mot Geir Ole Reiakvam ble ikke tatt til følge. Domsslutningen sier også at Kalaaji må dekke sakskomkostningene til Reiakvam på 78.000 kroner.

Advokat André Standberg møtte for Mohammad Al Amin Kalaaji i retten, mens Geir Ole Reiakvam var representert ved advokat Sigurd Vestrheim.

LES OGSÅ: Håndverkere må ut med millioner etter vannskade på næringsbygg (+)

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fikk over 200 mill. for 270 p-plasser på Sørenga (+)
Transaksjoner
Wiederstrøm styrker staben
Karriere
Passerer snart 20 milliarder
Aktuelt
Økte byggekostnader i boligmarkedet
Play
Vant Cityprisen 2019
Aktuelt
Se alle Pluss-saker
Nejra Macic vant pris for de unge og lovende
Karriere
Fortsetter krangelen om bilfritt byliv
Aktuelt
Fikk kontrakt på 368 millioner kroner
Aktuelt
Setter ny rekord for fornøyde leietakere
Aktuelt