Juss

«Aber Bergen» måtte punge ut i husleietvist

Produksjonsselskapet bak TV-serien krevde erstatning fordi de måtte bytte lokaler, men ble isteden dømt til å betale manglende husleie. Utleier fikk på sin side barbert ned sitt opprinnelige husleiekrav.

Advokatene i TV-serien Aber Bergen lever under høyt konfliktnivå, her representert ved hovedrolleinnehaverne Odd-Magnus Williamson og Ellen Dorrit Petersen. Nå har også selskapet bak serien møtt utleier av produksjonslokalene i retten. (Foto: TV3)
FacebooktwitterlinkedinmailFacebooktwitterlinkedinmail

Det er høyt konfliktnivå og tett mellom rettssakene i TV-serien Aber Bergen. Konflikt ble det også mellom ITV Studios, produksjonsselskapet bak serien og Slettebrekkdalen 1 AS. Sistnevnte eier lokalene på Askøy hvor sesong 1 av TV-serien ble spilt inn.

Partene inngikk avtale om leie av lokaler i Slettebrekkdalen 1 til innspilling av Aber Bergen i oktober 2015. Årsleien var avtalt til 400.000 kroner. Kulisser ble bygget på stedet, til en kostnad av fire millioner kroner. Kostnaden til dette ble dekket av produksjonsselskapet, skriver Estate Vest.

Etter innspillingen av sesong 1 av Aber Bergen, møttes leietaker og utleier for å diskutere mulighetene for forlengelse av leieforholdet. På dette tidspunktet var det fremdeles ikke klart om TV3 ville bestille nye sesonger av serien. Det ble likevel skrevet ny avtale, som regulerte en forlengelse frem til 31.12.2016.

Reagerte på støy

I midten av desember 2016 ble det klart at TV3 bestilte to nye sesonger av serien. Partene møttes på ny for å skrive ny kontrakt med lengre varighet. Men under møtet reagerte produksjonsselskapet på arbeidene som var satt i gang i regi av Statens vegvesen utenfor lokalene. Dette var arbeider i forbindelse med Askøypakken. Av frykt for forstyrrende støy fra arbeidene valgte ITV Studios å flytte produksjonen til Arna.

I slutten av februar 2017 sendte utleier epost med beskjed om at bindende leieavtale var inngått for 2017, med husleie på 800.000 kroner per år. Leietakers advokat bestred dette, og varslet samtidig krav mot utleier på grunn av tilbakehold av informasjon om vegvesenets prosjekt.

I april 2018 tok ITV Studios ut stevning mot Slettebrekkdalen 1 AS, hvor det ble krevd erstatning for kostnadene forbundet med flytting av produksjonen, begrenset oppad til 1.500.000 kroner.

Utleier svarte med påstand om frifinnelse og krav om erstatning for manglende husleie. I oktober i år møttes partene i Bergen tingrett. ITV Studies var representert ved advokat Ole Edvard Tokvam, mens advokat Kristoffer Larsen Rognvik representerte Slettebrekkdalen 1 AS.

– Utleier har oppfylt opplysningsplikten

I retten anførte ITV Studios at de skulle bruke lokalene til støysensitiv aktivitet, og at utleier har holdt tilbake informasjon om vegvesenets prosjekt. Retten har kommet til at Slettebrekkdalen 1 AS oppfylte opplysningsplikten ved kontraktsinngåelsen i 2015, ved at det den gang ble gitt opplysninger om det kommende vegprosjektet – og at ITV Studios ikke valgte å følge dette opp.

– Saksøker (ITV Studios, red. anm.) hadde da ikke «grunn til å regne med å få» ytterligere opplysninger om vegprosjektet, særlig fordi heller ikke saksøkte (Slettebrekkdalen 1 AS) hadde informasjon om når vegprosjektet skulle gjennomføres, skriver retten.

Retten legger ifølge Estate Vest til grunn at saksøker høsten 2015 ikke var i posisjon til å forplikte seg til et langvarig leieforhold, selv om dette var et ønske.

– Retten legger videre til grunn at hovemålet for saksøker høsten 2015 var å finne et sted hvor sesong 1 kunne spilles inn i løpet av vinteren 2016, slik at den kunne sendes på TV3 høsten 2016. TV3 hadde på det tidspunktet bestilt bare én sesong, og det var ifølge forklaringene fra saksøker viktig å få laget en god sesong som gjorde at TV3 bestilte flere sesonger. Det var derfor de investerte så mye som 4 millioner kroner i kulisser.

– Det er derfor ikke sannsynliggjort at saksøker ikke ville inngått avtalen, eller inngått avtalen på andre vilkår, hvis saksøker hadde blitt informert om og forstått det fulle omfanget av vegprosjektet som var planlagt.

– Opprinnelig husleienivå gjelder

Når det gjelder utleiers husleiekrav mot ITV Studios, så var dette begrunnet i at produksjonsselskapet ikke flyttet ut av lokalene ved årsskiftet 2016/2017. Lokalene ble disponert frem til 1. april 2017. For disse tre månedene krevde Slettebrekkdalen 1 AS 397.685 kroner i husleie.

Retten var enig i at utleier har krav på vederlag for den aktuelle perioden, men var ikke enig i størrelsen på kravet. Retten kunne ikke se at det var grunnlag for å legge til grunn en høyere årsleie enn det var som var tilfelle i den opprinnelige avtalen, altså 400.000 kroner per år.

– Vederlag for de tre månedene saksøker disponerte lokalene etter at leieavtalen opphørte utgjør da 99.999,99 kroner, som avrundes til 100.000 kroner. Dette tilkjennes saksøkte.

Måtte dekke sine egne advokatkostnader

– Begge parter har fått medhold av betydning uten å vinne: Saksøker ved å bli idømt et mye lavere erstatningsansvar enn det saksøkte krevde i motkravet, og saksøkte ved å bli frifunnet for hovedkravet og tilkjent en viss erstatning i motkravet. Retten mener det ikke foreligger tungtveiende grunner til å tilkjenne noen av dem sakskostnader, avslutter retten i dommen. Denne ble avsagt 19. november og er ikke rettskraftig.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Blir sjef i Fritzøe Eiendom
Karriere
Boliger for 10 milliarder kroner ga rekord
Aktuelt
Sosiale medier tar over boligsalget
Tech
Ringnes vil kjøpe Tryvannstårnet
Aktuelt
Storkjøp for nesten en halv milliard (+)
Transaksjoner
Se alle Pluss-saker
Flere boligblokker på Bekkestua
Bolig
Har hentet 1,6 milliarder til eiendomskjøp
Aktuelt
Slipper å bruke hele eiendommen til barnehage – vil bygge 130 boliger (+)
Bolig
Påbygg kan gi 40 nye leiligheter på vestkanten (+)
Bolig