Juss

Saksøkte staten etter at asylavtale gikk fløyten

Hotelldriveren mente Arbeidstilsynet veltet en lukrativ avtale, og krevde flere millioner kroner i erstatning.

I VASKEN: Driveren av Tvedestrand Fjordhotell tok ikke pålegg fra Arbeidstilsynet så alvorlig. Dermed gikk en millionavtalen for innkvartering av asylanter i vasken. Stort bedre gikk det heller ikke da hotellet krevde erstatning fra staten. (Foto: Tvedestrand Fjordhotell)
FacebooktwitterlinkedinmailFacebooktwitterlinkedinmail

For et par år siden skapte flyktningekrisen et voldsomt behov for innkvarteringsmuligheter. Nær sagt alt som kunne oppdrives av ledige sengeplasser ble booket på vegne av Utlendingsdirektoratet (UDI),

For mange utleiere ble dette god business. Ikke minst gjaldt dette for etablissementer som ellers ikke hadde så stor utleiegrad, eller som var typiske sesonghoteller.

Blant disse var Tvedestrand Fjordhotell. De tradisjonsrike hotellet, idyllisk beliggende på bryggekanten i Tvedestrand, er et populært hotell om sommeren. Men ellers i året har det mye ledig kapasitet.

Da flyktningekrisen slo inn for fullt i 2015, var Tvedestrand Fjordhotell blant de som sikret seg en avtale med Hero AS om innkvartering av asylsøkere. Hero inngikk avtalen på vegne av UDI, og avtalen ble signert med Tvedestrand Fjordhotell i midten av september samme år.

LES OGSÅ: Fradømt retten til å kjøpe eiendom (+)

En ubedt gjest
Men i kulissene var det allerede bråk, og det skulle få konsekvenser for Hero-avtalen.

I september 2013 avla nemlig Arbeidstilsynet hotellet en visitt, og resultatet stod til stryk. På bakgrunn av funn ved tilsynsbesøket fattet tilsynet vedtak om at virksomheten måtte oppfylle ti pålegg som følge av brudd på arbeidsmiljøloven. Det ble gitt en frist til slutten av november samme år.

Ingen av påleggene ble ansett som oppfylt innen fristen, og det ble gitt flere fristutsettelser. På tross av dette ble ikke påleggene oppfylt, og til slutt fikk Arbeidstilsynet nok: I februar 2015 fattet tilsynet vedtak om at hotellet måtte stenges.

Allerede den 21. september, bare noen få dager etter signeringen av asylavtalen, valgte Hero å si opp avtalen med hotellet. Driverne av hotellet mente at stansingsvedtaket var det utløsende årsaken til at avtalen ble sagt opp, og varslet erstatningskrav mot staten.

I september i år møttes hotelldriverne og staten ved sosialdepartementet i Oslo tingrett. På bordet lå et krav om erstatning oppad begrenset til fem millioner kroner. Staten la ned påstand om frifinnelse.

Nye og gamle drivere
I retten kom det frem at det hadde vært et bytte av driftsselskap i den aktuelle perioden, etter at det gamle driftsselskapet gikk konkurs. Driftsselskapet som signerte avtalen med Hero anførte at Arbeidstilsynet har forholdt seg til feil part i saksbehandlingen, og at “en ny arbeidsgiver ikke overtar reaksjoner overfor gammel arbeidsgiver”. Videre ble det poengtert at stansingsvedtaket «var i strid med forholdsmessighetsprinsippet, i det det var et svært inngripende tiltak mot det som i verste fall var bagatellmessige forhold».

Representantene for sosialdepartementet viste på sin side til at det ikke forelå saksbehandlingsfeil, og at tilsynets vurderinger har vært forsvarlige.

Av rettspapirene går det frem at retten ikke har vært særlig i tvil om at Arbeidstilsynet har foretatt en riktig avgjørelse. Når det gjaldt bytte av driftsselskap, så viste retten til at mange av de samme menneskene ble med videre i det nye selskapet. Dernest ble det påpekt at innehaveren av det nye driftsselskapet var godt kjent med påleggene, og at den nye driftsselskapet også tok imot tilsynet da de kom på sine stadige besøk.

LES OGSÅ: Eiendomsinvestor må punge ut etter byggekrangel (+)

Nådde ikke frem med enkle krav
Dommen viser at påleggene gjaldt forhold som lovstridig overnatting av ansatte på lagerrom, manglende overtidsoversikter og dokumentasjon for øvrig. På tross av gjentatte forespørsler ble disse forholdene altså ikke ryddet opp i.

Det kommer frem i dommen at tilsynets rådgiver «slet med å nå frem» til driftsselskapets styreleder, og den samme rådgiveren beskrev “forbauselse” over at tilsynet aldri fikk den enkle dokumentasjonen som var forespurt. Rådgiveren kunne ikke huske å ha vært borti noen tilsvarende sak.

Som en følge av dette konkluderte retten med at hotelldriveren ikke tok tilsynet tilstrekkelig alvorlig, og at Arbeidstilsynet har oppfylt sin veiledningsplikt i saken. I tillegg, skriver retten, så tok det svært lang tid før tilsynet gikk det til det skrittet å fatte vedtak om stansing.

– Retten har ikke fått inntrykk av at Arbeidstilsynet har vært for offensive i denne saken.Tvert imot mener retten at Arbeidstilsynet gjennomgående har virket forsiktig i sin myndighetsutøvelse, skriver dommeren.

Staten ved Arbeids- og sosialdepartementet ble frifunnet, og hotellets driftsselskap ble dømt til å dekke statens saksomkostninger med 114.000 kroner.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Blir sjef i Fritzøe Eiendom
Karriere
Boliger for 10 milliarder kroner ga rekord
Aktuelt
Sosiale medier tar over boligsalget
Tech
Ringnes vil kjøpe Tryvannstårnet
Aktuelt
Storkjøp for nesten en halv milliard (+)
Transaksjoner
Se alle Pluss-saker
Flere boligblokker på Bekkestua
Bolig
Har hentet 1,6 milliarder til eiendomskjøp
Aktuelt
Slipper å bruke hele eiendommen til barnehage – vil bygge 130 boliger (+)
Bolig
Påbygg kan gi 40 nye leiligheter på vestkanten (+)
Bolig