Nyheter

Supersentralt Thon-prosjekt møter motbør

Plan- og bygningsetaten vil ha vesentlig lavere høyder og utnyttelse i det supersentrale prosjektet til Stormgård AS.

Skisse av fremtidig byplangrep (fra planforslag til offentlig ettersyn).
FacebooktwitterlinkedinmailFacebooktwitterlinkedinmail

Olav Thon-selskapet Stormgård AS ønsker å legge til rette for en oppgradering og utvikling av planområdet innenfor kvartalet definert av Keysers gate, Akersgata og Teatergata i Oslo sentrum. Planområdet består av flere murgårder fra siste halvdel av 1800-tallet. I planområdet er det i dag i all hovedsak næring på gateplan og bolig i etasjene over.

Nyttårsaften 2000/2001 brøt det ut en storbrann i Teatergata 3, og senere ble det vedtatt at bygningen kunne rives mot at hele volumet mot gaten gjenoppbygges.

I forbindelse med gjenoppføringen vurderer tiltakshaver en utbygging av kvartalets bakgård som et ledd i en bærekraftig utvikling i Oslo sentrum. Prosjektet innebærer gjenskapning av det historiske gateløpet, og etablering av Teatergata 3 som et inngangsbygg til nybygget i bakgården.

I tillegg til eksisterende bebyggelse på 5.632 kvadratmeter rommer planforslaget ny bebyggelse med et bruksareal på 12.662 kvadratmeter over terreng. I tillegg kommer 2.700 kvadratmeter under terreng.

Plan- og bygningsetaten (PBE) kan imidlertid ikke anbefale det innsendte planforslaget.

– Vi har i oppstartsmøtet og dialogfasen kommet med føringer for hvilke endringer som er nødvendig for at vi skal kunne anbefale planforslaget. Dere har ikke fulgt opp disse føringene, skriver etaten i et brev til fagkyndig Atelier Oslo, og fortsetter:

«For å sikre de kvalitetene vi vektla i område- og prosessavklaringen og oppstartsmøtet for Teatergatakvartalet, vil vi utarbeide et alternativ som ivaretar disse kvalitetene.»

Bakgrunnen for alternativet er at forslaget har en høyde og utnyttelse som PBE mener ikke ivaretar omgivelsene i tilstrekkelig grad. Ifølge etaten sikrer forslaget heller ikke boliger, som PBE mener er viktig i dette området.

Etatens alternativ innebærer blant annet «vesentlig lavere høyder og utnyttelse» og «en boligandel tilnærmet 50 prosent, der boliger opprettholdes i eksisterende bevaringsverdig bebyggelse».

I tillegg kommer bevaring av eksisterende bebyggelse (uten påbygg og med færre muligheter for endringer), med unntak av frittliggende murgård inne i kvartalet som erstattes av et nybygg med boliger.

PBE vil dessuten fremme et tredje alternativ, som innebærer gjenoppbygging av fasaden i Teatergata 3, i tråd med Byutviklingskomiteens vedtak i møte den 01.04.2004. Alternativ 3 vil ellers være tilnærmet likt alternativ 2.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fikk over 200 mill. for 270 p-plasser på Sørenga (+)
Transaksjoner
Hva bør selger gjøre om kjøper trekker seg fra en bindende avtale?
Juss
Wiederstrøm styrker staben
Karriere
Passerer snart 20 milliarder
Aktuelt
Økte byggekostnader i boligmarkedet
Play
Se alle Pluss-saker
Vant Cityprisen 2019
Aktuelt
Nejra Macic vant pris for de unge og lovende
Karriere
Fortsetter krangelen om bilfritt byliv
Aktuelt
Fikk kontrakt på 368 millioner kroner
Aktuelt