Nyheter

Sier nei til boliger her

Fylkesmannen fremmer innsigelse til planforslag med 75 boliger nordøst i Oslo.

Ifølge Fylkesmannen legger forslaget opp til boliger uten tilfredsstillende støyforhold. (Illustrasjon: Kontur AS)
FacebooktwitterlinkedinmailFacebooktwitterlinkedinmail

På vegne av Borgen Utvikling AS har Planconsult AS sendt inn planforslag for Årvollveien 15. Hensikten med planen er å legge til rette for utvidelse av Årvollsenteret med boliger over, torg med fortau mot Årvollveien og park sør for Bård Skolemestersvei.

Estate Nyheter omtalte prosjektet i mai, i forbindelse med at utbygger hadde gitt gass i første fase, og manglet 3.000 kvadratmeter til bolig.

Nå har Fylkesmannen fremmet innsigelse til planforslaget på bakgrunn av at «det legges til rette for bygging av boliger uten tilfredsstillende støyforhold».

– Planforslaget legger opp til boliger i rød støysone. Planområdet ligger utenfor avvikssone for støy i Oslo og har ikke god nok kollektivdekning til å regnes inn under kravene for avvikssonen. Planforslaget har heller ikke dokumentert behovet for den aktuelle plasseringen og utformingen av bygget, slik kravet er, og omfanget av avviket kan ikke forsvares med bakgrunn i foreliggende planforslag, skriver Fylkesmannen til Plan- og bygningsetaten (PBE).

Planforslaget omhandler utbygging av til sammen 76 boliger i en leilighetsblokk på 6 etasjer over bakkeplan, pluss én underetasje og parkeringskjeller. Første etasje og underetasje reguleres til næring kjøpesenter og offentlig/privat tjenesteyting.

I planbeskrivelsen pekes det på at området har god kollektivdekning med ekspressbuss inn til Oslo sentrum, og at området derfor bør kunne behandles etter kravene for avvikssoner, til tross for at det ligger utenfor de geografiske avgrensningene.

– Fylkesmannen kan unntaksvis akseptere en slik praksis, men bare dersom kollektivdekningen er svært god, og under den forutsetning at kravene til avvikssoner følges opp til fulle. Planområdet er pr i dag ikke dekket av skinnegående kollektivtrafikk, og til tross for hyppig bussforbindelse til Oslo sentrum regner ikke vi dette som svært god kollektivdekning, heter det i uttalelsen.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Unge som tenker nytt: Fra storkjøp til brukeropplevelser (+)
Karriere
KLP Eiendom kjøper stort i København
Transaksjoner
Selvaag Eiendom styrker utviklingsavdelingen
Karriere
Passerer milliarden i sommer
Bolig
Slipper 161 nye leiligheter i markedet
Bolig
Estate PLUSS er
eiendomsbransjens hukommelse
Mer enn 23.600 artikler tilbake til 1996
Lag ditt personlige arkiv i dag,
bestill Estate PLUSS her
Hyttekapper i kolonihage frikjent i Oslo tingrett
Juss
Braathen øker stort i kontor som service
Transaksjoner
Kommunen selger 82 mål til 700 boliger (+)
Transaksjoner
Ny sjef i Veidekke
Karriere