Nyheter

Ringnes bygger teaterscene

Victoria Eiendom vil utvide Ibsenmuseet og etablere en ny teaterscene dedikert Ibsens scenekunst i et tilbygg i Arbins gate 1. Teaterscenen skal driftes av Nationaltheatret.

KJØPTE IBSEN-GÅRD: Christian Ringnes-dominerte Victoria Eiendom kjøpte Arbins gate 1 i 2012.
FacebooktwitterlinkedinmailFacebooktwitterlinkedinmail

Christian Ringnes-dominerte Victoria Eiendom kjøpte Arbins gate 1 i 2012. Han kunne ikke se for seg et scenario der både Ibsenmuseet måtte flytte og Ibsens leilighet kunne bli stengt for alle. «Jeg måtte reagere. Det ble fryktelig godt betalt, men det får så være» uttalte Ringnes til Aftenposten.

Nå har Hammer Arkitekter sendt søknad om rammetillatelse til Plan- og bygningsetaten (PBE) for Arbins gate 1. Søknaden er sendt på vegne av Victoria Eiendom-selskapet AS Forretningsgården.

– Prosjektets hovedformål er å etablere en ny teaterscene dedikert til Ibsens scenekunst ved oppføring av tilbygg i bakgården som vil romme en mindre teatersal med kapasitet til ca. 150 publikummere, samt å utvide det eksisterende museum. Teaterscenen vil etableres i tilknytning til det eksisterende Ibsenmuseet i bygningens første etasje og Ibsens leilighet i andre etasje og vil driftes av Nationaltheatret, skriver arkitektselskapet i søknaden.

Hammer Arkitekter påpeker at teaterscenen i tillegg vil være viktig for Nationaltheatret, ettersom forestillinger kan legges til Ibsenmuseet når Nationaltheatret stenges for rehabilitering i en 3-års-periode. Det er også planlagt å oppføre engelskspråklige Ibsen-oppsetninger for turister i sommermånedene, når andre teatre er stengt.

– Teateret vil således utgjøre et tiltrengt tilskudd til byens kulturliv og turistnæring. I den sammenheng vises det også til den såkalte «sitatgaten» i gateløpet mellom Ibsenmuseet og Grand café i Karl Johans gate, der kjente Ibsen-sitater er nedfelt i granittsteinene i fortauet, heter det i søknaden.

Ved å utvikle Ibsenmuseet til et Ibsen-hus med teaterscene m.m. vil aktivitetsnivået kunne økes. I forslag til Statsbudsjett for 2018 er det satt av en egen budsjettpost for å etablere en teaterscene i tilknytning til Henrik Ibsens hjem.

– Teaterscenen vil revitalisere museet og gi helt nye muligheter til å skape et fullverdig «Ibsen-hus», skriver Hammer Arkitekter.

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

 1. Dette er et glimrende prosjekt. Jeg håper bare at Christian Ringnes ikke tillater at arkitekten setter seg selv foran Ibsen, og designer en “spennende og nyskapende” teatersal som oser av arkitektonisk egosentrisitet. Salen vil dermed forstyrre opplevelsen av Ibsens teaterstykker. Teatersalen bør utformes i klassisk stil, med andre ord i en arkitektur som gjenspeiler epoken da Ibsen skapte sine mesterverk. Scenen vil dermed også videreføre karakteren i den vakre gamle bygården der Ibsenmuseet holder til.

  Utbyggere og arkitekter bør befri seg fra den desperate trangen til å “gjenspeile vår tid” og være “nyskapende”, det vil si fremheve seg selv, på bekostning av innholdet i klassisk kunst og epoken den ble skapt i.

  Christian Ringnes har vist respekt for den historiske konteksten i utviklingen av Ekeberg-restauranten. Der har han arkitektstanden med seg, fordi tidlig funkis dyrkes av modernister som en tidlig fase av deres egen smakspreferanse. Dermed er tilpasning godtatt.

  Alle tidligere stilarter anses derimot som utdødde. Den rådende modernistiske ideologien forbyr arkitekter å røre førmodernistiske stilelementer i nybygg. Derfor hylles kontrast når man bygger nytt i eldre og klassisk pregede bygningsmiljøer.

  Aktører i byggebransjen bør merke seg at Riksantikvaren i sin nye Bystrategi anbefaler harmonisk tilpasning når det oppføres nybygg i verneverdige bygningsmiljøer. Riksantikvaren fraråder kontrast. Se https://www.riksantikvaren.no/Tema/Byer-og-tettsteder/Riksantikvarens-bystrategi.

  Les mer om samtidsarkitektur som viderefører gode tradisjoner på http://www.intbau.org

  Jeg vil tilføye at også Nationaltheatret bør befri seg fra den etterhvert forutsigbare og konvensjonelle trangen til å “nyfortolke” klassiske teaterstykker på en måte som forstyrrer og undergraver forfatterens budskap og kunstneriske virkemidler. Regissørene setter seg altfor ofte foran forfatteren, med resultat et forestillingen blir forvirrende i sin form og fratar publikum muligheten til å oppleve klassisk teaterkunst på en autentisk måte.

  Audun Engh
  INTBAU Norge.
  audun.engh@gmail.com

Fikk over 200 mill. for 270 p-plasser på Sørenga (+)
Transaksjoner
Hva bør selger gjøre om kjøper trekker seg fra en bindende avtale?
Juss
Wiederstrøm styrker staben
Karriere
Passerer snart 20 milliarder
Aktuelt
Økte byggekostnader i boligmarkedet
Play
Se alle Pluss-saker
Vant Cityprisen 2019
Aktuelt
Nejra Macic vant pris for de unge og lovende
Karriere
Fortsetter krangelen om bilfritt byliv
Aktuelt
Fikk kontrakt på 368 millioner kroner
Aktuelt