Nyheter

Vurderer permanent gangbro Bjørvika

Byrådsavdeling for miljø og samferdsel ber Bymiljøetaten vurdere behovet for en permanent bro mellom Sukkerbiten og Sørenga.

Den midlertidige tillatelsen for den flytende gangbroen utløper 31.12.2019.
FacebooktwitterlinkedinmailFacebooktwitterlinkedinmail

– Det offentlige badeområdet på Sørenga er svært populært, og benyttes av mange når været innbyr til dette. Broforbindelsen er i dag hovedfartsåre for myke trafikanter ut til Sørenga, og benyttes av både beboere og besøkende til næringsvirksomhetene og til badefasilitetene, skriver Byrådsavdeling for miljø og samferdsel i et brev til Bymiljøetaten.

Broen er satt opp med en midlertidig tillatelse fra Plan- og bygningsetaten som utløper 31.12.2019.

I brevet påpekes det at Bjørvika og Sørenga er et utviklingsområde hvor det fortsatt foregår mye utbyggingsaktivitet, og det er store anleggsplasser som foreløpig gjør adkomst til Sørenga tungvint, spesielt for myke trafikanter.

I reguleringsplanen for området er det ikke regulert inn en broforbindelse slik denne finnes i dag. Det er imidlertid flere steder nevnt behovet for å vurdere en permanent broforbindelse, blant annet i «Havnepromenaden i Oslo, Forslag til prinsipp- og strategiplan» som er vedtatt av bystyret.

Les også: Vil fjerne populær gangbro i Bjørvika

Det vises også til Bymiljøetatens pågående arbeid med å vurdere kapasitet og risiko i Sørenga-området i lys av hvor populært tilbudet er blitt.

– Vi har forstått det slik at bryggeanlegget ikke nødvendigvis er dimensjonert for de store folkemengdene som samles der på godværsdager, og imøteser etatens arbeid med å vurdere hvordan kommunen kan tilby et trygt, trivelig og tilgjengelig område for aktuelle brukergrupper, skriver byrådsavdelingen, og fortsetter:

«I lys av disse momentene er det ønskelig at Bymiljøetaten gjør en overordnet vurdering av behovet for en permanent broforbindelse og eventuelle andre avbøtende tiltak for å sikre muligheten for byens befolkning til å komme til og benytte området på en miljøvennlig og trygg måte.»

Bymiljøetaten blir bedt om å utarbeide et underlag som kan benyttes for en informert vurdering om kommunen skal utrede en permanent broforbindelse mellom Sukkerbiten og Sørenga, eventuelt med andre tilkoblingspunkter enn dagens midlertidige bro.

– Formålet er å gi et best mulig beslutningsunderlag for å vurdere om det er formålstjenlig med en permanent forbindelse der det i dag er en midlertidig bro, og om det eventuelt skal igangsettes konseptvalgutredning eller forprosjekt for en slik permanent forbindelse, heter det i brevet.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

  1. Grunnen til dette er fordi ruter ikke klarer å forstå at det må være flere enn 1 buss i timen ut til Sørenga!

Blir sjef i Fritzøe Eiendom
Karriere
Opptil to års saksbehandlingstid på eiendomsskatteklager i Oslo
Juss
Boliger for 10 milliarder kroner ga rekord
Aktuelt
Sosiale medier tar over boligsalget
Tech
Ringnes vil kjøpe Tryvannstårnet
Aktuelt
Se alle Pluss-saker
Storkjøp for nesten en halv milliard (+)
Transaksjoner
Flere boligblokker på Bekkestua
Bolig
Har hentet 1,6 milliarder til eiendomskjøp
Aktuelt
Slipper å bruke hele eiendommen til barnehage – vil bygge 130 boliger (+)
Bolig