Nyheter

OBOS parkerer Selvaag og Røkke på Fornebu

OBOS—sjef Daniel Kjørberg Siraj kan glise bredt over et rykende ferskt forslag til kommunedelplan på Fornebu. Selvaag Bolig og Røkke-kontrollerte Fornebuporten er ikke like fornøyde.

HAR GRUNN TIL Å VÆRE FORNØYD: Daniel Kjørberg Siraj, administrerende direktør i OBOS.
FacebooktwitterlinkedinmailFacebooktwitterlinkedinmail

For noe dager siden offentliggjorde Bærum kommune et forslag til kommunedelplan 3 (KDP3) for Fornebu. Av sentrale punkter så fremgår det at rådmannen foreslår en ny planramme på 11.000 boliger. Dette er i tråd med hva utbyggerne tidligere har ønsket.

I kommunens vedtak av KDP2 i 1999 var det satt en planramme på 5000 boliger. Denne ble ved departementets innsigelsesbehandling hevet til minimum 6000 boliger. Senere ble den endret til 6300 boliger.

Rammen er definert som prosentvis BRA, det vi si prosent bruksareal, som angir forholdet mellom bebygd areal (gulvareal) og tomtearealet. Hvis et felt gis 100 prosent BRA, kan hele tomten (teoretisk, red. anm.) bygges i én etasje, tilsvarende kan 50 prosent av tomten bygges i to etasjer eller 25 prosent i fire etasjer.

LES OGSÅ: Massiv knutepunktutbygging

Midt i trafikken
Trafikksituasjonen på Fornebu har vært et tema gjennom flere år. Den økte belastningen på veinettet har aktualisert utbyggingen av Fornebubanen, hvor de siste planene indikerer at denne skal være i drift i 2024, med anleggsstart i 2019.

Utfordringen rundt trafikksituasjonen viet en del plass i KDP3. Rådmannen poengterer imidlertid at en planramme på 11.000 boliger ikke vil en raskere utbygging i form av flere boliger per år.

«Ettersom ca 2500 boliger er bygd, vil det med gjeldende ramme på 6300 boliger ennå gjenstå i underkant av 4000 boliger, noe som tilsier at Fornebu fortsatt vil bygges i 15-20 år fremover i tid. Hvis boligrammen økes til nærmere 11.000 boliger, er utbygging helt frem til 2045 ikke usannsynlig», skriver rådmannen i forslaget til kommunedelplan 3.

Rådmannen tar likevel forbehold om at utbyggingstakten kan bli begrenset, nettopp på grunn av at Fornebubanen ikke er på plass:

«Inntil Fornebubanen og ny adkomst «vestre lenke» fra E18 er på plass, er på plass, er det nødvendig å avpasse utbyggingstakten for å unngå større trafikale problemer. Det er også viktig at den nye busslenken på Forneburingen vest kommer raskt på plass. Videre må takten i boligutbygging og skolekapasitet være samkjørt.»

Det foreslås også at utbyggingstakten prioriterer utvikling av Flytårnet lokalsentrum som ett av tyngdepunktene på Fornebu. Utbyggingstakten styres gjennom bestemmelser om utbyggingsrekkefølge.

STRIDENS KJERNE: Koksa på Fornebu.

At det etableres en utbyggingsrekkefølge på Fornebu – med tak på årlig utbygging – får ganske stor betydning for utviklingen. Ikke minst får utbyggingsrekkefølgen betydning for grunneierne, som er prisgitt føringene de får av kommunen. Tomtene ligger der de gjør og kan ikke flyttes. Av KDP3 fremgår det at «utbyggingen skal skje feltvis etter nærmere bestemmelser av kommunen». Det betyr i klartekst at utbyggingen av noen områder vil bli favorisert foran andre:

«De delene av Fornebuområdet som er utbygget og tatt i bruk skal i størst mulig grad fremstå som ferdigstilt og skjermes fra miljøulemper fra den videre utbyggingen. Ved regulering og utbygging av bolig- næring og sentrumsområder skal det tilstrebes en utbyggingsrekkefølge etter premisser som anleggsavhengighet til Fornebubanen og Vestre lenke, ferdigstillelse av bane og utvikling av hovedgater, byutvikling rundt flytårnet og etablering av busstilrettelegging på Forneburingen», står det å lese i dokumentene fra kommunen.

Milliardspill
En gjennomgang av den foreslåtte utbyggingsrekkefølgen i KDP3, viser at tomteområdene til OBOS rundt Nansenparken er foreslått utbygget først. Deretter kommer feltene til Selvaag og Aker på Koksa. Dermed synes det som om OBOS har trukket vinnerloddet i den foreløpige utbyggingsplanen. Mens Selvaag og Aker må forholde seg til et lodd med ukjent tidsaspekt hva mulig uttelling angår.

Det var i 2016 at Selvaag sammen med Trond og Fredrik Mohn ervervet Koksa-tomten fra KLP-eide Koksa Eiendom for 1,5 milliarder kroner.

Høsten 2017 bladde Fornebuporten Holding opp 490 millioner kroner for en nabotomt. Fornebuporten Holding er eid av Aker Capital, som igjen er eid av Kjell Inge Røkke-kontrollerte Aker ASA.

Hvis kommunens rekkefølgeforslag blir stående, så betyr det at tomteverdier for to milliarder kroner blir liggende og samle løvetann inntil OBOS har gjort seg ferdig med sine prosjekter. I realiteten er det OBOS som bestemmer byggestart og realisering for Selvaag og Forneporten; hvis OBOS somler med sitt, så må Selvaag og Fornebuporten stilltiende innfinne seg med det.

Det er lite som tyder på at Selvaag og Fornebuporten har tenkt å gjøre det.

– Må justeres litt
– Det er mye bra tenkning, men selvsagt må det justeres litt, svarer Baard Schumann, administrerende direktør i Selvaag Bolig, når han blir spurt om sine tanker rundt KDP3.

– Når du sier justeres, så antar vi at at du mener utbyggingsrekkefølgen?

VIL JUSTERE: Baard Schumann, Selvaag Bolig.

– Det er korrekt. Det blir feil av meg å si så mye om det akkurat nå. Jeg har heller ikke tenkt så mye på hvordan denne justeringen skal foregå, men det er åpenbart at vi ønsker en annen rekkefølge enn det som er foreslått.

Om Schumann er betenkt over forslaget til utbyggingsrekkefølge, så er han langt mer fornøyd rundt planrammen på 11.000 boliger.

LES OGSÅ: Vil bygge en kompakt nærhetsby på Fornebu

– Det er et bra tall. Men det er viktig at det blir en løsning på infrastrukturen.

– Som Fornebubanen?

– Ja, selvsagt, men også i form av bedre veistruktur, eksempelvis rundt Statoilbygget. Fra avkjøringen og bakover danner det seg køer, sier Schumann – som selv er bosatt på Fornebu og dermed har førstehånds kunnskap til trafikkutfordringene.

Selvaag-sjefen er også opptatt av at Fornebu blir tilført andre ting enn boliger og kontorer.

– Med unntak av Fornebu S, så er det stort sett bare boliger og kontorer på Fornebu. Området trenger flere sentertilbud, sier Baard Schumann.

LES OGSÅ: Trond Mohn syntes KLP-tomten ble for dyr

HAR INNVENDINGER: Torstein Storækre, Fornebuporten.

– Håper på forståelse
– Vi har også stilt oss undrende til utbyggingsrekkefølgen, sier Torstein Storækre, administrerende direktør i Fornebuporten Holding.

– Fornebuporten er ikke ferdig ennå og ligger som eneste sentrumsområde i nærhet av et regionalt knutepunkt hvor utbygging burde forseres. Vi må forstå bedre hva kommunen legger i dette.

– Hvordan vil dere gå frem i det videre arbeidet med kommunen?

– Vi har tillit til at vi har en god dialog og at de har forståelse for vårt syn hvis vi har gode argumenter, sier Storækre diplomatisk.

Han sier at Fornebuporten er positive til at at boligantallet er økt.

– Det er et skritt i riktig retning. Og som andre så er vi opptatt av at Fornebubanen nå kommer på plass, sier Storækre, før han legger til:

– Det som er mest skuffende med KDP3, er man ikke har en klar næringsvisjon for hvordan man skal gjøre det mer attraktivt for næringslivet. Jeg tror man må se på en forvandling av omgivelsene i næringskorridorene, med en miks av boliger, næring og andre funksjoner.

– Stikkordene må være urbanisering og bygg som er mer utadvendte enn det som til dels er tilfelle i dag, avslutter Torstein Storækre i Fornebuporten Holding.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

  1. Utrolig at Bærum Kommune og Høyre nå vil godkjenne en samlet utbygging på 17.300 boliger på Fornebu når de opprinnelig motvillig gikk med på å øke antallet fra 5.000 til 6.000.
    Snarøya med sine ca 1.200 boliger på nesten halvparten så stort område må jo fremstå som en oase men vil nok slite med kommunikasjonen og blir stengt inne.

Gigantprosjektet som skal forandre bransjen
Play
Lyspunkter i retailsektoren
Play
Forsøk på forsikringssvindel ga fire år i fengsel
Juss
Kontrakt for LINK arkitektur
Aktuelt
Forvandler den 130 år gamle bygården til topp kontorer
Aktuelt
Estate PLUSS gir deg tilgang til alt!
Mer enn 23.600 artikler tilbake til 1996
Lag ditt personlige arkiv i dag,
bestill Estate PLUSS her
Mva-kompensasjon – frem krav om nettoprinsipp
Juss
Stor-Oslo Eiendom styrker ledergruppen
Karriere
Oslo Tennisklubb skal bygge leiligheter (+)
Bolig
Kirken vil bygge boliger på St. Hanshaugen (+)
Bolig