Nyheter

Byantikvaren skeptisk til kommunens boligprosjekt

Byantikvaren vil lansere et eget forslag hvis Eiendoms- og byfornyelsesetaten forutsetter riving av Konows gate 68.

Det er skissert 98 leiligheter i prosjektet.
FacebooktwitterlinkedinmailFacebooktwitterlinkedinmail

Estate Nyheter skrev nylig at Eiendoms- og byfornyelsesetaten (EBY) har bedt om oppstartsmøte hos Plan- og bygningsetaten (PBE) for et område i Konows gate. Der skisseres det et prosjekt med 98 leiligheter.

EBY eier Konows gate 76 og 78, og har i tillegg inngått avtale om reguleringssamarbeid med eierne (privatpersoner) av Konows gate 68 og 74. Totalt er planområdet på 5 mål, og i forslaget legges det opp til «høy tomteutnyttelse med 3 kompakte blokker i 4-7 etasjer og en inntrukket 5. etasje».

Nå møter imidlertid EBY motstand fra Byantikvaren, som både er skeptisk til riving av Konows gate 68 og til høydene som foreslås på ny bebyggelse.

– Dette vil sterkt endre opplevelsen av gateløpet opp langs Konows gate, hvor kommuneplanen angir «Bebyggelse og anlegg». Forholdet må illustreres godt i det videre planarbeidet, skriver Byantikvaren til PBE.

Byantikvaren anbefaler at Konows gate 68 bevares og istandsettes.

– Vi vil gjøre en nærmere vurdering av verneverdiene av denne bygningen og 30-tallsmiljøet rundt, og eventuelt føre bygningen(e) opp på gul liste. Byantikvaren vil i så fall stille et alternativt planforslag ved offentlig ettersyn, dersom forslagsstiller forutsetter riving i sitt forslag, heter det i brevet.

Bygningen i Konows gate 68 er fra 1932-34. Ifølge Byantikvaren framstår den som en interessant og særegen bygning med klare trekk av tidlig funksjonalisme, men samtidig tydelige innslag av nyklassisisme og nybarokk.

Arkitekt var Einar Nilsen, som hadde en lang karriere bak seg på dette tidspunktet. Han hadde blant annet tegnet klassiske leiegårder i Kristiania før krakket i 1899.

– Konstruksjonen og plasseringen i terrenget er også spesiell på dette tidspunktet. I 1949 ble underetasjene ombygget og tatt i bruk til industriformål, og presseavdelingen til Norske Industriartikler AS flyttet inn her. Bedriften var en særlig viktig møbel- og utstyrsprodusent etter stålrørsprinsippet, som blant annet leverte skolepulter til skoler over hele landet, i tillegg til kontor- og kjøkkenmøbler, skriver Byantikvaren.

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fikk over 200 mill. for 270 p-plasser på Sørenga (+)
Transaksjoner
Hva bør selger gjøre om kjøper trekker seg fra en bindende avtale?
Juss
Wiederstrøm styrker staben
Karriere
Passerer snart 20 milliarder
Aktuelt
Økte byggekostnader i boligmarkedet
Play
Se alle Pluss-saker
Vant Cityprisen 2019
Aktuelt
Nejra Macic vant pris for de unge og lovende
Karriere
Fortsetter krangelen om bilfritt byliv
Aktuelt
Fikk kontrakt på 368 millioner kroner
Aktuelt