Nyheter

Tvenge vil bygge stort på Alna

Eierne av Smalvollveien 34 på Alna frykter at ny trasé for E6 vil rasere området. Nå har de alliert seg med eieren av naboeiendommen for å bygge 34.500 kvadratmeter bolig og næring.

Hovedgrepet baserer seg på å skjerme boligprosjektet fra støy langs Smalvollveien.
FacebooktwitterlinkedinmailFacebooktwitterlinkedinmail

– Dette er et langt lerret å bleke, men vi prøver å få med oss naboene for å vise hva som er mulig å få til på Breivoll. Det haster å komme i gang, for hele området vil bli rasert hvis den nye traséen for E6 mellom Bryn og Alna-/Breivollområdet blir som Statens vegvesen har foreslått. Henvendelsen vår til Plan- og bygningsetaten er et innspill i veidiskusjonen, sier Hans Petter Styrevik i Fram Eiendom.

Torstein Tvenge-selskapet eier Smalvollveien 34 på 50/50-basis sammen med Hans Petter Ektvedt, og Smalvollveien 34 ANS har nå bestilt oppstartsmøte hos Plan- og bygningsetaten (PBE). Bestillingen omfatter også naboeiendommen Smalvollveien 40-42, som eies av Roar Mortensen. Det totale planområdet er på 23,6 mål

– Det har svært lenge vært et ønske om å komme i gang med utvikling av eiendommer i Smalvollveien. I 2015 ble planen for Smalvollveien 32-38 vedtatt, med et betydelig innslag av kontor og bare noe bolig.
Siden den gang har tiltakshaver kjøpt en ny eiendom og inngått samarbeid med eier av Smavollveien 40-42. Ønsket er å komme i gang med omregulering med tydelig vekt på boligformål for et større område som også inkluderer området som ble regulert i 2015, skriver Hille Melbye Arkitekter til PBE.

I bestillingen skisseres det bygging av ca. 34.500 kvadratmeter BRA bolig og næring.

Hovedgrepet baserer seg på å skjerme boligprosjektet fra støy langs Smalvollveien, og åpne bebyggelsen opp mot sol og grønt i vest. Samtidig legges det opp til å etablere tverrforbindelser mellom Smalvollveien og naturområde langs Alna, og etablere siktlinjer gjennom prosjektet.

– Siktlinjer og skjerming mot støy er forsøkt løst på en balansert måte, men hensynet til støyskjerming må prioriteres for å kunne løse boliger på en troverdig måte i forhold til støy, påpeker arkitektselskapet.

Kan bygge 8300 boliger
Bolig
Bygger 8.500 kvadratmeter i seks etasjer
Bolig
Dobler antall leiligheter i kommunen
Bolig
Skal bygge kontorbygg i Nydalen
Utvikling
Konverterer kontorer til leiligheter
Utvikling
Få ferske eiendomsnyheter hver morgen! Meld deg på gratis nyhetsbrev her!
Sommersatsing styrker eiendomsprisene
Aktuelt
Nytt fond jakter halvannen milliard
Aktuelt
Kvitter seg med ferdig dekket bord
Utvikling
Bøhler og Hagen dropper boliger
Utvikling