Nyheter

Eiendomsskatt på for mange produksjonsanlegg

Norske kommuner skriver ut eiendomsskatt på maskiner i alt for stor grad, og det er god grunn til å sende inn klager på dette etter at en dom fra august nå er rettskraftig.

PRINSIPIELL DOM: Mange som er eiendomsbeskattet for maskiner og driftsutstyr har god grunn til å klage på eiendomsskatten etter en dom i lagmannsretten, skriver advokat Morten H. Christophersen.
FacebooktwitterlinkedinmailFacebooktwitterlinkedinmail

6Eidsivating lagmannsrett avsa 21. august en prinsipiell dom om eiendomsskatt, der de kom til at maskiner og driftsutstyr i en fabrikk som produserte vinduer, ikke skulle eiendomsbeskattes. Lagmannsretten fant støtte for dette i flere tidligere dommer.

Les også: Eiendomsskatt – medvind for skattyter hos domstolene

Hva er nytt?
Lagmannsretten slo fast følgende:
• Det er kun i tungindustri-, prosess- eller spesialanlegg med liten eller ingen annen utnyttelsesmulighet for eiendommen det er hjemmel for å ilegge eiendomsskatt på maskiner og driftsutstyr.
• For «vanlige industribygg» er det bare i unntakstilfeller maskiner og driftsutstyr skal tas med.
• Eiendommens beliggenhet skal ikke tillegges vekt, slik at svakt lokalt marked for annen drift på eiendommen er uten betydning. Eiendommer i distriktene skal dermed likestilles med eiendommer i sentrale strøk.
• Det er de økonomiske konsekvensene av å tilpasse bygget til annen virksomhet som er avgjørende. Hvis det ikke utgjør «uforholdsmessige økonomiske ofre» å tilpasse bygget til annen virksomhet, så skal maskiner og driftsutstyr ikke ilegges eiendomsskatt.

Dommen ble ikke anket av kommunen, og er dermed nå rettskraftig.

Les også: Kommune tapte rettssak om eiendomsskatt (+)

Hva nå?
Dommen innebærer at mange som er eiendomsbeskattet for maskiner og driftsutstyr nå har god grunn til å klage på eiendomsskatten, herunder mange eiendomsaktører i Oslo kommune.

Klagefristen for 2017 har løpt ut, men man kan likevel forsøke å anmode kommunen om å endre eiendomsskatten i lys av denne dommen. De som allerede har klaget men ikke fått svar, har mulighet til å sende inn et tillegg til klagen.

Alternativet er å vente til eiendomsskatten for 2018 utskrives, og klage innen den klagefristen som løper fra man mottar ny eiendomsskatteseddel. Da vil klagen gjelde først fra og med 2018, slik at man mister muligheten for å få redusert eiendomsskatten for 2017.

I alle tilfeller bør man sette seg inn i lagmannsrettens dom, og skrive en velbegrunnet klage eller tillegg til klage. Det er neppe tilstrekkelig å vise til dommen, da den må knyttes opp mot det enkelte produksjonsanlegget.

Eiendomsskatt på maskiner foreslått fjernet
I statsbudsjettet for 2018 har regjeringen foreslått å fjerne eiendomsskatt på maskiner og driftsutstyr. Forslaget innebærer en nedtrapping av eiendomsskatten fra 2019 til 2023. Dersom forslaget går igjennom under Stortingets budsjettbehandling, vil 2024 bli første året uten eiendomsskatt på maskiner og driftsutstyr. Det er altså flere år igjen med eiendomsskatt på produksjonsanlegg selv om regjeringens forslag blir vedtatt.

Artikkelforfatteren er advokat og partner i RSM Advokatfirma AS

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fikk over 200 mill. for 270 p-plasser på Sørenga (+)
Transaksjoner
Hva bør selger gjøre om kjøper trekker seg fra en bindende avtale?
Juss
Wiederstrøm styrker staben
Karriere
Passerer snart 20 milliarder
Aktuelt
Økte byggekostnader i boligmarkedet
Play
Se alle Pluss-saker
Vant Cityprisen 2019
Aktuelt
Nejra Macic vant pris for de unge og lovende
Karriere
Fortsetter krangelen om bilfritt byliv
Aktuelt
Fikk kontrakt på 368 millioner kroner
Aktuelt