Nyheter

Vil bygge 180 boliger

KLP Eiendom vil bygge 180 boliger i Pilestredet 75C og rive utdaterte arealer.

FacebooktwitterlinkedinmailFacebooktwitterlinkedinmail

Dette er en artikkel fra NE nyheter, som nå er blitt til Estate Nyheter. Redaksjonen.

Eiendommen består i dag av 24 970 kvadratmeter med kontorer og lager/garasje, men også forretninger, danseskole, musikkskole, designstudio og kunstvirksomhet og en ubetjent bensinstasjon.

Planområdet ligger ikke langt fra Bislett med Sporveisgata i sør og Pilestredet og Stensparken og til den såkalte Norabakken. Den eksisterende bebyggelsen i Sporveisgata 3-15 har ifølge en tilstandsrapport vist seg å være i svært dårlig stand. Det er ikke mulighet for rehabilitering som kan forsvares økonomisk, og bygget må derfor rives.

Transformasjon
1. og 2. etasje langs Sporveisgata ble oppført som et industribygg tidlig på 1930-tallet, men er senere om- og påbygget i flere omganger. For øvrig består eiendommen av flere eldre murgårder. Disse planlegges nå bevart og vil inngå i et sentralt plassert og urbant torg.

Eieren KLP Eiendom ønsker en ny regulering av området for å transformere området fra næring til boligområde, med utadrettet virksomhet på bakkeplan. Det planlegges ca 180 boliger i varierte størrelser og i 2-12 etasjer. Arcasa Arkitekters forslag (se illustrasjon) er kåret til vinner av et parallelloppdrag.

Ny bebyggelse vil med forslaget fra KLP utgjøre 23 000 kvadratmeter, mens 3000 kvadratmeter av den eksisterende bebyggelsen skal beholdes. Planområdet er på 7800 kvadratmeter, som gir en utnyttelse på 333 prosent. Bebyggelsen er hovedsakelig boligbebyggelse, med utadrettet virksomhet (næringslokaler) på bakkeplan.

Inntil ti etasjer
KLP ser for seg tre bygningsvolumer som er lagt slik at de sammen med eksisterende bygg danner to gårdsrom og et torg. Byrommet bak bebyggelsen langs Sporveisgata er i dag lite tilgjengelig, men med «svært fine kvaliteter». I randsonen er det tenkt mindre butikklokaler som henvender seg til gaten. Innkjøring til parkeringskjeller og varelevering er fra Sporveisgata.

Bebyggelsen i nærområdet varierer fra 3-10 etasjer. Den eldre boligbebyggelsen i området ligger på 3-5 etasjer, mens den noe nyere bebyggelsen hovedsakelig er noe høyere. Bebyggelsen rett sør for planområdet går opp i 10 etasjer.

Maks 30 meter
Planområdet ligger innenfor et utviklingsområde og skal derfor etter kommuneplanen vurderes med høy tetthet og høyere gesims/mønehøyde enn områdets dominerende høyder. Retningslinjene åpner for en bebyggelse på maksimalt 30 meter, som tilsvarer ca 10 etasjer, men i Sporveisgata er den dominerende gesims ifølge planmyndighetene på 12-15 meter.

Etaten anbefaler boligformål, men mener også at prosjektet er så stort at det må innpasses barnehage. Bebyggelsen er for høy med tanke på hva den gjeldende kommuneplanen legger opp til, så planmyndighetene anbefaler at de ulike høydene omformes for å tilpasse seg omliggende bebyggelse.

Illustrasjon: Arcasa Arkitekter

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Bygger flere leiligheter ved vannet
Bolig
Meglerstandardendringer til besvær
Juss
– Bevaringsmyndighetene bremser nødvendige miljøtiltak
Aktuelt
Byggeplass på Majorstuen i mange år – frykter helseplager
Utvikling
Ukens profil: Har jobbet som utkaster på nattklubb (+)
Karriere
Se alle Pluss-saker
Dæhlie med alpinprosjekt til 125 mill.
Utvikling
Skal spare 100 mill. på samarbeidskontrakt
Utvikling
Går for slagkraftig Kirkens hus
Utvikling
Vil rive deler av kjøpesenteret
Utvikling